Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon teeb ettepaneku ELi ja Türgi vahelise tolliliidu ajakohastamiseks

Brüssel, 21. detsember 2016

Euroopa Komisjon palus nõukogult volitusi alustada läbirääkimisi Türgiga, et ajakohastada praegust 20-aastast tolliliitu ELi ja Türgi vahel.

ELi ja Türgi kaubandussuhete ajakohastamine moodustab olulise osa ELi ja Türgi jõupingutustest suhete süvendamisel ühist huvi pakkuvates valdkondades, mis sõnastati 29. novembril 2015 toimunud ELi-Türgi tippkohtumisel ja 18. märtsil 2016 avaldatud ELi-Türgi avalduses. Ettepanekuga jätkab komisjon oma lubaduste täitmist.

Tolliliidu ajakohastamine ELi-Türgi praeguste kaubandussuhetega sammu pidamiseks tooks mõlemale poolele märkimisväärset majanduslikku kasu.

Kuna majanduskeskkond on arenenud ja ELi-Türgi kaubavahetus oluliselt kasvanud, sobib 1996. aastal jõustunud tolliliit kaubandusliku lõimumise praeguste probleemide lahendamiseks üha vähem. Möödunud aprillis toimunud ELi-Türgi esimestel kõrgetasemelistel majanduskõnelustel rõhutati selle ajakohastamise võimalusi. Tolliliidu ajakohastamine ja laiendamine võiks avada ELi ettevõtjatele uusi võimalusi põllumajandusliku toidutööstuse ja teenuste sektoris ning riigihangete turul. Lepingu lahutamatu osa on demokraatia ja põhiõiguste austamine. 

Türgi on ELi suuruselt viies kaubavahetuspartner. Kahepoolse kaubavahetuse maht on alates 1996. aastast rohkem kui neljakordistunud, moodustades praegu 140 miljardit € aastas. ELi positiivne bilanss on 17 miljardit €. Türgi jaoks on EL kõige tähtsam kaubanduspartner, kelle osakaal Türgi rahvusvahelises kaubavahetuses on 41%. Lisaks pärineb praegu kaks kolmandikku välismaistest otseinvesteeringutest Türgis EList.

Lisateave

ELi-Türgi kaubandussuhted

IP/16/4468

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar