Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia navrhuje zmodernizovať colnú úniu s Tureckom

Brusel 21. december 2016

Európska komisia si vypýtala od Rady mandát na začatie rokovaní s Tureckom, ktorých cieľom je modernizácia súčasnej dvadsaťročnej colnej únie medzi EÚ a Tureckom.

Pozdvihnutie obchodných vzťahov medzi EÚ a Tureckom je dôležitým prvkom úsilia, ktoré vyvíjajú obe strany, aby prehĺbili svoje vzťahy v kľúčových oblastiach spoločného záujmu, ktoré boli pomenované na samite EÚ a Turecka 29. novembra 2015 a vo vyhlásení EÚ a Turecka z 18. marca 2016. Komisia týmto návrhom pokračuje v plnení svojich záväzkov.

Modernizácia colnej únie tak, aby odrážala súčasné obchodné vzťahy medzi EÚ a Tureckom, by priniesla značné hospodárske výhody pre obe strany.

Vzhľadom na vývoj hospodárskeho prostredia a veľký nárast vzájomného obchodu medzi EÚ a Tureckom je colná únia, ktorá začala fungovať v roku 1996, čoraz menej uspôsobená čeliť dnešným výzvam obchodnej integrácie. Potenciál modernizácie colnej únie sa zdôraznil aj v rámci prvého hospodárskeho dialógu medzi EÚ a Tureckom na vysokej úrovni, ktorý sa konal v apríli 2016. Modernizovanie a rozšírenie colnej únie by mohlo uvoľniť ďalšie príležitosti pre spoločnosti z EÚ v agropotravinárskom odvetví a v odvetví služieb, ako aj na trhu verejného obstarávania. Dodržiavanie demokracie a základných práv bude predstavovať kľúčový prvok dohody. 

Z hľadiska obchodu s tovarom je Turecko piatym najväčším partnerom EÚ. Hodnota bilaterálneho obchodu s tovarom sa od roku 1996 zvýšila viac než štvornásobne a v súčasnosti predstavuje 140 miliárd EUR ročne. EÚ má obchodný prebytok vo výške 17 miliárd EUR. Pre Turecko je EÚ najdôležitejším obchodným partnerom, ktorý predstavuje 41 % celkového tureckého obchodu. Dve tretiny priamych zahraničných investícií v Turecku dnes navyše pochádza z EÚ.

Ďalšie informácie

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Tureckom

IP/16/4468

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar