Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie stelt voor de douane-unie met Turkije te moderniseren

Brussel, 21 december 2016

De Europese Commissie heeft de Raad verzocht om een mandaat voor het openen van onderhandelingen met Turkije om de bestaande, twintig jaar oude douane-unie tussen de EU en Turkije te moderniseren.

De modernisering van de handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije is een essentieel onderdeel van de inspanningen van de EU en Turkije om hun betrekkingen te verdiepen op cruciale gebieden van gemeenschappelijk belang die zijn vastgesteld op de top EU-Turkije van 29 november 2015 en in de verklaring van de EU en Turkije van 18 maart 2016. Met dit voorstel blijft de Commissie haar engagementen nakomen.

Een gemoderniseerde douane-unie – waarin de huidige handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije worden weerspiegeld – zou voor beide partners aanzienlijke economische voordelen opleveren.

Door de ontwikkelingen van de economische context en de aanzienlijke groei van de handel tussen de EU en Turkije is de in 1996 van kracht geworden douane-unie steeds minder geschikt om de hedendaagse uitdagingen van handelsintegratie aan te gaan. In de eerste economische dialoog op hoog niveau tussen de EU en Turkije in april werd het potentieel van de modernisering van de douane-unie benadrukt. Met de modernisering en uitbreiding van de douane-unie zouden nieuwe kansen worden gecreëerd voor Europese ondernemingen in de agrovoedings- en de dienstensector en op de markt voor overheidsopdrachten. Respect voor de democratie en de grondrechten zal een essentieel element zijn van de overeenkomst. 

Wat de handel in goederen betreft, is Turkije de op vier na belangrijkste handelspartner van de EU. De waarde van de bilaterale goederenhandel is sinds 1996 meer dan verviervoudigd en bedraagt op dit ogenblik 140 miljard EUR per jaar. De EU heeft een positieve balans van 17 miljard EUR. Zij vertegenwoordigt 41 % van de mondiale handel van Turkije en is daarmee de belangrijkste handelspartner van het land. Bovendien is twee derde van de directe buitenlandse investeringen in Turkije op dit ogenblik afkomstig uit de EU.

Meer informatie

Handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

IP/16/4468

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar