Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise vytyčuje strategický směr pro celní unii EU

Brusel 21. prosince 2016

Evropská komise dnes přijala dlouhodobý plán, jehož cílem je dát nový impuls řízení celní unie, základního pilíře Evropské unie. Celní unie podporuje a chrání jednotný trh.

Úloha celních orgánů při zajišťování naší bezpečnosti a ochrany EU roste. Silný a dobře řízený systém pomáhá chránit občany před teroristickými, zdravotními a enviromentálními hrozbami a současně podporuje a rozvíjí konkurenceschopnost podniků. Dnešní sdělení stanoví strategickou vizi celní unie, která by znamenala intenzivnější spolupráci mezi vnitrostátními orgány, aby bylo možné čelit výzvám 21. století.

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici uvedl: „Společné hrozby vyžadují společná evropská opatření. Vnitrostátní celní orgány mají při ochraně našich zájmů po celé EU významnou úlohu. Aby bylo možné splnit klíčové úkoly – od zjednodušení obchodu a bezpečnosti hranic po civilní ochranu a boj proti pašování nelegálních zbraní a padělaného zboží –, hodlá Evropská komise vybavit vnitrostátní celní úřady a jejich zhruba 120 000 pracovníků správnými nástroji. V příštím roce oslavíme 50. výročí celní unie. Tento velký výdobytek musíme i v nadcházejících letech dále zlepšovat.“

Celní unie funguje podle dohodnutých zásad a právního rámce celního kodexu Unie (UCC), který je v platnosti od 1. května 2016. Přestože jsou pravidla v celé EU stejná, celní orgány je vždy neuplatňují soudržným, jednotným způsobem. Ve strategii uvedené v dnešním sdělení Komise se zdůrazňuje, že nezávislé celní správy členských států by měly usilovat o to, aby jednaly jako jediný subjekt. Zároveň se také musí podporovat a posilovat spolupráce s dalšími orgány správy a zabezpečení hranic, jako jsou například vnitrostátní pohraniční a pobřežní stráže, evropská pohraniční a pobřežní stráž a agentura Europol. Stejně tak by celní úřady v celé EU měly mít přístup do informačních systémů, které jsou schopny zpracovat až devět celních prohlášení za sekundu.

Klíčovými prioritami Komise pro další činnost jsou:

  • Podpora společných dohod mezi členskými státy o uplatňování celních předpisů EU;
  • pomoc celním orgánům za účelem zefektivnění práce 120 000 celních úředníků;
  • modernizace a přizpůsobení nových celounijních IT systémů určených na celní postupy, které zajistí co nejlepší spolupráci;
  • prosazování osvědčených postupů, které vnitrostátním orgánům usnadní vzájemnou spolupráci a výměnu informací.

V dnešním sdělení se rovněž požaduje posílení úlohy celních orgánů v různých oblastech týkajících se správy hranic včetně boje proti terorismu a ochrany bezpečnosti hranic. Konkrétně dnes Komise také navrhla aktualizaci pravidel týkajících se kontroly peněžní hotovosti na celnicích s cílem potlačovat nelegální finanční činnost kriminálních a teroristických skupin. Přezkoumávají se i možnosti, jak by celní orgány mohly řešit nedovolené obchodování teroristických skupin s kulturními statky.

Budoucí činnost se také zaměří na řízení lidských a finančních zdrojů, jakož i na poskytování specializovaného celního zařízení včetně mobilních laboratoří a bezpečnostních skenerů.

Souvislosti

Celní unie, která v roce 2018 oslaví 50. výročí, nemá ve světě obdoby. Je jedním ze základů Evropské unie a pilířem řádného fungování jednotného trhu. Jakmile je zboží odbaveno celními orgány v jednom členském státě, může se volně pohybovat v rámci Unie díky tomu, že všechny členské státy uplatňují na vnějších hranicích stejná pravidla týkající se příjmů a ochrany. Celní správy všech 28 členských států EU musí jednat jako jediný subjekt a usnadňovat přitom obchod a chránit zdraví a bezpečnost všech občanů EU.

Celní unie vytvořila – jako první příklad úspěšné integrace v EU – podmínky pro vytvoření jednotného trhu a sloužila jako stabilní základ hospodářské integrace a růstu. Dnešní sdělení se zabývá otázkou, jak mohou Komise a členské státy spolupracovat, aby zajistily nejlepší možný příspěvek celní unie k prosperitě a bezpečnosti EU.

Další informace

Sdělení o vývoji celní unie EU a jejím řízení

Celní kodex Unie

INFORMAČNÍ PŘEHLED: 10 nejdůležitějších faktů týkajících se celní unie EU

 

Viz také:

Bezpečnostní unie: Komise provádí akční plán pro boj proti financování terorismu

Návrh Komise týkající se nových pravidel pro kontroly peněžní hotovosti

 

IP/16/4457

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar