Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår en modernisering af toldunionen med Tyrkiet

Bruxelles, den 21. december 2016

Europa-Kommissionen har bedt Rådet om mandat til at indlede drøftelser med Tyrkiet om at modernisere den 20 år gamle toldunion mellem EU og Tyrkiet.

Opgraderingen af handelsforbindelserne mellem EU og Tyrkiet er en vigtig del af EU's og Tyrkiets indsats for at styrke deres forbindelser på en række centrale områder af fælles interesse, som blev fastlagt på topmødet mellem EU og Tyrkiet den 29. november 2015 og i erklæringen fra EU og Tyrkiet den 18. marts 2016. Med fremsættelsen af dette forslag lever Kommissionen fortsat op til sine forpligtelser.

En modernisering af toldunionen, der afspejler de aktuelle handelsforbindelserne mellem EU og Tyrkiet, vil indebære betydelige økonomiske fordele for begge partnere.

Udviklingen i det økonomiske klima og den betydelige vækst i handelen mellem EU og Tyrkiet betyder, at toldunionen, som trådte i kraft i 1996, ikke er tilstrækkelig rustet til at håndtere de nye udfordringer, der følger med handelsintegrationen. Den første økonomiske dialog på højt plan mellem EU og Tyrkiet i april understregede det potentiale, der ligger i en modernisering af toldunionen. En modernisering og udvidelse af toldunionen vil kunne skabe yderligere muligheder for EU-virksomheder i fødevaresektoren, i servicesektoren og på markedet for offentlige udbud. Respekten for demokratiet og de grundlæggende rettigheder bliver et væsentligt element i aftalen. 

Tyrkiet er EU's femtestørste partner inden for handel med varer. Værdien af den bilaterale handel med varer er mere end firedoblet siden 1996 og beløber sig i øjeblikket til 140 mia. EUR om året. EU har en positiv handelsbalance på 17 mia. EUR. EU tegner sig for 41 % af Tyrkiets samlede handel og er dermed Tyrkiets vigtigste handelspartner. Desuden kommer to tredjedele af de udenlandske direkte investeringer (FDI) i Tyrkiet i øjeblikket fra EU.

Yderligere oplysninger

Handelsforbindelser mellem EU og Tyrkiet

IP/16/4468

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar