Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Sondajul Eurobarometru standard din toamna anului 2016: Imigrația și terorismul continuă să fie considerate provocările cele mai importante cu care se confruntă UE

Bruxelles, 22 decembrie 2016

Europenii continuă să considere imigrația și terorismul ca fiind provocările majore cu care se confruntă UE în prezent și susțin cu putere prioritățile politice ale Comisiei Europene.

Imigrația și terorismul continuă să fie considerate provocările cele mai importante cu care se confruntă UE, deși într-o mai mică măsură decât la ultimul sondaj din primăvara anului 2016. Sprijinul pentru prioritățile și politicile Uniunii Europene rămâne puternic și a crescut față de primăvara anului 2016. Acestea sunt două rezultate-cheie ale celui mai recent sondaj Eurobarometru standard, publicat astăzi împreună cu sondajul Eurobarometru special „Viitorul Europei”.

Imigrația și terorismul sunt considerate a fi provocările majore cu care se confruntă UE:

Întrebați despre subiectele care îi preocupă cel mai mult, cetățenii au citat cel mai frecvent imigrația ca fiind în continuare una dintre problemele cele mai importante cu care se confruntă UE (45 %, -3 puncte procentuale față de primăvara anului 2016). Terorismul (32 %, -7) rămâne al doilea subiect cel mai frecvent menționat. Terorismul se situează cu mult înaintea situației economice (20 %, +1), a stării finanțelor publice ale statelor membre (17 %, +1) și a șomajului (16 %, +1). Imigrația este preocuparea cea mai importantă pentru UE în toate statele membre, cu excepția Spaniei și a Portugaliei.

 

La nivel național, principalele preocupări sunt șomajul (31 %, -2) și imigrația (26 %, -2). Situația economică este pe locul al treilea (19 %, procentaj neschimbat).

Sprijin pentru prioritățile politice ale Comisiei Europene:

 Prin comparație cu sondajul precedent din primăvara anului 2016, sprijinul pentru temele prioritare stabilite de Comisia Europeană a continuat să crească.

 - În ceea ce privește tema migrației, 69 % dintre europeni declară că sunt în favoarea unei politici europene comune în materie de migrație, iar 61 % au o opinie pozitivă față de migrația persoanelor din alte state membre ale UE. Totuși, 56 % dintre cetățeni au o opinie negativă cu privire la imigrația persoanelor din afara UE.

 - 81 % dintre europeni se declară în favoarea „liberei circulații a cetățenilor UE, care pot să locuiască, să lucreze, să studieze și să desfășoare activități economice oriunde în UE”. Majoritatea respondenților sprijină libera circulație în toate țările.

 - Sprijinul față de moneda euro crește ușor (58 % în întreaga UE, 70 % în zona euro).

 - În ceea ce privește investițiile din UE, 56 % dintre europeni sunt de acord că banii publici ar trebui folosiți pentru stimularea investițiilor din sectorul privat la nivelul UE.

Încrederea în UE este mai mare decât încrederea în guvernele naționale; atitudinea pozitivă față de cetățenia UE se menține ferm.

 Continuând în sensul tendinței pozitive constatate în primăvara anului 2016, încrederea în UE a crescut la 36 % (de la 33 %). Încrederea în parlamentele și guvernele naționale a crescut la rândul ei, însă a rămas sub nivelul încrederii în UE.

 38 % dintre europeni au o percepție neutră cu privire la UE, proporție care a rămas neschimbată din primăvara anului 2015. La 35 %, procentajul corespunzător percepției pozitive a UE a câștigat teren într-o oarecare măsură, în vreme ce procentajul corespunzător percepției negative a scăzut (25 %).

 Patru din zece europeni consideră că vocea lor contează în UE, ceea ce reprezintă puțin sub valoarea maximă de 42 % înregistrată în primăvara anului 2014 și în primăvara anului 2015.

 67 % dintre europeni se simt cetățeni ai UE.

 Nivelul de informare cu privire la programul Erasmus a crescut considerabil față de 2009: În prezent, peste jumătate dintre europeni au auzit de acest program. Mai mult, o foarte largă majoritate a europenilor (86 %) au o percepție pozitivă despre acest program. Deși nivelul de informare variază considerabil de la o țară la alta, Erasmus este privit în mod favorabil de către marea majoritate a populației în toate statele membre.

 Tratatul de la Roma este considerat un eveniment pozitiv în istoria Europei de către 69 % dintre europeni. Acest punct de vedere este împărtășit de majoritatea respondenților din toate statele membre.

 Sondajul „Viitorul Europei”: două treimi dintre europeni percep UE ca pe un loc de stabilitate într-o lume tulbure.

 66 % dintre europeni sunt de acord că UE este un loc de stabilitate într-o lume tulbure. Majoritatea respondenților din toate statele membre împărtășesc acest punct de vedere.

 60 % dintre europeni consideră că proiectul european oferă o perspectivă de viitor pentru tineretul Europei.

 82% dintre europeni sunt de acord că existența economiei de piață libere ar trebuie să fie însoțită de un nivel ridicat de protecție socială.

 Mai mult de șase europeni din zece consideră că ar trebui luate mai multe decizii la nivelul Uniunii Europene într-o serie de domenii. Opt europeni din zece afirmă că acest lucru ar trebui să se aplice în ceea ce privește „combaterea terorismului” și „promovarea democrației și a păcii” (în ambele cazuri, un procent de 80 %). Mai mult de șapte europeni din zece consideră că același lucru ar trebui să fie valabil pentru „protecția mediului” (77 %), „promovarea egalității de tratament între femei și bărbați” (73 %), precum și pentru „abordarea aspectelor privind migrația din afara UE” (71 %).

 

Context

Sondajul Eurobarometru standard din toamna anului 2016 (EB 86) a fost realizat prin intermediul unor interviuri față în față desfășurate în perioada 3–16 noiembrie 2016. În total, au fost intervievate 32 896 de persoane din toate statele membre ale UE și din țările candidate.

 Sondajul Eurobarometru special 451 „Viitorul Europei” a fost realizat prin intermediul unor interviuri față în față desfășurate în perioada 24 septembrie – 3 octombrie 2016. În total, au fost intervievate 27 768 de persoane din toate statele membre ale UE.

Pentru informații suplimentare

„Raportul conținând primele rezultate” privind sondajul Eurobarometru standard publicat astăzi pune în evidență atitudinile europenilor față de UE, precum și principalele preocupări și percepții ale cetățenilor în privința situației economice.

Raportul este disponibil online aici.

Raportul privind sondajul Eurobarometru special 451 „Viitorul Europei” este disponibil online aici.

[1] Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (UE), cinci țări candidate (fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Turcia, Muntenegru, Serbia și Albania), precum și comunitatea cipriotă turcă din acea parte a țării care nu este controlată de guvernul Republicii Cipru.

 

IP/16/4493

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar