Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise navrhuje modernizaci celní unie s Tureckem

Brusel 21. prosince 2016

Evropská komise požádala Radu o mandát k zahájení rozhovorů s Tureckem o modernizaci stávající, již 20 let fungující celní unie mezi EU a Tureckem.

Prohloubení obchodních vztahů mezi EU a Tureckem je důležitou součástí úsilí, které EU a Turecko vyvíjejí za účelem prohloubení svých vztahů v klíčových oblastech společného zájmu stanovených na summitu EU-Turecko konaném dne 29. listopadu 2015 a v prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016. Tímto návrhem Komise i nadále plní své závazky.

Z modernizace celní unie, která by zohledňovala stávající obchodní vztahy mezi EU a Tureckem, by oba partneři měli značný hospodářský přínos.

Vzhledem k vývoji hospodářského prostředí a značnému nárůstu obchodu mezi EU a Tureckem není celní unie, která vstoupila v platnost v roce 1996, již dostatečně vybavená k tomu, aby čelila dnešním výzvám obchodní integrace. První hospodářský dialog na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem, který se konal v dubnu, však vyzdvihl potenciál její modernizace. Modernizace a rozšíření celní unie by mohly nabídnout další příležitosti pro společnosti z EU v zemědělsko-potravinářském odvětví, v odvětví služeb a na trhu veřejných zakázek. Důležitým prvkem dohody bude respektování demokracie a základních práv. 

V obchodu se zbožím je Turecko pátým největším partnerem EU. Hodnota dvoustranného obchodu se zbožím se od roku 1996 zvýšila více než čtyřikrát a v současné době činí 140 miliard eur ročně. EU vykazuje pozitivní bilanci ve výši 17 miliard eur. Pro Turecko je EU nejvýznamnějším obchodním partnerem představujícím 41 % obchodu Turecka na světových trzích. Kromě toho dvě třetiny přímých zahraničních investic v Turecku v současné době pochází z EU.

Další informace

Obchodní vztahy mezi EU a Tureckem

IP/16/4468

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar