Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio on tyytyväinen veropäätösten avoimuutta koskevien uusien sääntöjen voimaantuloon

Bryssel 3. tammikuuta 2017

Uudet säännöt, joilla varmistetaan, että jäsenvaltioilla on kaikki tarpeelliset tiedot muissa EU-maissa tehdyistä, monikansallisia yrityksiä koskevista veropäätöksistä, ovat tulleet voimaan.

Jäsenvaltioiden on 1. tammikuuta 2017 alkaen vaihdettava automaattisesti tietoja kaikista uusista rajatylittävistä veropäätöksistä. Tämä tehdään kaikkien EU-maiden käytettävissä olevan keskusrekisterin kautta.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komission jäsen Pierre Moscovici totesi, että EU:n velvollisuutena on parantaa yritysverotuksen oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta ja käyttää kaikkia mahdollisia keinoja veronkierron ja voitonsiirtojen estämiseksi. ”Rajatylittäviä veropäätöksiä koskevien tietojen automaattisen vaihdon voimaantulo 1. tammikuuta on merkittävä askel eteenpäin. Sen avulla jäsenvaltiot ja kansalliset veroviranomaiset saavat tietoja, joita ne tarvitsevat havaitakseen tiettyjä verotukseen liittyviä väärinkäytöksiä ja ryhtyäkseen niiden johdosta tarvittaviin toimiin”, hän jatkoi.

Kansallisten veroviranomaisten on lähetettävä keskusrekisterille kuuden kuukauden välein raportti, jossa luetellaan kaikki kyseisten viranomaisten tekemät rajatylittävät veropäätökset. Muut jäsenvaltiot voivat sitten tarkastaa kyseiset luettelot ja pyytää päätöksen tehneeltä jäsenvaltiolta tarkempia tietoja yksittäisistä veropäätöksistä. Ensimmäisen tietojenvaihdon on määrä tapahtua viimeistään 1. syyskuuta 2017.

Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään 1. tammikuuta 2018 samat tiedot kaikista vuoden 2012 alusta lähtien tehdyistä rajatylittävistä päätöksistä.

Lisätietoja:

Hallinnollinen yhteistyö välittömän verotuksen alalla

IP/16/4494

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar