Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen glæder sig over nye gennemsigtighedsregler for skatteafgørelser

Bruxelles, den 3. januar 2017

Kommissionen glæder sig over, at der er trådt nye regler i kraft til sikring af, at medlemsstaterne har alle de oplysninger, de skal bruge, når det kommer til skatteafgørelser, der er afsagt for multinationale selskaber i andre EU-lande

Fra den 1. januar 2017 skal medlemsstaterne automatisk udveksle oplysninger om alle nye grænseoverskridende skatteafgørelser, som de udsteder. Dette vil foregå via et centralt register, der er tilgængeligt for alle EU-landene.

Pierre Moscovici, kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Det er vores pligt at gøre selskabsskatten mere fair og gennemsigtig samt at gøre alt for at blokere skattemanipulation og overførsel af overskud. Ikrafttrædelsen af den automatiske udveksling af oplysninger om grænseoverskridende skatteafgørelser den 1. januar er et stort skridt fremad. Medlemsstaterne og deres nationale skattemyndigheder vil have adgang til de oplysninger, de skal bruge for at kunne afsløre visse tilfælde af skatteunddragelse og træffe de nødvendige foranstaltninger som reaktion herpå."

Hver sjette måned skal de nationale skattemyndigheder indsende en rapport til registret med en liste over alle de grænseoverskridende skatteafgørelser, som de har udstedt. Andre medlemsstater vil derefter kunne konsultere disse lister og anmode den udstedende medlemsstat om nærmere oplysninger vedrørende en bestemt afgørelse. Den første udveksling forventes at finde sted senest den 1. september 2017.

Fra den 1. januar 2018 skal medlemsstaterne desuden fremlægge tilsvarende oplysninger for alle de grænseoverskridende afgørelser, som de har udstedt siden begyndelsen af 2012.

Yderligere oplysninger:

Administrativt samarbejde inden for direkte beskatning

IP/16/4494

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar