Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija predstavlja reformu Direktive o upućivanju radnika – ostvarivanje povezanijeg i pravednijeg europskog tržišta rada

Strasbourg, 8 ožujak 2016

Europska komisija danas predstavlja ciljanu reviziju pravila o upućivanju radnika.

Revizijom direktive ispunjava se obveza iz političkih smjernica sadašnje Komisije da će promicati načelo da se za isti posao na istom mjestu treba dobivati jednaka plaća. Ta je revizija najavljena u programu rada Komisije za 2016. Cilj je prijedloga olakšati upućivanje radnika u ozračju poštenog tržišnog natjecanja i poštovanja prava radnika koji su zaposleni u jednoj državi članici, a koje poslodavac privremeno upućuje na rad u drugu državu članicu. Točnije, cilj je inicijative osigurati poštene plaće te jednake uvjete poslovanja u zemlji domaćinu za lokalna poduzeća i poduzeća koja upućuju radnike.

Marianne Thyssen, povjerenica EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: „Od prvog dana svojeg mandata tvrdim da trebamo olakšati mobilnost radnika, ali da se to mora provoditi na pravedan način. Današnjim prijedlogom stvorit će se jasan i pravedan pravni okvir za upućivanje radnika koji će se lakše provoditi.”

Ciljanom revizijom uvest će se promjene u tri glavna područja: naknada upućenim radnicima, uključujući u slučajevima podugovaranja, pravila o osobama koje rade preko agencija za privremeno zapošljavanje i dugoročno upućivanje.

Cilj je prijedloga osigurati da upućeni radnici općenito imaju ista prava u pogledu plaća i radnih uvjeta koja imaju lokalni radnici. Pritom će se u potpunosti poštovati načelo supsidijarnosti i način kako te uvjete određuju tijela javne vlasti i/ili socijalni partneri dotične države članice. U nekim područjima, kao što su zdravstvena zaštita i sigurnost na radu, za upućene radnike trenutačno već vrijede ista pravila kao za zaposlenike u državi članici domaćinu. Međutim, poslodavac nema obvezu platiti upućenom radniku više od minimalne plaće određene u državi domaćinu. Zbog toga može doći do razlika u plaći između upućenih i lokalnih radnika što bi moglo dovesti do nepoštenog tržišnog natjecanja među poduzećima. To znači da su upućeni radnici za jednak posao često plaćeni manje od ostalih radnika.

Sva pravila o plaćama koja općenito vrijede za lokalne radnike morat će se odsad primjenjivati i na upućene radnike. Plaća neće uključivati samo minimalnu plaću nego i druge elemente kao što su eventualne nagrade ili dodaci na plaću. Države članice morat će transparentno navesti različite stavke koje čine plaću na svojem teritoriju. Pravila utvrđena zakonom ili općenito primjenjivim kolektivnim ugovorima postaju obavezna za upućene radnike u svim gospodarskim sektorima. Pored toga prijedlogom se omogućuje državama članicama da propišu da podizvođači svojim radnicima moraju jamčiti jednaku plaću kakvu svojim radnicima plaća glavni izvođač. To se međutim može provesti samo na nediskriminirajući način: isto se pravilo mora primjenjivati na nacionalne i prekogranične podizvođače.

Prijedlogom će se također osigurati primjena nacionalnih pravila o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje kada radnike upućuju agencije sa sjedištem u inozemstvu.

Kad upućivanje traje dulje od 24 mjeseca, moraju se primijeniti uvjeti iz radnog zakonodavstva države članice domaćina ako je to povoljnije za upućenog radnika.

Tim će se promjenama poboljšati zaštita radnika, transparentnost i pravna sigurnost te osigurati ravnopravni uvjeti poslovanja domaćim poduzećima i poduzećima koja upućuju svoje radnike uz puno poštovanje sustava pregovaranja o plaćama u pojedinim državama članicama.

Kontekst

Radnike se upućuje prilikom prekograničnog pružanja usluga na jedinstvenom tržištu. Upućeni je radnik zaposlen u jednoj državi članici EU-a, ali ga njegov poslodavac privremeno upućuje na rad u drugu državu članicu.

U razdoblju od 2010. do 2014. broj upućenih radnika povećao se za gotovo 45%. Tijekom 2014. u druge države članice upućeno je otprilike 1,9 milijuna europskih radnika.

Upućivanje radnika osobito je često u građevinskom sektoru, proizvodnoj industriji te sektoru usluga, primjerice u osobnim uslugama (obrazovanje, zdravstvo i socijalni rad) te poslovnim uslugama (administrativne, profesionalne i financijske usluge).

Reforma Direktive o upućivanju radnika iz 1996. nadopunit će Direktivu o provedbi Direktive o upućivanju radnika iz 2014. koja se treba prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do lipnja 2016. (vidjeti IP-14-542). Direktivom o provedbi osiguravaju se novi instrumenti za borbu protiv prijevara i zlouporaba te se poboljšava administrativna suradnja nacionalnih tijela nadležnih za upućivanje.

Dodatne informacije

MEMO/16/467

Informativni članak o upućenim radnicima u EU-u

Informativni članci o pojedinim zemljama

Novosti na web-mjestu Glavne uprave za zapošljavanje

Pratite Marianne Thyssen na twitteru i facebooku

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

IP/16/466

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Videos