Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen föreslår modernisering av tullunionen med Turkiet

Bryssel den 21 december 2016

EU-kommissionen har bett rådet om mandat att inleda samtal med Turkiet om att modernisera den tjugo år gamla tullunionen mellan EU och Turkiet.

Uppgraderingen av handelsförbindelserna mellan EU och Turkiet är en viktig del i EU:s och Turkiets ansträngningar att fördjupa sina förbindelser på de centrala områden av gemensamt intresse som fastställdes vid toppmötet mellan EU och Turkiet den 29 oktober 2015 och i uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016. Genom detta förslag fortsätter kommissionen att förverkliga sina åtaganden.

En modernisering av tullunionen som återspeglar EU:s och Turkiets nuvarande handelsförbindelser skulle innebära väsentliga ekonomiska fördelar för båda parter.

I och med det förändrade ekonomiska klimatet och den betydande tillväxten inom handeln mellan EU och Turkiet börjar den tullunion som trädde i kraft 1996 att framstå som allt sämre rustad att hantera vår tids utmaningar när det gäller handelsintegration. Under den första ekonomiska dialogen på hög nivå mellan EU och Turkiet i april i år betonades den potential som ligger i en modernisering. En moderniserad och utvidgad tullunion kan leda till nya möjligheter för EU-företag inom jordbrukets livsmedelsindustri och olika tjänstesektorer eller på marknaden för offentlig upphandling. Respekten för demokratiska och grundläggande rättigheter kommer att vara en grundsten i avtalet. 

Turkiet är EU:s femte största partner inom handeln med varor. Värdet av den bilaterala handeln med varor har mer än fyrdubblats sedan 1996 och uppgår för närvarande till 140 miljarder euro om året. EU har ett handelsöverskott på 17 miljarder euro. EU är Turkiets viktigaste handelspartner och står för 41 % av Turkiets totala handel. Dessutom har för närvarande två tredjedelar av alla utländska direktinvesteringar i Turkiet sitt ursprung i EU.

Mer information

Handelsrelationer mellan EU och Turkiet

IP/16/4468

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar