Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise navrhuje nový nástroj mimořádné pomoci pro rychlejší reakci na krize uvnitř EU

Brusel 2. března 2016

Na pozadí nepolevujícího tlaku uprchlické krize na mnohé členské státy EU navrhuje Komise rychlejší způsob poskytování podpory řešení rozsáhlých humanitárních krizí uvnitř EU.

Na pozadí nepolevujícího tlaku uprchlické krize na mnohé členské státy EU navrhuje Komise rychlejší způsob poskytování podpory řešení rozsáhlých humanitárních krizí uvnitř EU.

Evropská komise dnes navrhla nový nástroj mimořádné pomoci, který bude využíván v situacích, kdy bude uvnitř Evropské unie třeba zajistit rychlejší a cílenější reakci na krize velkého dosahu. Pomůže tak například členským státům zvládat velké počty uprchlíků.

Tato iniciativa přichází v době, kdy uprchlická krize dosáhla bezprecedentního rozsahu a kdy několik členských států, ve kterých se nacházejí velké počty uprchlíků, potřebuje okamžitou mimořádnou podporu.  

Komise členské státy od samého začátku krize všemožně podporuje a svým návrhem nyní přímo navazuje na závěry Evropské rady z 18.–19. února, v nichž vlády členských států Komisi vyzvaly, aby vybudovala kapacitu, která umožní poskytovat mimořádnou pomoc interně.

Evropský komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides k tomu uvedl: „Díky tomuto návrhu budeme schopni poskytovat mimořádnou pomoc na řešení krizí uvnitř Evropské unie mnohem rychleji než dosud. V této chvíli tuto pomoc potřebují bezesporu uprchlíci. Času není nazbyt. Je třeba nasadit veškeré možné prostředky na to, abychom zabránili humanitární katastrofě a utrpení lidí uvnitř našich vlastních hranic. Dnešním návrhem se vyčlení 700 milionů eur na pomoc tam, kde jí je nejvíc potřeba. Spoléhám teď na to, že evropské vlády i Evropský parlament tento návrh bezodkladně podpoří.“

Nový nástroj by měl pomáhat těm členským státům, jejichž vlastní kapacity reakce jsou zahlceny urgentními a výjimečnými okolnostmi, ať už jde o náhlý příliv uprchlíků nebo o jiné události, které narušují běžný chod země. Poskytování mimořádné pomoci bude založeno na čl. 122 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, díky čemuž bude možné podporu poskytovat co nejrychleji a nejšířeji, v duchu solidarity mezi členskými státy.

Mimořádná pomoc by byla poskytována v těsné koordinaci s členskými státy a organizacemi, jako jsou agentury OSN, nevládní organizace a mezinárodní organizace, a tvořilo by ji zajišťování základních potřeb, jako je jídlo, přístřeší a léky, pro velké počty dětí, žen a mužů, kteří dnes přicházejí do zemí EU.

Komise Evropskému parlamentu a Radě coby rozpočtovým orgánům urychleně předloží opravný rozpočet na rok 2016 s novou rozpočtovou položkou pro tento nástroj. Pro rok 2016 se finanční potřeba odhaduje na 300 milionů eur. Po 200 milionech by pak mělo být vyčleněno na roky 2017 a 2018.

Finance tedy nebudou přesměrovány ze stávajících programů humanitární pomoci pro oblasti mimo EU. Evropská unie je totiž i nadále odhodlána stát v čele mezinárodní humanitární reakce nejen na krizi v Sýrii, ale i na další mimořádné události jinde ve světě, kde humanitární pomoc EU zachraňuje životy.

Souvislosti

Záměr vybudovat kapacitu EU, která umožní poskytovat humanitární pomoc uvnitř Unie, oznámila Komise již 10. února. Evropská rada pak tento záměr podpořila ve svých závěrech z 19. února. Tato humanitární pomoc by stavěla na zkušenostech Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu a byla by směrována na pokrytí značných humanitárních potřeb uprchlíků a migrantů v členských státech EU.

Na uprchlickou krizi v EU již reagovala a významné finanční prostředky na pomoc uvnitř Evropy poskytla řada jiných nástrojů, např. Azylový, migrační a integrační fond (AMIF), Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) či Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Tyto nástroje se sice osvědčily, na humanitární potřeby tak velkého rozsahu však nebyly koncipovány.

K mobilizaci hmotné podpory, např. přístřeší, hygienických potřeb a zdravotnického materiálu, ale i odborných znalostí na pomoc Maďarsku, Řecku, Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku při zvládání rostoucího počtu příchozích byl využit mechanismus civilní ochrany EU. Tento solidární mechanismus byl však navržen pro situace, kdy je v nouzi jen jeden členský stát. Neposkytuje totiž finanční prostředky a spoléhá na dobrovolné nabídky členských států, jejichž vlastní podpůrné kapacity mohou být v současné situaci také přetížené.

Navrhovaný nástroj mimořádné podpory by tak měl zaplnit mezeru – dosud chybějící nástroj na úrovni Unie, který by lépe řešil humanitární potřeby na území EU.

Další informace

MEMO/16/483: Řešení humanitárních krizí uvnitř Evropské unie

Návrh nařízení Rady o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie

Sdělení Komise

Vizuální přehled

Evropský program pro migraci

Internetová stránka Christose Stylianidese, komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en

IP/16/482

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar