Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 2016: komissio muistuttaa jäsenmaita niiden julkisen talouden velvoitteista

Bryssel 9. maaliskuuta 2016

Komissio muistuttaa jäsenmaita siitä, että niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet täyttääkseen vakaus- ja kasvusopimuksen mukaiset velvoitteensa. Muistutuksen taustalla on vuoden 2016 talouspolitiikan EU-ohjausjakso sekä komission hiljattain antama talven talousennuste.

Vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen arviointi on ympäri vuoden jatkuva prosessi. Espanjaan sovelletaan parhaillaan liiallisen alijäämän menettelyä, minkä vuoksi maalle on tänään annettu itsenäinen komission suositus. Itsenäiset komission suositukset perustuvat budjettikuripakettiin (two pack) ja mahdollistavat varhaisen varoituksen antamisen vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion piiriin kuuluville euroalueen jäsenmaille. Itsenäisiä suosituksia on tarkoitus antaa siinä vaiheessa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa, jolloin on vielä mahdollista toteuttaa toimenpiteitä liiallisen alijäämän korjaamiseksi ajoissa. Komissio on lisäksi ilmoittanut Belgialle, Kroatialle, Suomelle, Italialle ja Romanialle huolenaiheistaan, jotka koskevat sitä, miten maat ovat noudattaneet julkisen talouden velvoitteitaan.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis ilmoitti komission todenneen, että kuuden jäsenmaan julkisen talouden strategiaan saattaa liittyä riski siitä, että maat eivät kykene noudattamaan vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisia sitoumuksiaan. Varapuheenjohtajan mukaan vielä on kuitenkin aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, minkä vuoksi komissio antaa kyseisille maille tänään ennakkovaroituksen. ”Olemme valmiita käymään näiden maiden kanssa rakentavaa vuoropuhelua riskien minimoimiseksi”, Dombrovskis ilmoitti.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici puolestaan totesi, että tämänpäiväiset toimenpiteet perustuvat komission talven talousennusteen pohjalta päivitettyyn arvioon useiden jäsenmaiden julkisen talouden näkymistä. ”Olemme nyt tehneet kaikkemme varoittaaksemme kansallisia viranomaisia sitoumusten laiminlyönnin riskistä. Jäsenmaiden on nyt otettava komission näkemykset huomioon, kun ne toimittavat kansalliset keskipitkän aikavälin finanssipoliittiset suunnitelmansa huhtikuussa”, komissaari Moscovici totesi.

Komissio on aiemmin antanut itsenäiset suositukset Ranskalle ja Slovenialle talven 2014 talousennusteensa pohjalta. Kyseiset maat toteuttivat suositusten pohjalta politiikkatoimia, jotka otettiin huomioon, kun komissio valmisteli niitä koskevia vuoden 2014 maakohtaisia suosituksia.

Osana talouden ohjausjaksoa komissio voi antaa keväällä lisää ehdotuksia jäsenmaiden finanssipolitiikkaa koskeviksi neuvoston suosituksiksi. Näin voidaan ottaa huomioon tiedot, jotka jäsenmaat toimittavat kansallisissa uudistusohjelmissaan ja vakaus- tai lähentymisohjelmissaan, sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet tänään julkaistun paketin seurauksena. Kevään suositukset perustuvat lisäksi komission kevään talousennusteeseen, johon sisältyvät Eurostatin vahvistamat lopulliset vuotta 2015 koskevat taloustiedot.

 

Seuraavat vaiheet

Komissio aikoo vuoden 2016 talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta 8. maaliskuuta 2016 annetun tiedonannon mukaisesti tehdä yhteistyötä hallitusten, kansallisten parlamenttien, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Maalis–huhtikuussa komissio järjestää lisäksi kahdenvälisiä kokouksia jäsenmaiden kanssa. Nämä kokoukset tarjoavat mahdollisuuden keskustella maaraporteista kansallisten viranomaisten kanssa.

Huhtikuussa kaikki jäsenmaat esittävät kansalliset uudistusohjelmansa, euromaat vakausohjelmansa ja euroalueeseen kuulumattomat maat lähentymisohjelmansa. Silloin jäsenmaat voivat esittää myös mahdolliset talvipaketista seuranneet jatkotoimenpiteet.

Näiden vaiheiden pohjalta komissio esittää keväällä maakohtaiset suosituksensa koskien keskeisiä haasteita. Kevään suosituksiin sisällytetään myös julkista taloutta koskevaa ohjausta. Ohjaus perustuu komission kevään talousennusteeseen, johon sisältyvät Eurostatin vahvistamat lopulliset vuotta 2015 koskevat taloustiedot.

 

LISÄTIETOJA

Tiedonanto

Taustatiedote (EN)

Maaraportit

Vuoden 2016 talouspolitiikan EU-ohjausjakson käynnistyminen: Talouspolitiikan EU-ohjausjakson marraskuun paketti selitettynä (EN)

EU:n talousohjausjärjestelmä selitettynä (EN)

Varoitusmekanismia koskeva kertomus 2016

Talven 2016 talousennuste (EN)

IP/16/704

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar