Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa kultuuripealinnad 2017: Århus ja Paphos

Brüssel, 30. detsember 2016

Järgmisel aastal võõrustavad ELi üht populaarsemat projekti Taani ja Küprose linnad.

Alates 1. jaanuarist kannavad Euroopa kultuuripealinna tiitlit Århus ja Paphos. Kultuuriprogramm avatakse ametlikult 21. jaanuaril Århusis. Paphose avatseremoonia toimub 28. jaanuaril humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku ChristosStylianidese ning Küprose presidendi Nicos Anastasiadese osavõtul [kinnitamisel]. Volinik Tibor Navracsics sõnas: „Euroopa kultuuripealinna tiitel on ainulaadne võimalus tuua kogukondi kokku kultuuri toel ning luua tulevikuks jõudsat partnerlust kohalikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. Soovin Århusile ja Paphosele algavaks aastaks edu.“Mõlemad linnad on koostanud programmid, millega tutvustatakse sajanditevanust kultuuri, kasutades Euroopa praeguste sotsiaalmajanduslike probleemide käsitlemiseks mitmesuguseid kunstiliike.

Århus 2017 juhtmõtteks on teise vaatenurga otsimine ('Rethink'). Taani linn näitab, kuidas kunst, kultuur ja loomesektor aitavad meil ümber mõelda ja kujundada oma põhilisi sotsiaalseid, linnalisi, kultuurilisi ja majanduslikke käitumismustreid ning leida ühistele probleemidele uusi lahendusi. Mõni näide paljudest sündmustest, mille raames luuakse sildu mineviku ning tänapäeva ja tuleviku loovate ideede vahel: katusel etendatav viikingisaaga, kogu linna hõlmav ja piki rannajoont kulgev kunstinäitus, loovusalane maailmafoorum (Creativity World Forum) ja rahvusvaheline lastekirjanduse festival.

Århus 2017 kultuuriprogrammi keskmes on lapsed. Sajad Kesk-Taani lapsed kogunevad Århusi, et piiluda üritustesarja „Soovide maa“ raames tulevikku. Pimeduse saabudes avatakse linna aasta Euroopa kultuuripealinnana suurejoonelise vaatemänguga, millelt ei puudu tulevärk, viikingite hinged ega jumalad taevas.

Paphos 2017 sadade ürituste juhtmõtteks on mandrite ja kultuuride ühendamine ('Linking Continents, Bridging Cultures'). Esimene Küprose linnast Euroopa kultuuripealinn tugineb riikide ja kultuuride sidemete tugevdamisel mitmekultuurilisuse kogemusele ning geograafilisele lähedusele Lähis-Idale ja Põhja-Aafrikale. Paphosest saab suur vabaõhulava, „Vabaõhuvabrik“, kus tuhandete aastate vanune avalikus ruumis viljeldava kultuuri traditsioon kohtub tänapäevase loome-, mõtte- ja eluviisiga.

Paphos 2017 avatseremoonia on inspireeritud aasta kultuuriprogrammi alateemast „Müüt ja usk“.Ainulaadse muusika- ja tantsulavastuse raames saavad uue elu Pygmalioni ja Galatea müüt ning teised lood Paphose ajaloost. Avanädalavahetusel (28.–29. jaanuar) muudetakse linn mitmesuguste näituste ja kunstietendustega vabaõhuvabrikuks.

Taust

1985. aastal tollase Kreeka kultuuriministri Melina Mercouri poolt ellu kutsutud Euroopa kultuuripealinn on üks olulisemaid kultuurisündmusi Euroopas. Linnade valiku aluseks on kultuuriprogramm, millel peab olema tugev Euroopa mõõde, mis edendab linna elanike osalemist ja aktiivset kaasamist ning annab panuse linna pikaajalisse arengukavasse.

Linnade jaoks on see ainulaadne võimalus kujundada oma mainet, tutvustada end rahvusvahelisel tasandil, soodustada turismi ja kaaluda oma arenguvõimalusi kultuuri kaudu.

Kultuuripealinna tiitlil on pikaajaline mõju mitte üksnes kultuuri, vaid ka ühiskondlikust ja majanduslikust seisukohast vaadates, ja seda nii linnale endale kui ka seda ümbritsevale piirkonnale. Uuringu kohaselt kasvas Euroopa kultuuripealinnas vähemalt ühe öö veetnud külastajate arv võrreldes tiitliaastale eelnenud aastaga 12%.

2016. aasta Euroopa kultuuripealinnad olid Wrocław Poolas ja San Sebastián Hispaanias. Århusi ja Paphose (2017) järel on tulevased Euroopa kultuuripealinnad Valletta (Malta) ja Leeuwarden (Madalmaad) (2018), Plovdiv (Bulgaaria) ja Matera (Itaalia) (2019) ning Rijeka (Horvaatia) ja Galway (Iirimaa) (2020). Hiljuti soovitati 2021. aasta kolmeks Euroopa kultuuripealinnaks Timisoarat (Rumeenia), Elefsinat (Kreeka) ja Novi Sadi (kandidaatriik Serbia), kes ootavad ametlikku nimetamist asjaomaste asutuste poolt.

Lisateave

Århus 2017 – Euroopa kultuuripealinn
Paphos 2017 – Euroopa kultuuripealinn
Euroopa kultuuripealinnad – Teabeleht
Euroopa kultuuripealinnad – Brošüür „Kolmkümmend aastat saavutusi“

 

IP/16/4449

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar