Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja proponuje modernizację unii celnej z Turcją

Bruksela, 21 grudnia 2016 r.

Komisja poprosiła Radę o upoważnienie do rozpoczęcia z Turcją rokowań w celu modernizacji istniejącej od 20 lat unii celnej UE–Turcja.

Modernizacja stosunków handlowych między UE a Turcją stanowi zasadniczy element podejmowanych przez nie wysiłków w celu pogłębienia swoich relacji w kluczowych obszarach o wspólnym znaczeniu określonych na szczycie UE–Turcja w dniu 29 listopada 2015 r. oraz w oświadczeniu UE–Turcja z dnia 18 marca 2016 r. Propozycja Komisji stanowi kontynuację realizacji podjętych przez nią zobowiązań.

Modernizacja unii celnej w celu uwzględnienia aktualnych stosunków handlowych między UE a Turcją przyniosłaby obu partnerom znaczne korzyści gospodarcze.

Ze względu na ewolucję sytuacji gospodarczej i znaczny wzrost handlu między UE i Turcją unia celna, która weszła w życie w 1996 r., w coraz mniejszym stopniu jest w stanie stawić czoła współczesnym wyzwaniom związanym z integracją handlu. Podczas pierwszego dialogu wysokiego szczebla w dziedzinie gospodarki między UE a Turcją w kwietniu ubiegłego roku podkreślono potencjał modernizacji unii celnej. Modernizacja i poszerzenie unii celnej mogą dać większe możliwości unijnym przedsiębiorstwom sektora rolno-spożywczego, sektora usług i rynku zamówień publicznych. Kluczowym aspektem porozumienia będzie poszanowanie demokracji i przestrzeganie praw podstawowych. 

Turcja jest 5. największym partnerem UE w handlu towarami. Wartość handlu dwustronnego zwiększyła się od 1996 r. ponad cztery razy. Obecnie wynosi 140 mld EUR rocznie. UE ma dodatni bilans handlowy wynoszący 17 mld EUR. Dla Turcji UE jest najważniejszym partnerem handlowym – odpowiada za 41 proc. handlu zagranicznego Turcji. Ponadto dwie trzecie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Turcji pochodzi obecnie z UE.

Dodatkowe informacje

Stosunki handlowe UE–Turcja

IP/16/4468

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar