Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija pozdravlja politični dogovor glede zagona storitev mobilnega interneta z radijskimi frekvencami visoke kakovosti

Bruselj, 14. decembra 2016

Evropski parlament, Svet in Komisija so se dogovorili glede uskladitve rabe 700-megaherčnega pasu, da bi zagotovili storitve mobilnega interneta za vse Evropejce in čezmejno opravljanje novih storitev, kar bi omogočilo uvedbo 5G z letom 2020.

Povpraševanje po brezžični povezljivosti z uporabo pametnih telefonov in prihodnjih naprav 5G stalno narašča. Do leta 2020 bo promet mobilnega interneta skoraj osemkrat večji kot danes. Ta povezljivost je odvisna od radijskega spektra, ki je ključni in omejeni vir za brezžične komunikacije. Ker radijske frekvence ne poznajo meja, morajo biti roki za sprostitev spektra bolje usklajeni na ravni EU, da se preprečijo interference. Tako bodo inovativne storitve, kot so povezani avtomobili, zdravstvena oskrba na daljavo, pametna mesta ali mobilno pretakanje videov, po vsej celini bolje delovale.

Pogajalci Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije so nocoj dosegli politični dogovor glede vseevropskega pristopa k rabi pasu ultravisokih frekvenc (UHF) (470–790 MHz), vključno s 700-magaherčnim pasom (694–790 MHz). Ta dogovor temelji na predlogu, ki ga je Komisija predložila februarja 2016. Svet je skupno stališče sprejel 26. maja, Parlament (odbor ITRE) pa 10. novembra. Pričakuje se, da bosta obe instituciji v prihodnjih tednih dogovor tudi formalno potrdili.

Nocojšnji dogovor je tudi prvi dogovor v okviru strategije za enotni digitalni trg, ki jo je Komisija predložila maja 2015.

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip je izrazil zadovoljstvo z današnjim dogovorom: „Boljše usklajevanje spektra je ključno za zagotavljanje interneta višje kakovosti vsem Evropejcem. Odpira pot za 5G, tj. naslednjo generacijo komunikacijskih omrežij, in internet stvari. Danes smo naredili prvi korak s skupnim pristopom k rabi 700-megaherčnega pasu v EU. Storiti pa bi morali še več in to je eden od glavnih ciljev novega zakonika o elektronskih komunikacijah in akcijskega načrta za 5G, ki sta bila predložena v začetku letošnjega leta. Tudi na področju teh pobud bi morali hitro napredovati, saj sta bistveni za zagotovitev prvorazredne povezljivosti na enotnem digitalnem trgu. Danes smo dosegli prvi dogovor in čim prej bi jih morali skleniti še veliko več.“ (nedavna objava na blogu: Connectivity, radio spectrum and the Digital Single Market: preparing for the future).

Evropski komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther H. Oettinger pa je dejal: „Usklajena strategija za celoten pas UHF poudarja našo evropsko vizijo. Zagotavlja, da lahko Evropejci do inovativnih storitev in ustvarjalnih vsebin dostopajo mobilno prek tabličnih računalnikov in pametnih telefonov ter tudi doma prek pametnih televizijskih sprejemnikov. Usklajena sprostitev 700-megaherčnega pasu je pomemben korak naprej na poti Unije k 5G.“

Pas ultravisokih frekvenc (UHF) zajema območje 470–790 MHz in se zdaj uporablja za digitalne prizemne televizije ter brezžične mikrofone za izdelavo programov in posebne dogodke. Iz današnjega dogovora izhaja naslednje:

  • 700-megaherčni pas bi moral biti dodeljen mobilnim operaterjem in najpozneje do 30. junija 2020 na voljo za brezžično širokopasovno uporabo v vseh državah članicah EU. Ustrezno utemeljene izjeme iz razlogov, opredeljenih v sklepu, so možne do 30. junija 2022.

    Države članice bodo sprejele in objavile nacionalne načrte za sprostitev tega frekvenčnega pasu do 30. junija 2018. Prav tako bodo morale do konca leta 2017 skleniti sporazume o čezmejnem usklajevanju.
  • V frekvenčnem pasu pod 700 MHz (470–694 MHz) je dolgoročna prednostna naloga uporaba za radiodifuzijo do leta 2030. Ta je uravnotežena s priložnostjo za vsako državo članico, da izbere prožnejši pristop k alternativni rabi spektra – kot so mobilne multimedijske storitve – v skladu z različnimi stopnjami uvajanja digitalne prizemne televizije (DTT). Komisija mora proučiti rabo tega pasu tudi zato, da se zagotovi učinkovita raba spektra.

Usklajeni pristop, določen s tem sklepom, je povezan s širšimi predlogi Komisije za zmanjšanje razlik med regulativnimi praksami in za večjo usklajenost dodeljevanja radijskega spektra, ki so bili septembra 2016 predstavljeni v osnutku evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah. (Sporočilo za medije, MEMO) V zakoniku je predlagano dolgoročno licenciranje v kombinaciji s strožjimi zahtevami za učinkovito in uspešno rabo spektra. V njem je predlagano tudi usklajevanje osnovnih parametrov, vključno s časovnim načrtom dodeljevanja, s čimer bi se zagotovila pravočasna sprostitev spektra na trg EU in bolj usklajena politika spektra v celotni EU, s končnim ciljem zagotoviti popolno brezžično pokritost EU.

Ozadje

Pas ultravisokih frekvenc (UHF) zajema območje 470–790 MHz in se zdaj uporablja za digitalne prizemne televizije ter brezžične mikrofone za izdelavo programov in posebne dogodke.

Današnji dogovor bo zagotovil več dragocenega spektra v 700-megaherčnem pasu za brezžične širokopasovne povezave do 30. junija 2020. Ta pas je idealen za ponudbo visokokakovostnega interneta uporabnikom, pa naj so ti v zaprtih prostorih v velikem mestu, majhni oddaljeni vasi ali na avtocesti. Frekvence v pasu pod 700 MHz bodo še naprej prednostno na voljo za radiodifuzijo, s čimer se bo ohranil evropski avdiovizualni model, ki ponuja brezplačno in kodirano javno radiodifuzijo. Vendar bi se lahko ta pas prožno uporabil za druge tehnologije ali storitve v podporo inovacijam 5G in v skladu z nacionalnimi radiodifuzijskimi potrebami.

Več informacij

Spekter v EU

Enotni digitalni trg (#DigitalSingleMarket)

 

IP/16/4405

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar