Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предлага модернизиране на митническия съюз с Турция

Брюксел, 21 декември 2016 r.

Европейската комисия поиска от Съвета мандат за започване на преговори с Турция с цел модернизиране на съществуващия 20-годишен митнически съюз ЕС — Турция.

Осъвременяването на търговските отношения между ЕС и Турция е в основата на общите им усилия за задълбочаване на отношенията в ключови области от общ интерес, откроени на срещата на високо равнище ЕС-Турция на 29 ноември 2015 г. и в изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. С това предложение Комисията продължава да изпълнява поетите ангажименти.

Модернизирането на митническия съюз с цел отразяване на търговските отношения между ЕС и Турция към днешна дата ще донесе значителни икономически ползи и за двете страни.

С развитието на икономическата среда и значителното нарастване на търговията между ЕС и Турция митническият съюз, който влезе в сила през 1996 г., отговаря във все по-малка степен на съвременните предизвикателства на търговската интеграция. На първия икономически диалог на високо равнище между ЕС и Турция през април бе обърнато специално внимание на потенциала за неговата модернизация. Модернизирането и разширяването на митническия съюз може да създадат нови възможности за дружествата от ЕС в хранително-вкусовата промишленост и сектора на услугите, както и за пазара на обществените поръчки. Основен елемент на споразумението ще бъде спазването на демократичните принципи и основните права. 

Турция е 5-ият по големина партньор на ЕС в търговията със стоки. Стойността на двустранната търговия със стоки нарасна с над четири пъти от 1996 г. насам и понастоящем възлиза на 140 млрд. евро годишно. ЕС е с положителен баланс от 17 млрд. евро. За Турция ЕС е най-важният търговски партньор — 41 % от нейната търговия е с ЕС. Освен това две трети от преките чуждестранни инвестиции в Турция понастоящем са с произход от ЕС.

За повече информация

Търговски отношения между ЕС и Турция

IP/16/4468

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar