Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az európai strukturális és beruházási alapok eddig 130 milliárd eurót fecskendeztek az Unió reálgazdaságába

Brüsszel, 2016. december 20.

A Bizottság most első ízben adott ki eredményjelentést az öt strukturális alapra vonatkozóan. A jelentésből kiolvasható, hogy az utóbbi hónapokban jelentősen felgyorsult a beruházások üteme, a várakozások szerint a végrehajtás 2017-ben eléri az „utazósebességet”.

2015 végéig 274 000 vállalkozás részesült a 2014–2020-as európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) támogatásából. Eddig 2,7 millió ember kapott támogatást ahhoz, hogy állást találjon vagy készségeit fejlessze, 11 millió hektárnyi mezőgazdasági földterületen sikerült javítani a biológiai sokféleséget, valamint 1 millió projektet választottak ki uniós támogatásra közel 60 milliárd euró összértékben.

Az elmúlt kilenc hónapban a támogatások összege megkétszereződött, és 2016 őszéig csaknem elérte az esb-alapok teljes költségvetésének 20%-át jelentő 130 milliárd eurót. Ezt az összeget kisvállalkozások támogatására, valamint kutatások, széles sávú rendszerek, az energiahatékonyság, illetve több ezer egyéb, az uniós növekedési és munkahely-teremtési stratégia prioritásainak megvalósítására irányuló projekt finanszírozására fordították. A beruházási tervvel összhangban 2015 végére csaknem megvalósult az esb-alapok keretében a pénzügyi befektetések megkétszerezésére irányuló célkitűzés.

Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Az esb-alapok számos tagállamban létfontosságúak a közberuházások megvalósításához. A kulcsfontosságú prioritások és teljesítményalapú keretrendszerük középpontba helyezésével ezek az alapok jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy elérjük a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló uniós szintű céljainkat.”

Corina Crețu, az EU regionális politikájáért felelős biztos így nyilatkozott: „A számok önmagukért beszélnek. Arról tanúskodnak, hogy még az alapok ambiciózusabb közös keretrendszere mellett is jó úton halad a megvalósítás. Ez az új keretrendszer máris segítette a strukturális reformok végrehajtását és hozzájárult a beruházások akadályainak lebontásához. Elérkezett végre az idő arra, hogy beinduljanak az uniós finanszírozással megvalósuló projektek, és ezúton felkérem a tagállamokat a projektek kiválasztásának és végrehajtásának további gyorsítására."

Az első projektek megvalósulásával párhuzamosan a 2014–2020-as időszak első két évét a tagállamok arra használták fel, hogy az alapok közös keretrendszerének intézkedéseivel összhangban megteremtsék a minőségi és megtérülő beruházásokhoz szükséges feltételeket.

Beruházási stratégiákat kellett például kialakítaniuk, valamint a beruházásbarát környezet ösztönzése érdekében számos ágazatban – közlekedés, innováció, digitális technológiák, hulladék- és a vízgazdálkodás – … biztosítaniuk kellett az uniós előírásoknak való teljes körű megfelelést.

Az említett követelmények hozadéka túlmutat az esb-alapok beruházásain és kedvezően hat az Unión belüli életminőségre. Olaszország – a digitális szakadék csökkentésének szándékával – például elfogadta az EU 2020 stratégia célkitűzéseihez illeszkedő, a széles sávú rendszerre vonatkozó nemzeti stratégiáját. A korai iskolaelhagyás figyelemmel kísérésére és kezelésére.

Az esb-alapok által finanszírozott valamennyi program értékelésére kidolgozott tervek az eredményorientált költségvetés című kezdeményezéssel összhangban világos képet nyújtanak majd teljesítményükről.

A jelentés mellett a Bizottság ma elindítja a kohéziós alap nyílt adatplatformjának korszerűsített változatát. A Bizottságnak az elszámoltathatóság, az átláthatóság és a kohézió melletti elkötelezettségről tanúskodó weboldal most kibővül az esb-alapok beruházásai teljesítményének ismertetésével és a célok elérésének mérésével.

Háttér-információk

Az esb-alapok 2014–2020 időszakra szóló költségvetése – a nemzeti társfinanszírozással együtt – 638 milliárd eurót tesz ki, ebből 181 millió eurót különítenek el az intelligens növekedésre, azon belül a kutatásba és az innovációba, illetve a digitális technológiákba való beruházásra, valamint mintegy 2 millió kis vállalkozás közvetlen támogatására.

Ez a jelentés az első az esb-alapok által finanszírozott 533 program végrehajtásáról szóló, uniós intézményeknek készített éves jelentések sorában. Ez a helyzetértékelő jelentés a kiadások minőségének javítására 2014-ben bevezetett főbb újítások keretében készült, mint például a tematikus koncentráció, a beruházások új előfeltételei és az eredmények és a teljesítmény mérésére szolgáló mechanizmusok fokozott figyelemmel követése.

További információk

A program 2014–2015-ös végrehajtásra vonatkozó éves végrehajtási jelentésekkel foglalkozó 2016-os összefoglaló jelentés  

@CorinaCretuUE   @mariannethyssen @PhilHoganEU     @KarmenuVella

@EU_Regional     @EU_Social               @EU_Agri             @EU_Mare    

 

 

 

 

 

IP/16/4421

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar