Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija predlaže novi instrument za izvanredne situacije kako bi se brže odgovaralo na krize unutar EU-a

Bruxelles, 2. ožujka 2016.

S obzirom na to da izbjeglička kriza i dalje opterećuje mnoge države članice, Komisija predlaže brži način pružanja potpore za rješavanje humanitarnih kriza unutar EU-a.

Komisija predlaže novi instrument za izvanredne situacije kako bi se brže odgovaralo na krize unutar EU-a

S obzirom na to da izbjeglička kriza i dalje opterećuje mnoge države članice, Komisija predlaže brži način pružanja potpore za rješavanje humanitarnih kriza unutar EU-a.

Europska komisija danas je predložila instrument za izvanredne situacije u Europskoj uniji radi bržeg pružanja ciljane pomoći u krizama većih razmjera. Instrument uključuje i potporu državama članicama u svladavanju problema koji nastaju zbog velikog broja izbjeglica.

S obzirom na to da je izbjeglička kriza dosegla dosad nezabilježene razmjere, ogromna je i potreba pružanja neodložne pomoći u nekoliko država članica koje su prihvatile najveći broj izbjeglica. Upravo je to cilj ove inicijative.  

Komisija je od početka nastojala pomoći državama članicama svim raspoloživim sredstvima te se njezin prijedlog izravno nadovezuje na zaključke sa sjednice Vijeća EU-a 18. i 19. veljače, na kojoj su vlade država članica tražile od Komisije da razvije kapacitete za pružanje pomoći u izvanrednim situacijama u samoj Europskoj uniji.

Europski povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianides izjavio je: „Predlažemo instrument koji će nam omogućiti pružanje pomoći u izvanrednim i kriznim situacijama puno brže nego prije, unutar Europske unije. Nema sumnje da je to u ovom trenutku najpotrebnije kako bi se pomoglo izbjeglicama. Moramo djelovati brzo i upotrijebiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju da spriječimo ljudsku patnju unutar naših granica. Današnjim se prijedlogom osigurava 700 milijuna EUR za pružanje pomoći tamo gdje je ona najpotrebnija. Od vlada država članica i Europskog parlamenta očekujem da će što prije podržati naš prijedlog.”

Novi instrument mogao bi koristiti državama članicama čiji su kapaciteti za odgovor na krizne situacije preopterećeni izvanrednim okolnostima kao što je nagli priljev izbjeglica ili druga vrsta velikih poremećaja. Pružanje pomoći u izvanrednim situacijama temelji se na članku 122. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Time se omogućuje brzo i sveobuhvatno djelovanje u duhu solidarnosti među državama članicama.

Pomoć u izvanrednim situacijama pružala bi se u bliskoj suradnji s državama članicama te agencijama UN-a, nevladinim organizacijama i međunarodnim organizacijama, a obuhvatila bi zadovoljavanje osnovnih potreba kao što su hrana, smještaj i zdravstvena skrb za djecu, žene i muškarce koji trenutačno u velikom broju pristižu u države EU-a.

Komisija će Vijeću EU-a i Europskom parlamentu kao proračunskim tijelima predložiti žurnu izmjenu proračuna za 2016. kako bi se otvorila proračunska linija za taj instrument. Procjenjuje se da je za 2016. potrebno 300 milijuna EUR te po 200 milijuna EUR za naredne dvije godine 2017. i 2018.

To znači da se sredstva neće preusmjeravati sa sadašnjih programa humanitarne pomoći usmjerenih na područja izvan EU-a. Europska unija zadržava vodeću ulogu u međunarodnom rješavanju sirijske humanitarne krize. Isto tako nastavlja djelovati u kriznim situacijama širom svijeta gdje humanitarna pomoć EU-a spašava živote.

Kontekst

Komisija je 10. veljače već najavila da namjerava razvijati sposobnost EU-a za pružanje humanitarne pomoći unutar EU-a, a Vijeće EU-a je tu namjeru podržalo u zaključcima od 19. veljače. Koristeći se iskustvom Odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu EU-a humanitarna pomoć bila bi usmjerena na ispunjavanje osnovnih potreba izbjeglica i migranata u državama članicama. Te su potrebe trenutačno ogromne.

Kao odgovor na izbjegličku krizu unutar EU-a već djeluju drugi instrumenti, primjerice Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF), Fond za unutarnju sigurnost (ISF) i Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) putem kojih se osiguravaju znatna financijska sredstva za pomoć u Europi. Ti su se instrumenti pokazali korisnima, ali ne mogu zadovoljiti potrebe koje nastaju u humanitarnim krizama većih razmjera.

Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu (EUCPM) upotrijebljen je za osiguravanje materijalne pomoći u obliku skloništa, higijenskih potrepština i lijekova, ali i stručne potpore Mađarskoj, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji kako bi se te zemlje mogle nositi sa sve većim brojem izbjeglica. Taj je mehanizam solidarnosti, međutim, namijenjen situacijama kad se pojedine države članice suočavaju s problemima. Financijska sredstva nisu unaprijed osigurana već taj mehanizam počiva na dobrovoljnoj pomoći ostalih država članica od kojih su neke trenutačno i same preopterećene.

Cilj je prijedloga za pružanje hitne potpore nadoknaditi nedostatak, odnosno stvoriti prikladniji instrument, dostupan na razini Unije, za ispunjavanje humanitarnih potreba na teritoriju EU-a.

Dodatne informacije

MEMO/16/483: Suočavanje s humanitarnim krizama unutar Europske unije

Prijedlog Uredbe Vijeća o pružanju hitne potpore unutar Unije

Komunikacija Komisije

Informativna prezentacija

Europski migracijski program

Internetska stranica Christosa STYLIANIDESA, povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en

IP/16/482

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar