Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Semestrul european 2016: Comisia readuce în atenția statelor membre obligațiile bugetare

Bruxelles, 9 martie 2016

Ca parte a semestrului european 2016 și în contextul acțiunilor întreprinse în urma recentelor previziuni economice de iarnă, Comisia le reamintește astăzi statelor membre necesitatea de a lua măsurile oportune pentru a-și îndeplini obligațiile asumate în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere.

Evaluarea conformității cu Pactul este un proces continuu, care se desfășoară pe tot parcursul anului. Pentru Spania, întrucât această țară face în prezent obiectul procedurii aplicabile deficitelor excesive, atenționarea de astăzi ia forma unei recomandări autonome a Comisiei. Recomandările autonome ale Comisiei reprezintă un instrument curent introdus în pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare ca un mecanism de alertă timpurie pentru statele membre din zona euro în cadrul componentei corective. Acestea trebuie formulate într-un stadiu al procesului aferent semestrului european în care pot fi luate măsuri pentru a se asigura o corectare la timp a deficitelor excesive. Comisia a mai informat Belgia, Croația, Finlanda, Italia și România cu privire la preocupările sale în ceea ce privește respectarea obligațiilor bugetare care le revin țărilor respective.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil pentru moneda euro și dialogul social, a declarat: „Am identificat șase țări ale căror strategii bugetare ar putea prezenta riscuri la adresa respectării angajamentelor luate în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere. Aceste țări mai au încă timp să ia măsurile necesare, de aceea le trimitem astăzi un semnal de avertizare timpurie. Suntem pregătiți să începem un dialog constructiv cu aceste țări în vederea minimizării riscurilor avute în vedere."

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Măsurile de astăzi reflectă o evaluare actualizată a perspectivelor bugetare dintr-o serie de țări în urma previziunilor economice de iarnă ale Comisiei. Am făcut tot ce am putut pentru a alerta autoritățile naționale cu privire la riscurile privind respectarea obligațiilor. De ele depinde acum modul în care vor ține seama de observațiile noastre atunci când își vor prezenta, în aprilie, planurile bugetare pe termen mediu."

Comisia a adoptat anterior, în urma previziunilor sale din iarna anului 2014, recomandări autonome pentru Franța și Slovenia. Prin urmare, aceste țări au adoptat măsuri de politică specifice, care au fost luate în considerare atunci când Comisia a elaborat recomandările specifice fiecărei țări pe 2014 pentru statele membre respective.

Ca parte a ciclului semestrului european, în primăvară pot fi adoptate noi propuneri ale Comisiei de recomandări ale Consiliului adresate statelor membre în materie bugetară. Acest lucru va permite luarea în considerare a informațiilor pe care statele membre le prevăd în programele lor naționale de reformă și în programele lor de stabilitate sau de convergență, inclusiv a oricărei acțiuni ulterioare pachetului de astăzi. Recomandările se vor baza, de asemenea, pe previziunile de primăvară ale Comisiei, care vor include datele bugetare finale pentru 2015 validate de Eurostat.

 

Etapele următoare

În urma comunicării din 8 martie 2016 privind semestrul european 2016, Comisia va iniția consultări cu guvernele, parlamentele naționale, partenerii sociali și alte părți interesate.

În martie și în aprilie, Comisia va organiza, de asemenea, alte întâlniri bilaterale cu statele membre. Aceste întâlniri vor constitui o ocazie de a discuta rapoartele de țară cu autoritățile naționale.

În luna aprilie, statele membre urmează să își prezinte programele naționale de reformă și programele de stabilitate (în cazul țărilor din zona euro) sau de convergență (în cazul țărilor din afara zonei euro), inclusiv măsurile luate în urma pachetului de iarnă.

Pe această bază, Comisia va prezenta în primăvară propunerile sale privind un nou set de recomandări specifice fiecărei țări, care vor viza principalele provocări ce trebuie abordate. Recomandările vor cuprinde și orientări de ordin bugetar, care se vor baza pe previziunile de primăvară ale Comisiei ce vor include datele bugetare finale pentru 2015 validate de Eurostat.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Comunicare

Informații

Rapoarte de țară

Lansarea semestrului european 2016: pachetul din noiembrie privind semestrul european pe înțelesul tuturor

Guvernanța economică a UE pe înțelesul tuturor

Raportul privind mecanismul de alertă 2016

Previziunile economice din iarna anului 2016

IP/16/704

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar