Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija za hitrejši krizni odziv v EU predlaga nov instrument za nujno pomoč

Bruselj, 2. marca 2016

Zaradi vse večjega vpliva begunske krize na številne evropske države članice Evropska komisija predlaga način za hitrejše zagotavljanje podpore pri obvladovanju obsežne humanitarne krize v EU.

Zaradi vse večjega vpliva begunske krize na številne evropske države članice Evropska komisija predlaga način za hitrejše zagotavljanje podpore pri obvladovanju obsežne humanitarne krize v EU.

Komisija je danes predlagala instrument za nujno pomoč, ki bi znotraj Evropske unije omogočal hitrejši in bolj ciljno usmerjen odziv na večje krize ter med drugim državam članicam pomagal pri obvladovanju množičnega pritoka beguncev.

Ta pobuda je odziv na doslej največjo begunsko krizo, zaradi katere je treba takoj zagotoviti nujno pomoč v več državah članicah, ki na svojem ozemlju gostijo veliko število beguncev.  

Komisija je od samega začetka zavezana podpiranju držav članic z vsemi možnimi sredstvi. Današnji predlog je neposredni odziv na zasedanje Evropskega sveta 18. in 19. februarja, na katerem so države članice pozvale Komisijo, naj razvije zmogljivosti, da bo lahko zagotavljala humanitarno pomoč znotraj same EU.

Evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christos Stylianides je dejal: „Po zaslugi tega predloga bomo lahko nujno pomoč v kriznih razmerah znotraj Evropske unije zagotavljali veliko hitreje kot doslej. Nobenega dvoma ni, da bo ta pomoč potrebna zlasti za podporo beguncem. Brez najmanjšega oklevanja moramo izkoristiti vsa možna sredstva, da preprečimo trpljenje ljudi znotraj naših meja. Na podlagi danes predstavljenega predloga bo mogoče mobilizirati 700 milijonov evrov za zagotavljanje pomoči tam, kjer je najbolj potrebna. Zdaj se obračam na vlade držav članic in na Evropski parlament, da naš predlog hitro podprejo.“

Novi instrument bi podprl države članice, katerih nacionalne zmogljivosti za odzivanje so preobremenjene zaradi nujnih potreb in izrednih okoliščin, kot so nenaden velik pritok beguncev ali druge vrste večjih motenj. Zagotavljanje nujne pomoči bi temeljilo na členu 122(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Tako bi se lahko pomoč zagotavljala na najhitrejši in najširši možni način ter v duhu solidarnosti med državami članicami.

Nujna pomoč bi se zagotavljala v tesnem usklajevanju z državami članicami ter organizacijami, kot so agencije ZN ter nevladne in mednarodne organizacije. Zajemala bi osnovne potrebščine, kot so hrana, zavetišče in medicinski pripomočki, da bi se zadovoljile potrebe otrok, žena in mož, ki trenutno v velikem številu prihajajo v države EU.

Komisija bo Evropskemu parlamentu in Svetu prednostno predlagala, da kot proračunska organa potrdita spremembo proračuna za leto 2016, in sicer da se uvede proračunska vrstica za novi instrument. Ocenjene potrebe znašajo 300 milijonov evrov za leto 2016 ter dodatnih 200 milijonov evrov letno za leti 2017 in 2018.

Na ta način se bo zagotovilo, da potrebna sredstva ne bodo preusmerjena iz obstoječih programov EU za zunanjo humanitarno pomoč. EU bo še naprej odločno na čelu mednarodnega humanitarnega odziva na sirsko krizo, obenem pa bo še naprej angažirana tudi pri odzivu na druge svetovne krize, v katerih njena humanitarna pomoč rešuje življenja.

Ozadje

Komisija je že 10. februarja napovedala, da namerava razviti zmogljivost EU za notranje zagotavljanje humanitarne pomoči, Evropski svet pa je v svojih sklepih z dne 19. februarja njeno namero podprl. Glede na izkušnje sektorja EU za humanitarno pomoč in civilno zaščito bi morala biti podpora usmerjena v zadostitev velikih humanitarnih potreb beguncev in migrantov v državah članicah EU.

V okviru odziva na begunsko krizo v EU so se znatna finančna sredstva za pomoč znotraj Evrope doslej že zagotavljala prek vrste drugih instrumentov, kot so Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost ter Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Ti instrumenti so se izkazali za koristne, vendar niso zasnovani za humanitarne potrebe izredno velikih množic beguncev in migrantov.

Z mehanizmom EU na področju civilne zaščite je bilo mogoče mobilizirati materialno pomoč v obliki bivališč, higienskega materiala in medicinske opreme kot tudi strokovno znanje za pomoč Madžarski, Grčiji, Sloveniji, Hrvaški in Srbiji, ki se srečujejo z vse večjim številom prišlekov. Vendar pa je bil solidarnostni mehanizem zasnovan za primere, ko pomoč potrebuje ena sama država članica. Poleg tega ne zagotavlja financiranja in je odvisen od prostovoljne pomoči držav članic, katerih lastne podporne zmogljivosti so lahko v tistem trenutku prav tako preobremenjene.

Predlog za nujno pomoč je zato namenjen zapolnitvi te vrzeli: EU bo z njim pridobila primernejši instrument za zadovoljevanje humanitarnih potreb na svojem ozemlju.

Več informacij

MEMO/16/483: Reševanje humanitarnih kriz v Evropski uniji

Predlog uredbe Sveta o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji

Sporočilo Komisije

Vizualni informativni pregled

Evropska agenda o migracijah

Spletna stran komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christosa Stylianidesa: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en

 

IP/16/482

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar