Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

Komisyon Türkiye ile Gümrük Birliğinin güncellenmesini teklif ediyor

Brüksel, 21 December 2016

Avrupa Birliği Komisyonu, mevcut 20 yıllık AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi amacıyla Türkiye ile müzakerelere başlamak üzere Konsey'den yetki istedi.

AB-Türkiye ticaret ilişkilerinin güncellenmesi, 29 Kasım 2015 tarihli AB-Türkiye Zirvesi'nde ve 18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye bildirisinde belirlenen müşterek menfaatleri ilgilendiren başlıca alanlarda ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde AB ve Türkiye'nin sarf ettiği çabaların önemli bir kısmını teşkil ediyor. Komisyon bu teklifle, taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Gümrük Birliği'nin mevcut AB-Türkiye ticaret ilişkilerini yansıtacak şekilde güncellenmesi, her iki tarafa da ciddi ekonomik yararlar sağlayacaktır.

Ekonomik ortamın evrilmesi ve AB ile Türkiye arasındaki ticaretin ciddi anlamda büyümesiyle birlikte 1996 yılında uygulanmaya başlanan Gümrük Birliği, modern dünya ticari entegrasyonunun beraberinde getirdiği sınamalar karşısında her geçen gün daha az donanımlı bir hale gelmektedir. Geride bıraktığımız Nisan ayında düzenlenen ilk AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalogu, Gümrük Birliğinin modernizasyonunun taşıdığı potansiyeli vurgulamıştır. Gümrük Birliğinin modernizasyonu ve kapsamının genişletilmesi, tarım-gıda ve hizmet sektörlerindeki AB şirketleri ile kamu alımları piyasası için yeni fırsatların da önünü açabilir. Demokrasi ve temel haklara saygı, anlaşmanın vazgeçilmez bir unsuru olacaktır. 

Malların ticareti söz konusu olduğunda Türkiye, AB'nin en büyük beşinci ortağı konumundadır. Bu alanda ikili ticaretin değeri, 1996'dan bu yana dört kattan fazla artmış olup şu an itibariyle yıllık bazda 140 milyar Avroya ulaşmıştır. AB 17 milyar Avroluk artı değerdedir. Türkiye için tüm ticaretinin %41'ini temsil eden AB, en önemli ticari ortak konumundadır. Bununla birlikte, Türkiye'ye gelen Doğrudan Yabancı Yatırımın üçte ikisinin menşei de Avrupa Birliğidir.

Daha fazla bilgi için:

EU-Turkey trade relations (AB-Türkiye Ticari İlişkileri)

IP/16/4468

Press contacts:

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Side Bar