Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise vítá, že vstoupila v platnost nová pravidla transparentnosti pro daňová rozhodnutí

Brusel 3. ledna 2017

Komise uvítala, že vstoupila v platnost nová pravidla, jež mají zajistit, aby členské státy měly veškeré nezbytné informace o daňových rozhodnutích vůči nadnárodním společnostem v ostatních zemích EU.

Od 1. ledna 2017 jsou členské státy povinny automaticky si vyměňovat informace o všech nových daňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem, jež vydávají. K tomuto účelu bude sloužit centrální depozitář, který bude přístupný všem zemím EU.

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici prohlásil: „Naším úkolem je učinit zdanění právnických osob spravedlivějším a transparentnějším a využít veškeré možné prostředky k tomu, abychom zabránili zneužívání daňového systému a přesouvání zisku. Významným krokem vpřed je automatická výměna informací, která se s platností od 1. ledna zaměřuje na daňová rozhodnutí s přeshraničním prvkem. Díky ní budou mít členské státy i jejich daňové správy k dispozici informace, které potřebují k odhalování určitých nekalých daňových praktik a k přijímání potřebných protiopatření.“

Každých šest měsíců zašlou vnitrostátní správci daně do depozitáře zprávu se seznamem všech daňových rozhodnutí s přeshraničním prvkem, která vydali. Ostatní členské státy budou poté moci tyto seznamy ověřit a požádat členský stát, který rozhodnutí vydal, o podrobnější informace. Tato první výměna by se měla realizovat nejpozději k 1. září 2017.

K 1. lednu 2018 budou také členské státy muset poskytnout stejné informace o všech rozhodnutích s přeshraničním prvkem, jež vydaly od počátku roku 2012.

Další informace:

Správní spolupráce v oblasti přímých daní

IP/16/4494

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar