Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa uudenlaista hätätilanteen tukea kriisitoimien nopeuttamiseksi EU:ssa

Bryssel 2. maaliskuuta 2016

Pakolaiskriisin kuormittaessa monia EU:n jäsenvaltioita komissio ehdottaa nopeampaa tukivälinettä tilanteisiin, joissa EU:n sisälle syntyy laaja humanitaarinen kriisi.

Pakolaiskriisin kuormittaessa monia EU:n jäsenvaltioita komissio ehdottaa nopeampaa tukivälinettä tilanteisiin, joissa EU:n sisälle syntyy laaja humanitaarinen kriisi.

Euroopan komissio on tehnyt tänään ehdotuksen Euroopan unionissa käytettävästä hätätilanteen tukivälineestä. Sen avulla laajamittaisissa kriiseissä voitaisiin toimia nopeammin ja kohdennetummin esimerkiksi suuria pakolaismääriä vastaanottavien jäsenvaltioiden auttamiseksi.

Aloite on syntynyt tilanteessa, jossa ennennäkemättömmäksi paisunut pakolaiskriisi edellyttää välitöntä hätätilanteen tukea useille jäsenvaltioille, joiden alueelle on saapunut suuria pakolaismääriä.

Komissio on alusta alkaen sitoutunut tukemaan jäsenvaltioita kaikin mahdollisin keinoin. Ehdotus on suora vastaus 18. ja 19. helmikuuta kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle, jossa jäsenvaltioiden hallitukset pyysivät komissiota luomaan valmiudet toimittaa humanitaarista apua EU:n sisällä.

Humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Christos Stylianides totesi, että ehdotus tarjoaa mahdollisuuden aiempaa paljon nopeampaan hätätilanteen tukeen Euroopan unionin sisäisissä kriiseissä. ”Ei ole epäilystäkään, että tämä tulee juuri nyt suureen tarpeeseen pakolaisten auttamiseksi. Aikaa ei ole hukattavaksi, vaan meidän on käytettävä kaikkia mahdollisia keinoja inhimillisen kärsimyksen ehkäisemiseksi rajojemme sisäpuolella. Ehdotuksen myötä saadaan 700 miljoonaa euroa käytettäväksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Odotan jäsenvaltioiden hallitusten ja Euroopan parlamentin hyväksyvän ehdotuksen ripeästi.”

Uudesta välineestä hyötyisivät sellaiset jäsenvaltiot, joiden omat resurssit eivät riitä kiireellisessä ja poikkeuksellisessa tilanteessa, kuten pakolaisten äkillisessä ja joukoittaisessa maahantulossa. Hätätilanteen tuen antaminen perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 122 artiklan 1 kohtaan. Välineen avulla tukea voidaan tarjota mahdollisimman nopeasti ja laajasti jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun hengessä.

Tuki koordinoidaan huolellisesti jäsenvaltioiden sekä esimerkiksi YK:n erityisjärjestöjen ja muiden kansainvälisten järjestöjen sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. Tukeen voi kuulua muun muassa elintarvikkeiden, suojien, lääkkeiden ja muiden perustarvikkeiden toimittaminen EU-maihin saapuville ihmisjoukoille.

Välineen rahoittamiseksi komissio aikoo ehdottaa budjettivaltaa käyttäville Euroopan parlamentille ja neuvostolle kiireesti lisätalousarviota vuodelle 2016. Lisätalousarviolla luodaan välinettä varten oma budjettikohta. Rahoitusta arvioidaan tarvittavan 300 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 200 miljoonaa euroa sekä vuonna 2017 että vuonna 2018.

Tämä raha ei siis vähennä EU:n ulkopuolella toteutettavien humanitaarisen avun ohjelmien rahoitusta. EU on jatkossakin sitoutunut johtoasemaansa kansainvälisissä humanitaarisissa toimissa Syyrian kriisin samoin kuin muiden humanitaaristen kriisien yhteydessä, joissa EU:n humanitaarisella avulla pelastetaan henkiä.

Tausta

Komissio ilmoitti jo 10. helmikuuta aikovansa kehittää EU:n valmiuksia sisäiseen humanitaariseen apuun. Eurooppa-neuvosto tuki tätä aietta päätelmissään 19. helmikuuta. Humanitaarisella avulla katettaisiin komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston vankkaa kokemusta hyödyntäen EU:n jäsenvaltioissa olevien pakolaisten ja siirtolaisten mittavia humanitaarisia tarpeita.

Tähän mennessä EU:n pakolaiskriisin hoitamiseen on saatu huomattavaa rahoitusta useista muista välineistä, kuten turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta, sisäisen turvallisuuden rahastosta ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta. Niistä on ollut hyötyä, mutta niitä ei ole tarkoitettu suuren mittakaavan humanitaarisiin tarpeisiin.

Unionin pelastuspalvelumekanismia on käytetty materiaaliseen tukeen, kuten suojien, hygienia- tai lääkintätarvikkeiden sekä asiantuntijoiden toimittamiseen Unkarin, Kreikan, Slovenian, Kroatian ja Serbian avuksi niiden yrittäessä selviytyä kasvaneista maahantulijamääristä. Tämä mekanismi on kuitenkin tarkoitettu tilanteisiin, joissa yksi jäsenvaltio on avun tarpeessa. Se ei tarjoa rahoitusta, ja sen toimivuus riippuu vapaaehtoisista tarjouksista muilta jäsenvaltioilta, joiden auttamiskyky saattaa olla tällä hetkellä heikko.

Hätätilanteen tukea koskevalla ehdotuksella pyritäänkin korjaamaan puute, jotta unionilla olisi tarkoituksenmukaisempi väline humanitaarisiin tarpeisiin EU:n alueella.

Lisätietoa

MEMO/16/483: Addressing humanitarian crises within the European Union

Ehdotus neuvoston asetukseksi hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä

Komission tiedonanto

Visual factsheet

Euroopan muuttoliikeagenda

Humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Christos Stylianides: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en

IP/16/482

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar