Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie verwelkomt inwerkingtreding van nieuwe transparantieregels voor fiscale rulings

Brussel, 3 januari 2017

De Commissie verwelkomt de inwerkingtreding van nieuwe regels die ervoor moeten zorgen dat de lidstaten over alle informatie kunnen beschikken die zij nodig hebben in verband met fiscale rulings die zijn afgegeven aan multinationale ondernemingen in andere EU-landen.

Vanaf 1 januari 2017 zijn de lidstaten verplicht om automatisch informatie uit te wisselen over alle nieuwe grensoverschrijdende fiscale rulings die zij afgeven. Dit zal gebeuren via een centraal register dat toegankelijk is voor alle EU-landen.

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, verklaarde in dit verband het volgende: "Het is onze plicht om de vennootschapsbelasting eerlijker en transparanter te maken en met alle mogelijke middelen een eind te maken aan fiscaal misbruik en winstverschuiving. Met de inwerkingtreding van de automatische uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende fiscale rulings op 1 januari wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet. Voortaan kunnen de lidstaten en hun nationale belastingdiensten beschikken over de informatie die zij nodig hebben om bepaalde fiscale misbruikpraktijken op te sporen en de nodige tegenmaatregelen te nemen."

Om de zes maanden zullen de nationale belastingautoriteiten een verslag naar het register sturen met een lijst van alle grensoverschrijdende fiscale rulings die zij hebben afgegeven. De andere lidstaten zullen die lijsten kunnen controleren en meer informatie over een specifieke ruling kunnen opvragen bij de lidstaat die deze heeft afgegeven. De eerste uitwisseling moet uiterlijk op 1 september 2017 plaatsvinden.

Ten laatste op 1 januari 2018 zullen de lidstaten deze informatie ook moeten verstrekken voor alle grensoverschrijdende rulings die zij hebben afgegeven sinds begin 2012.

Meer informatie:

Administratieve samenwerking op het gebied van de directe belastingen

IP/16/4494

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar