Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija palankiai vertina tai, kad įsigaliojo naujos sprendimų dėl mokesčių skaidrumo taisyklės

Briuselis, 2017 m. sausio 3 d.

Komisija palankiai įvertino tai, kad įsigaliojo naujos taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad valstybės narės turėtų visą joms reikalingą informaciją apie kitose ES šalyse tarptautinėms bendrovėms pateiktus sprendimus dėl mokesčių.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. valstybės narės privalo automatiškai keistis informacija apie visus naujus savo priimtus tarpvalstybinius sprendimus dėl mokesčių. Tai bus daroma per visoms ES šalims prieinamą centrinę saugyklą.

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici sakė: „Mūsų pareiga užtikrinti teisingesnį ir skaidresnį pelno apmokestinimą ir visomis įmanomomis priemonėmis užkirsti kelią piktnaudžiavimui mokesčiais ir pelno perkėlimui. Automatinio keitimosi informacija apie tarpvalstybinius sprendimus dėl mokesčių įsigaliojimas sausio 1 d. yra didžiulis žingsnis į priekį. Jis užtikrins, kad valstybės narės ir jų nacionaliniai mokesčių administratoriai turėtų visą informaciją, kurios reikia, kad būtų nustatyta žalinga mokesčių praktika ir imtasi reikiamų veiksmų.“

Nacionaliniai mokesčių administratoriai kas šešis mėnesius į saugyklą siųs pranešimus, kuriuose bus surašyti visi jų priimti tarpvalstybiniai sprendimai dėl mokesčių. Kitos valstybės narės turės galimybę tuos sąrašus patikrinti ir sprendimą priėmusios valstybės narės paprašyti išsamesnės informacijos apie konkretų sprendimą. Pirmasis pasikeitimas informacija turėtų įvykti ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 1 d.

Iki 2018 m. sausio 1 d. valstybės narės turės pateikti tą pačią informaciją apie visus nuo 2012 m. pradžios priimtus tarpvalstybinius sprendimus.

Daugiau informacijos

Administracinis bendradarbiavimas tiesioginio apmokestinimo srityje

IP/16/4494

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar