Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia víta nadobudnutie účinnosti nových pravidiel transparentnosti pre záväzné daňové stanoviská

Brusel 3. Január 2017

Komisia privítala nadobudnutie účinnosti nových pravidiel, ktoré zabezpečia, že členské štáty budú mať všetky potrebné informácie o záväzných daňových stanoviskách vydaných nadnárodným spoločnostiam v ostatných krajinách EÚ.

Od 1. januára 2017 majú členské štáty povinnosť si automaticky vymieňať informácie o všetkých nových cezhraničných záväzných daňových stanoviskách, ktoré vydajú. Bude sa to uskutočňovať pomocou centrálneho depozitára prístupného všetkým krajinám EÚ.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici uviedol: „Našou povinnosťou je spravodlivejšie a transparentnejšie zdaňovať právnické osoby a využiť všetky možné prostriedky, aby sme zastavili zneužívanie daňového systému a presun ziskov. Nadobudnutie účinnosti automatickej výmeny informácií o cezhraničných záväzných daňových stanoviskách 1. januára predstavuje významný krok vpred. Poskytuje členským štátom a ich vnútroštátnym daňovým správam potrebné informácie na odhaľovanie niektorých nekalých daňových praktík a na reakciu formou nevyhnutných opatrení.“

Každých šesť mesiacov vnútroštátne daňové orgány odošlú do depozitára správu, v ktorej budú uvedené všetky cezhraničné záväzné daňové stanoviská, ktoré vydali. Ostatné členské štáty potom budú mať možnosť skontrolovať príslušné zoznamy a požiadať vydávajúci členský štát o podrobnejšie informácie o konkrétnom záväznom stanovisku. Prvá výmena sa má uskutočniť najneskôr do 1. septembra 2017.

Do 1. januára 2018 budú mať členské štáty povinnosť poskytnúť rovnaké informácie aj pre všetky cezhraničné záväzné stanoviská vydané od začiatku roka 2012.

Ďalšie informácie:

Administratívna spolupráca v oblasti priamych daní

IP/16/4494

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar