Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zahajuje veřejnou konzultaci o evropském pilíři sociálních práv

Štrasburk 8. března 2016

Evropská komise dnes představuje první, předběžný nástin evropského pilíře sociálních práv, který v září loňského roku ohlásil předseda Juncker, a zahajuje rozsáhlou veřejnou konzultaci

Evropská komise dnes představuje první, předběžný nástin evropského pilíře sociálních práv, který v září loňského roku ohlásil předseda Juncker, a zahajuje rozsáhlou veřejnou konzultaci s cílem shromáždit názory a získat zpětnou vazbu od dalších evropských institucí, vnitrostátních orgánů a parlamentů, sociálních partnerů, zúčastněných stran, občanské společnosti, odborníků z akademické sféry a občanů. Tato iniciativa se zaměřuje na eurozónu, přičemž další členské státy EU se mohou připojit, pokud o to projeví zájem. Internetová konzultace potrvá do konce roku 2016.

Místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Evropa stále čelí problémům v důsledku finanční krize a krize státního dluhu: chudobě, sociálnímu vyloučení, nerovnosti a vysoké nezaměstnanosti. Současně musíme aktualizovat sociální program a naše sociální „acquis“ v souvislosti s hospodářským a sociálním vývojem ve 21. století. Jedná se o komplexní úkol, a aby se zaručilo zohlednění všech názorů, je nutná rozsáhlá konzultace. Pilíř sociálních práv, určený pro eurozónu, je součástí našeho úsilí o posílení hospodářské a měnové unie. Zajistíme však, aby členské státy, které nejsou členy eurozóny, byly plně zapojeny do konzultace a mohly se k iniciativě připojit, pokud o to projeví zájem.“

Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, uvedla: „Největší výzvou 21. století je měnící se svět práce. Globalizace, digitální revoluce a nové modely podnikání v nebývalé míře ovlivňují způsoby, jak pracujeme. Musíme být připraveni předvídat a ovlivňovat tyto trendy a vývoj. Musíme si položit základní otázky: Jsou sociální politiky Evropské unie a členských států v širokém slova smyslu vhodné pro 21. století? Jak zajistit, aby evropský sociální model obstál i v budoucnu? Konzultace, kterou dnes zahajujeme, představuje první krok k vytvoření evropského pilíře sociálních práv.“

Evropský pilíř sociálních práv stanoví řadu základních zásad, jež podpoří dobře fungující a spravedlivé trhy práce a systémy sociálního zabezpečení v rámci eurozóny.

Zkušenosti z minulých patnácti let ukázaly, že přetrvávající nerovnováha v jednom či více členských státech může ohrozit stabilitu eurozóny jako celku. Jak požaduje zpráva pěti předsedů o „Dokončení evropské hospodářské a měnové unie“, je nutné větší zaměření na zaměstnanost a sociální výkonnost jako součást širšího procesu konvergence směrem k vyšší úrovni, pokud jde o vytváření odolnějších hospodářských struktur v rámci eurozóny.

Co se bude dít dál?

Cílem dnes zahájené konzultace je zhodnotit stávající sociální „acquis“ EU, aby se zohlednily nové trendy v modelech práce a ve společnosti a shromáždily názory a zpětná vazba k zásadám stanoveným v předběžném nástinu pilíře. Výsledky konzultace budou využity pro finální návrh pilíře a pomohou určit rozsah případných opatření v budoucnu. Konzultace bude probíhat do 31. prosince 2016 a konsolidované znění evropského pilíře sociálních práv by mělo být předloženo začátkem roku 2017.

Pilíř by se měl po svém zavedení stát referenčním rámcem pro analýzu výsledků zúčastněných členských států v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti, jenž podpoří reformy na vnitrostátní úrovni. Na konkrétnější úrovni by měl rovněž sloužit jako vodítko pro obnovení konvergence v rámci eurozóny.

Souvislosti

Předseda Komise Juncker oznámil zřízení evropského pilíře sociálních práv ve svém projevu o stavu Unie, který přednesl dne 9. září 2015: „Musíme zintenzivnit práci směřující ke spravedlivému a skutečně celoevropskému trhu práce. (...) V rámci tohoto úsilí budu chtít vytvořit evropský pilíř sociálních práv, který zohlední měnící se realitu evropských společností a světa práce a který může sloužit jako kompas pro obnovenou konvergenci v rámci eurozóny. Tento evropský pilíř sociálních práv by měl doplňovat to, čeho jsme již společně dosáhli v oblasti ochrany pracovníků v EU. Budu očekávat, že sociální partneři budou hrát v tomto procesu ústřední úlohu. Domnívám se, že je dobré začít s touto iniciativou v rámci eurozóny a umožnit dalším členským státům EU, aby se připojily, pokud budou chtít.“

Dne 27. ledna 2016 vedl sbor komisařů první orientační rozpravu o pilíři. V návaznosti na ni místopředseda Dombrovskis a komisařka Thyssenová přednesli prezentaci, v níž nastínili první obrysy evropského pilíře sociálních práv a oznámili záměr zahájit rozsáhlou konzultaci na toto téma. Prezentaci ke schůzce sboru komisařů naleznete zde.

Další informace

Memo: Směřování k evropskému pilíři sociálních práv – otázky a odpovědi

Informační přehled: Hospodářské a sociální trendy a vývoj

Internetové stránky evropského pilíře sociálních práv

Vyjádřete svůj názor – veřejná konzultace o evropském pilíři sociálních práv

Sdělení: Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv

Příloha: Evropský pilíř sociálních práv – první předběžný nástin

Klíčové trendy v oblasti hospodářství, zaměstnanosti a sociálních věcí, které stojí za evropským pilířem sociálních práv

Sociální acquis EU

Komisařka Thyssenová na FacebookuTwitteru

GŘ pro zaměstnanost a sociální věci

IP/16/544

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Videos