Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ierosina modernizēt muitas savienību ar Turciju

Briselē, 2016. gada 21. decembrī

Eiropas Komisija ir lūgusi, lai Padome tai piešķir pilnvaras sākt sarunas ar Turciju ar mērķi modernizēt pašreizējo ES un Turcijas muitas savienību, kas izveidota pirms 20 gadiem.

ES un Turcijas tirdzniecības attiecību modernizēšana ir svarīgs elements ES un Turcijas ieguldītajā darbā, lai padziļinātu šo valstu attiecības svarīgās kopīgu interešu jomās, kuras noteica ES un Turcijas samitā 2015. gada 29. novembrī un ES un Turcijas 2016. gada 18. marta paziņojumā. Ar šo priekšlikumu Komisija turpina pildīt saistības, kuras tā ir uzņēmusies.

Muitas savienības modernizēšana, lai atspoguļotu pašreizējās ES un Turcijas tirdzniecības attiecības, nodrošinās būtiskas ekonomiskās priekšrocības abām pusēm.

Ekonomiskās vides pārmaiņu un ievērojamā ES un Turcijas tirdzniecības pieauguma dēļ muitas savienība, kas stājās spēkā 1996. gadā, arvien vājāk spēj risināt mūsdienu tirdzniecības integrācijas problēmas. Pirmajā ES un Turcijas augsta līmeņa ekonomikas dialogā pagājušā gada aprīlī tika uzsvērts muitas savienības modernizēšanas potenciāls. Muitas savienības modernizēšana un paplašināšana varētu pavērt papildu iespējas ES uzņēmumiem lauksaimniecības un pārtikas nozarē, pakalpojumu nozarē un publiskā iepirkuma tirgū. Nolīguma būtisks elements būs demokrātijas un pamattiesību ievērošana. 

Turcija ir piektā lielākā ES tirdzniecības partnere preču tirdzniecībā. Kopš 1996. gada preču divpusējās tirdzniecības vērtība ir pieaugusi vairāk nekā četras reizes, pašlaik sasniedzot 140 miljardus eiro gadā. ES pozitīvā bilance ir 17 miljardi eiro. Turcijai ES ir vissvarīgākā tirdzniecības partnere, kuras īpatsvars Turcijas tirdzniecībā pasaules mērogā ir 41 %. Turklāt divas trešdaļas no ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem Turcijā pašlaik ir no ES.

Sīkāka informācija

ES un Turcijas tirdzniecības attiecības

IP/16/4468

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar