Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията приветства влизането в сила на новите разпоредби за прозрачност за данъчните становища

Брюксел, 3 януари 2017 r.

Комисията приветства влизането в сила на новите разпоредби, с които се гарантира, че държавите членки ще разполагат с цялата необходима информация за данъчните становища, издадени на многонационални дружества в други държави от ЕС.

От 1 януари 2017 г. държавите членки са длъжни автоматично да обменят информация за всички нови трансгранични данъчни становища, които издават. Това ще се извършва чрез централен регистър, достъпен за всички държави от ЕС.

Комисарят за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Ние сме длъжни да направим корпоративното облагане по-справедливо и по-прозрачно и да използваме всички възможни средства за спиране на данъчните измами и прехвърлянето на печалби. Влизането в сила на 1 януари на автоматичния обмен на информация за трансграничните данъчни становища е важна крачка напред. Тя дава на държавите членки и на техните национални данъчни администрации необходимата им информация да разкриват някои неправомерни данъчни практики и да предприемат необходимите ответни действия.“

На всеки шест месеца националните данъчни ведомства ще изпращат доклад до регистъра, в който ще представят списък на всички издадени от тях данъчни становища. Тогава другите държави членки ще могат да проверяват тези списъци и да искат от съответната издаваща държава членка по-подробна информация за дадено становище. Първият обмен следва да се извърши в срок до 1 септември 2017 г.

До 1 януари 2018 г. държавите членки ще трябва да представят същата информация за всички трансгранични данъчни становища, издадени от началото на 2012 г.

За повече информация

Административно сътрудничество в областта на прякото данъчно облагане

IP/16/4494

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar