Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon väljendab heameelt uute maksuotsuste läbipaistvuse eeskirjade jõustumise üle

Brüssel, 3. jaanuar 2017

Komisjon väljendab heameelt uute eeskirjade üle, millega tagatakse, et liikmesriikide käsutuses on kõik vajalikud andmed hargmaiste ettevõtjate suhtes teistes ELi riikides tehtud maksuotsuste kohta.

Alates 1. jaanuarist 2017 on liikmesriigid kohustatud vahetama automaatselt teavet kõigi uute piiriüleste maksuotsuste kohta. Seda tehakse kõigile ELi riikidele kättesaadava keskdepositooriumi kaudu.

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici märkis: „Meie ülesanne on muuta äriühingute maksustamine õiglasemaks ja läbipaistvamaks, ning kasutada kõiki võimalikke vahendeid maksukuritarvituste ja kasumi ümberpaigutamise takistamiseks. Asjaolu, et alates 1. jaanuarist vahetatakse piiriüleste maksuotsuste kohta teavet automaatselt, on oluline samm edasi. Seeläbi saavad liikmesriigid ja nende maksuametid vajalikku teavet, et tuvastada maksudest kõrvalehoidmist ja võtta meetmeid sellega võitlemiseks.“

Riiklikud maksuametid saadavad iga kuue kuu tagant depositooriumisse aruande, milles loetletakse kõik tehtud piiriülesed maksuotsused. Teistel liikmesriikidel on nii võimalik neid loetelusid kontrollida ja paluda otsuse teinud liikmesriigilt konkreetse otsuse kohta üksikasjalikumat teavet. Esimene teabevahetus peaks toimuma hiljemalt 1. septembril 2017.

1. jaanuariks 2018 peavad liikmesriigid esitama sama teabe kõigi alates 2012. aasta algusest tehtud piiriüleste otsuste kohta.

Lisateave

Halduskoostöö otsese maksustamise valdkonnas

IP/16/4494

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar