Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie nowych zasad przejrzystości w odniesieniu do interpretacji prawa podatkowego

Bruksela, 3 stycznia 2017 r.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie nowych przepisów, które zagwarantują państwom członkowskim wszystkie niezbędne informacje na temat interpretacji prawa podatkowego o wymiarze międzynarodowym dotyczące firm międzynarodowych.

Od 1 stycznia 2017 r. państwa członkowskie mają obowiązek automatycznego powiadamiania się wzajemnie o wszelkich nowych interpretacjach prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym. Wymiana informacji będzie się odbywała za pośrednictwem centralnej bazy danych, do której będą miały dostęp wszystkie kraje UE.

Pierre Moscovici, unijny komisarz do spraw gospodarczych i finansowych oraz podatków i ceł, powiedział: Naszym obowiązkiem jest sprawić, aby opodatkowanie przedsiębiorstw było uczciwsze i bardziej przejrzyste, oraz zrobić, co w naszej mocy, by wyeliminować nadużycia podatkowe i przenoszenie zysków. Obowiązek automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym, który wchodzi w życie 1 stycznia, to duży krok naprzód. Dzięki tej zmianie państwa członkowskie i ich urzędy podatkowe będą dysponowały informacjami niezbędnymi do wykrywania nadużyć podatkowych i podejmowania w odpowiedzi na nie niezbędnych działań.

Co pół roku krajowe organy podatkowe będą przesyłać do bazy danych sprawozdanie zawierające wykaz wszystkich wydanych przez siebie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego o wymiarze międzynarodowym. Oznacza to, że wszystkie inne państwa członkowskie będą wtedy mogły zapoznać się z tym wykazem i w razie potrzeby zwrócić się do państwa członkowskiego, które wydało konkretną interpretację, o bardziej szczegółowe informacje. Pierwsza tego rodzaju wymiana informacji powinna nastąpić najpóźniej 1 września 2017 r.

Do 1 stycznia 2018 r. państwa członkowskie będą musiały również dostarczyć te same informacje w odniesieniu do wszystkich interpretacji o wymiarze transgranicznym wydanych od początku 2012 r.

Więcej informacji:

Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego

IP/16/4494

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar