Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Analiza evoluției ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa pune în evidență mai multe locuri de muncă, mai puțină sărăcie și un mediu profesional în schimbare

Bruxelles, 20 decembrie 2016

Cea mai recentă analiză anuală a evoluției ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa (ESDE), publicată astăzi, arată rezultate încurajatoare.

Au fost create aproximativ 3 milioane de locuri de muncă și rata ocupării forței de muncă a crescut, reducând sărăcia. Cu toate acestea, șomajul rămâne ridicat, înregistrându-se mari diferențe între statele membre. Piețele muncii și societățile vor trebui să se adapteze la noile forme de muncă.

În acest an, raportul privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale - sau, pe scurt, „ESDE” - s-a axat pe ocuparea forței de muncă ca mijloc de a combate sărăcia, de a aborda digitizarea și schimbările continue din lumea muncii, rolul dialogului social, diferențele în rândul statelor membre și integrarea refugiaților pe piața forței de muncă.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Această analiză anuală arată că eforturile noastre din ultimii ani dau roade. Economiile noastre continuă să creeze locuri de muncă și gospodăriile au înregistrat o creștere a veniturilor disponibile. Cu toate acestea, numeroase persoane care lucrează continuă să fie sărace, ceea ce arată că nu este vorba doar de crearea de locuri de muncă, ci de crearea de locuri de muncă de calitate. În plus, societățile și piețele muncii se schimbă, datorită noilor tehnologii și noilor forme de muncă. Acestea aduc noi oportunități, dar și noi provocări, și trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă. Cu ajutorul pilonului european al drepturilor sociale și al noilor inițiative din cadrul agendei pentru noi competențe intenționăm să abordăm aceste provocări în mod direct.”

Rata de ocupare a forței de muncă este în creștere, reducând sărăcia

Numărul europenilor aflați în activitate a fost cel mai mare măsurat vreodată, ajungând la 232 de milioane. Anul trecut au fost create trei milioane de locuri de muncă, majoritatea acestora permanente. În majoritatea cazurilor, locurile de muncă cu normă întreagă protejează în mod eficace cetățenii împotriva sărăciei. Procentul populației UE expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială (23,7 %) este cel mai scăzut din ultimii cinci ani.

Cu toate acestea, 8,3 % dintre europeni sunt încă șomeri (conform datelor înregistrate în octombrie 2016), iar analiza evidențiază cât de dificilă a fost în anii ulteriori crizei (2008-2013) revenirea la o activitate profesională: doar aproximativ unul din opt șomeri a reușit să găsească un loc de muncă permanent cu normă întreagă în termen de trei ani. Rata șomajului în rândul tinerilor, care este încă de peste 20 %, rămâne o preocupare majoră.

Mediul profesional în schimbare

Viitorul mediului profesional este în schimbare într-un context de digitizare sporită a economiei, în special prin apariția platformelor digitale și a economiei colaborative, care vor oferi noi oportunități de muncă, în cea mai mare parte sub formă de activitate independentă. Investițiile în TIC au fost, probabil, responsabile pentru o treime din creșterea economică a UE între 2005 și 2010, însă un număr mare de locuri de muncă în domeniul TIC rămân vacante. Investițiile în competențe sunt de o importanță fundamentală pentru a putea profita pe deplin de avantajele digitizării.

Convergențe și divergențe în UE

Există semne încurajatoare ale unei convergențe reînnoite, după ce disparitățile crescuseră în mod semnificativ în urma gravei recesiuni din 2009. Totuși, unele diferențe majore continuă să persiste, iar piețele muncii și politicile și instituțiile de protecție socială din UE au evoluat în mod foarte diferit în fața șocurilor economice.

Integrarea refugiaților în întreprinderi și pe piețele muncii

În 2015 și în primele nouă luni ale anului 2016, aproape 2,2 milioane de cereri de azil au fost prezentate statelor membre. Cu toate acestea, refugiații se confruntă cu obstacole la integrarea pe piețele muncii, cum ar fi niveluri mai scăzute de educație și competențe lingvistice insuficiente. Investițiile în educația și competențele lor lingvistice, precum și facilitarea recunoașterii competențelor, vor fi esențiale pentru facilitarea integrării refugiaților pe piața muncii. Acest lucru va contribui la creșterea capitalului uman al UE în contextul îmbătrânirii populației.

Consolidarea capacităților pentru dialog social

Întrucât aceste noi forme de ocupare a forței de muncă pot atenua distincția dintre angajatori și lucrători, apar noi provocări pentru rolul pe care îl pot juca partenerii sociali și dialogul social în soluționarea provocărilor cu care se confruntă piața actuală a muncii. Analiza ESDE identifică modalitățile în care partenerii sociali pot răspunde eficient la aceste provocări, reprezentând aceste noi tipuri de lucrători și angajatori și colaborând cu autoritățile publice. De exemplu, în unele state membre, noi forme de întreprinderi digitale, cum ar fi Uber și lucrătorii lor afiliați, au fost incluse tot mai mult ca făcând parte din partenerii sociali.

Context

Analiza ESDE prezintă cele mai recente tendințe sociale și privind ocuparea forței de muncă și examinează dificultățile care vor apărea, precum și posibilele răspunsuri în materie de politici. Acesta este raportul principal al Comisiei Europene pentru a furniza dovezi și analize, precum și pentru a examina tendințele și provocările viitoare.

Există multe exemple concrete ale modului în care Comisia vizează soluționarea problemelor ridicate în cadrul rapoartelor anuale ESDE. O inițiativă emblematică este pilonul european al drepturilor sociale, pentru care va fi prezentată o propunere finală la începutul anului viitor, după consultarea la scară largă lansată în martie 2016. Principalele sale domenii de aplicare sunt maximizarea șanselor de ocupare a forței de muncă, asigurarea unor piețe ale muncii și a unor societăți favorabile incluziunii și sprijinirea unei convergențe ascendente reînnoite în zona euro și în UE28 în ansamblu.

Ne vom intensifica eforturile în cadrul Agendei pentru noi competențe, pe care am lansat-o în iunie 2016, pentru a continua să investim în competențele cetățenilor, permițându-le să îndeplinească cerințele de pe piața forței de muncă. Aceasta include lansarea unui plan de cooperare sectorială în materie de competențe este prevăzută pentru începutul anului viitor. Un „instrument de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe” urmează, de asemenea, să fie lansat în prima jumătate a anului 2017 în acest context. Acesta va sprijini identificarea, vizibilitatea și recunoașterea timpurie a competențelor și a calificărilor solicitanților de azil, refugiaților și a altor migranți.

În cele din urmă, eforturile Comisiei de reducere a șomajului în general și a șomajului în rândul tinerilor în special încep să dea roade. Din 2013, numărul șomerilor din rândul tinerilor a scăzut cu 1,6 milioane, iar numărul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare a scăzut cu 900 000. Prin prelungirea Garanției pentru tineret, fondurile suplimentare din inițiativa Locuri de muncă pentru tineri și inițiativa prezentată recent Investiți în tineretul Europei, Comisia vizează maximizarea șanselor tinerilor pe piața forței de muncă.

Pentru informații suplimentare

MEMO/16/4428

Articol de știri pe site-ul internet al DG Ocuparea Forței de Muncă

Raportul ESDE din 2016

Analiza ocupării forței de muncă și a situației sociale

Urmăriți postările comisarului Marianne Thyssen pe twitter și facebook

#ESDE2016

Abonați-vă la buletinul de informare privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea al Comisiei Europene, disponibil gratuit în format electronic.

IP/16/4429

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar