Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija podupire 17 država članica u razjašnjavanju pravila koja se primjenjuju na imovinskopravne odnose međunarodnih parova u Europi

Bruxelles, 2 ožujak 2016

Europska komisija danas je donijela prijedloge za razjašnjavanje pravila koja se primjenjuju na imovinskopravne odnose međunarodnih bračnih parova ili registriranih partnerskih zajednica.

Tim će se prijedlozima utvrditi jasna pravila u slučaju razvoda ili rastave te ukinuti paralelni i potencijalno oprečni postupci u više država članica, koji se primjerice odnose na imovinu ili bankovne račune. Ukratko, međunarodnim će se parovima pružiti veća pravna jasnoća. Budući da 28 država članica nije uspjelo donijeti jednoglasnu odluku o prijedlozima koji su prvi put izneseni 2011., Komisija podupire 17 država članica koje žele intenzivnije surađivati i tako se pridružiti inicijativi.

Prvi potpredsjednik Timmermans izjavio je: „Želimo pružiti sigurnost tisućama europskih parova, bili oni u braku ili registriranoj partnerskoj zajednici, u pogledu toga što će se dogoditi njima i njihovim obiteljima ako se ne ostvari njihov san o zajedničkom životu. Nažalost, u ovu suradnju neće biti uključene sve države članice kao što je predložila Komisija, ali današnji prijedlozi znače da barem jednom dijelu takvih parova možemo pomoći da se snađu u najtežim trenucima.”

Vera Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, izjavila je: „U slučaju razvoda ili smrti partnera životi 16 milijuna međunarodnih parova mogu postati još teži zbog opterećujućih administrativnih procedura i nejasnih pravnih odnosa: Što će se dogoditi s mojom kućom ako se razvedem od supružnika koji je druge nacionalnosti? Kojem se sudu mogu obratiti? Nova predložena pravila donijet će pravnu jasnoću i olakšati složeni proces podjele zajedničke imovine bez obzira na njezinu lokaciju. To će parovima olakšati život i pomoći im da izbjegnu oko 400 milijuna EUR dodatnih troškova godišnje. Danas utiremo put onim državama članicama koje žele realizirati ovu važnu inicijativu.”

Navedenim će se prijedlozima:

  • razjasniti koji je nacionalni sud nadležan za pomaganje parovima s upravljanjem imovinom ili njezinom podjelom u slučaju razvoda, rastave ili smrti (pravila o nadležnosti)
  • razjasniti koji se zakon primjenjuje ako bi se u određenom slučaju mogli primijeniti zakoni nekoliko država (pravila o primjenjivom pravu)
  • olakšati da se presuda o imovinskim pitanjima koja je donesena u jednoj državi članici prizna i izvrši u drugoj državi članici.

Budući da 28 država članica u Vijeću nije donijelo potrebnu jednoglasnu odluku o donošenju početnih prijedloga iz 2011., 17 država članica tražilo je jačanje suradnje radi donošenja tog zakonodavnog akta. One predstavljaju 67 % stanovništva Unije te većinu međunarodnih parova koji žive u Europskoj uniji.

Države članice koje ne sudjeluju u inicijativi nastavit će primjenjivati nacionalno pravo (uključujući pravila o međunarodnom privatnom pravu) u prekograničnim slučajevima povezanima s bračnoimovinskim režimom i imovinskopravnim učincima registriranih partnerskih zajednica.

Kontekst

Komisija je 16. ožujka 2011. donijela dva početna prijedloga uredaba koje se odnose na imovinskopravne odnose međunarodnih parova: jedan za bračne parove, a drugi za registrirane partnerske zajednice. Budući da se prijedlozi odnose na obiteljsko pravo, morali su biti doneseni jednoglasnom odlukom u Vijeću.

U prosincu 2015. Vijeće je zaključilo da 28 država članica ne može jednoglasno odlučiti o donošenju dviju predmetnih uredaba. Stoga je 17 država članica (Švedska, Belgija, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Španjolska, Francuska, Portugal, Italija, Malta, Luksemburg, Njemačka, Češka, Nizozemska, Austrija, Bugarska i Finska) tražilo da Komisija iznese prijedlog odluke o odobravanju uspostave intenzivne suradnje među tim državama u području imovinskopravnih odnosa međunarodnih parova, kojima se obuhvaćaju i bračne zajednice i registrirane partnerske zajednice.

Zahvaljujući intenzivnijoj suradnji skupina od najmanje devet država članica može provesti mjere u slučaju da 28 država članica ne postigne dogovor. Ostale države EU-a zadržavaju pravo pridruživanja kad to budu željele (članak 331. UFEU-a).

Budući da sve više građana živi izvan svoje matične države, u Europskoj uniji trenutačno je oko 16 milijuna međunarodnih parova. Od 2,4 milijuna novih brakova 2007. njih 13 % (310 000) imalo je međunarodnu dimenziju. Međunarodnu dimenziju imala je i 41 000 od 211 000 registriranih partnerskih zajednica u EU-u 2007. Paralelni sudski postupci u više država, složeni slučajevi i nastali pravni troškovi procjenjuju se na 1,1 milijardu EUR godišnje.

Sljedeći koraci

Za donošenje odluke o odobravanju intenzivne suradnje potrebna je kvalificirana većina država članica u Vijeću i suglasnost Europskog parlamenta. Za donošenje dviju uredaba o provedbi intenzivne suradnje potrebna je jednoglasna odluka 17 država članica koje sudjeluju u takvoj suradnji i savjetovanje s Europskim parlamentom. Ostalih 11 država članica može se priključiti suradnji u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije

Prijedlog za intenzivnu suradnju, Prijedlog uredbe o bračnoimovinskom režimu i Prijedlog uredbe o naslijeđenoj imovini dostupni su ovdje.

Više informacija o obiteljskom pravu.

IP/16/449

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar