Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia lansează o consultare publică pe tema pilonului european al drepturilor sociale

Strasbourg, 8 martie 2016

Astăzi, Comisia Europeană prezintă o primă structură preliminară a pilonului european al drepturilor sociale anunțat de președintele Juncker în luna septembrie a anului trecut și lansează o vastă consultare publică

Astăzi, Comisia Europeană prezintă o primă structură preliminară a pilonului european al drepturilor sociale anunțat de președintele Juncker în luna septembrie a anului trecut și lansează o vastă consultare publică pentru a primi opinii și reacții din partea altor instituții europene, a autorităților și parlamentelor naționale, a partenerilor sociali, a părților interesate, a societății civile, a experților din mediul academic și a cetățenilor. Această inițiativă vizează zona euro, permițându-le totodată altor state membre ale UE să se alăture inițiativei dacă își doresc acest lucru. Consultarea online se va desfășura până la sfârșitul anului 2016.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „Europa continuă să se confrunte cu probleme cauzate de criza financiară și a datoriilor suverane: sărăcia, excluziunea socială, inegalitatea și rata mare a șomajului. În același timp, este necesar să ne actualizăm agenda socială și acquis-ul social din perspectiva tendințelor economice și sociale ale secolului XXI. Aceasta este o sarcină complexă și este necesar un proces amplu de consultare pentru a garanta că sunt luate în considerare toate punctele de vedere. Pilonul drepturilor sociale face parte din activitatea noastră de consolidare a uniunii economice și monetare și este destinat zonei euro. Cu toate acestea, ne vom asigura că statele membre care nu fac parte din zona euro vor fi implicate pe deplin în procesul de consultare și se vor putea alătura inițiativei în cazul în care își doresc acest lucru.”

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Cea mai mare provocare a secolului XXI este mediul profesional în schimbare. Globalizarea, revoluția digitală și noile modele de afaceri au consecințe fără precedent asupra modului în care ne desfășurăm activitatea. Trebuie să fim gata de a anticipa și de a influența aceste tendințe și evoluții. Trebuie să ne punem întrebări fundamentale: Politicile noastre sociale din Uniunea Europeană și din statele membre sunt oare adecvate, în sensul larg al cuvântului, pentru secolul XXI? Cum putem să ne asigurăm că modelul social european este orientat spre viitor? Prin consultarea pe care o lansăm astăzi facem un prim pas către un pilon european al drepturilor sociale.”

Pilonul european al drepturilor sociale va stabili o serie de principii esențiale pentru a sprijini piețe ale muncii funcționale și echitabile, precum și sistemele de protecție socială în cadrul zonei euro.

Experiența din ultimii zece ani și jumătate a demonstrat că dezechilibrele persistente în unul sau mai multe state membre pot pune în pericol stabilitatea zonei euro în ansamblu. Astfel cum se prevede în raportul celor cinci președinți cu tema „Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei”, este necesară punerea unui accent mai puternic pe ocuparea forței de muncă si pe obținerea de performanțe sociale ca parte a unui proces mai amplu de convergență ascendentă spre realizarea unor structuri economice mai rezistente în cadrul zonei euro.

Care este etapa următoare?

Scopul consultării lansate astăzi este de a evalua „acquis-ului” social actual al UE, de a reflecta asupra noilor tendințe în ceea ce privește modelele de organizare a muncii și societățile și de a primi opinii și reacții cu privire la principiile identificate într-o structură preliminară a pilonului. Rezultatele consultării vor contribui la structura sa finală și la identificarea domeniului de aplicare a viitoarelor măsuri atunci când este necesar. Consultarea se va desfășura până la 31 decembrie 2016 și o versiune consolidată a pilonului european al drepturilor sociale ar trebui să fie prezentată în prima parte a anului 2017.

Odată adoptat, acest pilon ar trebui să devină un cadru de referință pentru a verifica ocuparea forței de muncă și performanțele sociale ale statelor membre participante și pentru a iniția reforme la nivel național. Mai precis, ar trebui să servească și ca punct de reper pentru convergența reînnoită din cadrul zonei euro.

Context

Președintele Juncker, în discursul său din 9 septembrie 2015 privind starea Uniunii, a anunțat stabilirea unui pilon european al drepturilor sociale: „trebuie să ne intensificăm eforturile în vederea instituirii unei piețe a muncii echitabile și cu adevărat paneuropene. (…) Ca parte a acestor eforturi, doresc să elaborez un pilon european al drepturilor sociale, care să țină seama de realitățile aflate în evoluție ale societăților din Europa și ale mediului profesional și care să poată fi considerat un punct de reper pentru convergența reînnoită din cadrul zonei euro. Acest pilon european al drepturilor sociale ar trebui să completeze ceea ce am dobândit deja împreună în materie de protecție a lucrătorilor în UE. Mă aștept ca partenerii sociali să joace un rol central în acest proces. Cred că este oportun să demarăm această inițiativă în cadrul zonei euro, permițându-le totodată și altor state membre ale UE să participe dacă își doresc acest lucru.”

La 27 ianuarie 2016, Colegiul comisarilor a organizat o primă dezbatere de orientare cu privire la pilon. În urma dezbaterii, vicepreședintele Dombrovskis și comisarul Thyssen au făcut o prezentare a primelor linii generale ale pilonului european al drepturilor sociale și au transmis intenția de a lansa o consultare amplă pe această temă. Prezentarea din cadrul acestei reuniuni a colegiului poate fi consultată aici.

Informații suplimentare

Memo: Către un pilon european al drepturilor sociale - întrebări și răspunsuri

Fișă informativă: Tendințe și evoluții economice și sociale

Pagina web privind pilonul european al drepturilor sociale

Exprimați-vă părerea - consultare publică pe tema pilonului european al drepturilor sociale

Comunicare: Lansarea unei consultări publice pe tema pilonului european al drepturilor sociale

Anexă: Un pilon european al drepturilor sociale — prima structură preliminară

Principalele tendințe economice, de ocupare a forței de muncă și sociale care stau la baza unui pilon european al drepturilor sociale

Acquis-ul social al UE

Urmăriți postările comisarului Marianne Thyssen de pe twitter și facebook

DG Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

IP/16/544

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Videos