Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija atzinīgi vērtē nodokļu nolēmumiem piemērojamo jauno pārredzamības noteikumu stāšanos spēkā

Briselē, 2017. gada 3. janvārī

Komisija pauda gandarījumu par to, ka ir stājušies spēkā jauni noteikumi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir pieejama visa tām nepieciešamā informācija par nodokļu nolēmumiem, kas izdoti starptautiskiem uzņēmumiem citās ES valstīs.

No 2017. gada 1. janvāra dalībvalstīm ir pienākums automātiski apmainīties ar informāciju par visiem jaunajiem pārrobežu nodokļu nolēmumiem, ko tās izdod. Šī apmaiņa notiks, izmantojot centrālo depozitāriju, kas ir pieejams visām ES valstīm.

Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietu komisārs Pjērs Moskovisī teica: “Mūsu pienākums ir uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem padarīt taisnīgāku un pārredzamāku un izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai novērstu nodokļu režīmu ļaunprātīgu izmantošanu un peļņas novirzīšanu. Automātiskas informācijas apmaiņas par pārrobežu nodokļu nolēmumiem stāšanās spēkā 1. janvārī ir nozīmīgs solis uz priekšu. Šī apmaiņa dalībvalstīm un valstu nodokļu iestādēm nodrošina informāciju, kas tām nepieciešama, lai konstatētu uzņēmumu ļaunprātīgu rīcību nodokļu jomā un veiktu vajadzīgos atbildes pasākumus.”

Valstu nodokļu iestādes ik pēc sešiem mēnešiem depozitārijam nosūtīs ziņojumu, kurā uzskaitīti visi to izdotie pārrobežu nodokļu nolēmumi. Citas dalībvalstis varēs pārbaudīt šos sarakstus un pieprasīt izdevējai dalībvalstij sīkāku informāciju par atsevišķiem nodokļu nolēmumiem. Šī pirmā informācijas apmaiņa būtu jāveic vēlākais līdz 2017. gada 1. septembrim.

Līdz 2018. gada 1. janvārim dalībvalstīm tāda pati informācija būs jāiesniedz arī par visiem pārrobežu nolēmumiem, kas izdoti kopš 2012. gada sākuma.

Plašāka informācija:

Administratīvā sadarbība tiešo nodokļu jomā

IP/16/4494

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar