Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Semestrul european 2016: un număr mai mic de state membre se confruntă cu dezechilibre economice comparativ cu anul trecut

Strasbourg, 8 martie 2016

Statele membre ale UE înregistrează progrese în ceea ce privește corectarea dezechilibrelor economiilor lor și, de asemenea, în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări emise anul trecut, deși la niveluri diferite între țări și domenii de politică.

Aceste eforturi sunt esențiale pentru consolidarea redresării economice în Europa și promovarea convergenței. Ele reflectă, de asemenea, obiectivele principale ale semestrului european din acest an: relansarea investițiilor, punerea în aplicare a reformelor structurale și continuarea politicilor bugetare responsabile.

În luna noiembrie a anului trecut, Comisia a decis că pentru 18 state membre sunt necesare bilanțuri aprofundate, pentru a se evalua dacă acestea se confruntă cu dezechilibre macroeconomice și, în caz afirmativ, nivelul de gravitate al acestor dezechilibre. Comisia a ajuns la concluzia că șase dintre aceste țări nu se confruntă cu dezechilibre în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice. Douăsprezece țări se confruntă cu dezechilibre sau cu dezechilibre excesive.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „Redresarea economiei UE continuă și numeroase state membre înregistrează progrese în ceea ce privește abordarea problemelor structurale ale economiilor lor. Comparativ cu anul trecut, mai puține state membre se confruntă cu dezechilibre. Totuși problemele persistă și reprezintă o sursă de vulnerabilitate pentru mai multe țări. Reformele structurale trebuie să fie accelerate, astfel încât economiile noastre să devină mai competitive. Este necesar ca statele membre să își continue eforturile pentru a reduce nivelul ridicat al datoriei publice și private, a aborda ineficiențele de pe piața forței de muncă, a asigura viabilitatea sistemelor sociale și a îmbunătăți mediul de afaceri, printre altele.”

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Deși situația este diferită de la o țară la alta, statele membre înregistrează în general progrese în ceea ce privește readucerea pe piața muncii a persoanelor aflate în șomaj, inclusiv a tinerilor. Semestrul european ghidează în continuare reformele statelor membre, astfel încât cetățenii să își redobândească locurile de muncă.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Astăzi putem vedea în mod clar că acele țări care au reformat profund și rapid economiile lor culeg acum roadele eforturilor depuse. Altele trebuie să își intensifice eforturile pentru a asigura mai multe locuri de muncă și creștere economică pentru cetățenii lor. Am prezentat acum un diagnostic detaliat al provocărilor din fiecare țară și aștept cu interes să discutăm aceste aspecte cu autoritățile naționale, pentru a sprijini și încuraja reformele atât de necesare.”

Astfel cum s-a anticipat în comunicarea privind măsurile în vederea finalizării uniunii economice și monetare din octombrie 2015, punerea în aplicare a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) a devenit mai clară și mai transparentă, ca urmare a măsurii luate de Comisie de a reduce numărul de categorii pentru dezechilibre de la șase la patru: nu există dezechilibre, dezechilibre, dezechilibre excesive și dezechilibre excesive cu măsuri corective (procedura de dezechilibru excesiv).

De acum încolo, toate statele membre în cazul cărora s-a constatat că există dezechilibre sau dezechilibre excesive vor face obiectul unei monitorizări specifice adaptate nivelului și naturii dezechilibrelor. Aceasta va îmbunătăți supravegherea răspunsurilor la nivel de politici ale statelor membre, prin intensificarea dialogului cu autoritățile naționale, prin misiuni și prin rapoarte privind progresele înregistrate. Graficul din anexa de mai jos prezintă clasificările începând din 2016.

Bulgaria, Croația, Franța, Italia și Portugalia se confruntă cu dezechilibre excesive.

Finlanda, Germania, Irlanda, Țările de Jos, Spania, Suedia și Slovenia se confruntă cu dezechilibre.

În cazul Austriei și Estoniei, pentru care s-au efectuat bilanțuri aprofundate pentru prima dată în acest an, s-a considerat că aceste țări nu se confruntă cu dezechilibre. Belgia, Ungaria, România și Regatul Unit nu se confruntă cu dezechilibre.

Etapele următoare

Consiliul urmează să discute pe marginea constatărilor Comisiei rezultate în urma bilanțurilor aprofundate efectuate pentru economiile a 18 state membre.

În lunile martie și aprilie, Comisia va organiza reuniuni bilaterale ulterioare cu statele membre. Aceste reuniuni vor constitui o ocazie de a discuta rapoartele de țară cu autoritățile naționale.

În luna aprilie, statele membre urmează să își prezinte programele lor naționale de reformă și programele lor de stabilitate (în cazul țărilor din zona euro) sau de convergență (în cazul țărilor din afara zonei euro).

Pe baza tuturor acestor surse, Comisia va prezenta în primăvară propunerile sale pentru un nou set de recomandări specifice fiecărei țări, care vor viza principalele provocări care trebuie abordate. Recomandările vor include, de asemenea, orientări în materie de fiscalitate și vor avea la bază previziunile de primăvară ale Comisiei, care vor include datele bugetare finale pentru 2015 validate de Eurostat.

Grecia și Cipru, care în prezent fac obiectul programelor de sprijin pentru stabilitate, nu sunt vizate de pachetul de astăzi.

Context

Publicarea timpurie a acestor rapoarte de țară se înscrie în eforturile de raționalizare și consolidare a semestrului european, în conformitate cu raportul celor cinci președinți și cu măsurile anunțate de Comisie în vederea finalizării uniunii economice și monetare a Europei. Unele dintre aceste măsuri au fost inițiate anul trecut, iar practica este confirmată în acest an, în scopul de a facilita un dialog veritabil privind prioritățile europene, inclusiv provocările cu care se confruntă zona euro, la începutul semestrului european, precum și în scopul alocării de mai mult timp, ulterior, pentru dialogul cu statele membre și părțile interesate la toate nivelurile, pentru a se reflecta asupra priorităților lor. Aceste rapoarte reliefează, de asemenea, atenția mai mare pe care Comisia o acordă în cadrul semestrului european aspectelor legate de ocuparea forței de muncă și problematicii sociale.

1

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Comunicare

Memo

Rapoartele de țară

Lansarea semestrului european 2016: pachetul din noiembrie privind semestrul european pe înțelesul tuturor

Guvernanța economică a UE pe înțelesul tuturor

Raportul privind mecanismul de alertă 2016

Previziunile economice de iarnă 2016

IP/16/591

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos