Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia víta politickú dohodu o podpore mobilných internetových služieb uvoľnením vysokokvalitných rádiových frekvencií

Brusel 14. december 2016

Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli na spôsobe, ako koordinovať využívanie frekvenčného pásma 700 MHz, a tak sprístupniť mobilné internetové služby všetkým Európanom, rozšíriť nové aplikácie naprieč hranicami a uľahčiť zavedenie technológie 5G od roku 2020.

Dopyt po bezdrôtovom pripojení prostredníctvom inteligentných telefónov a budúcich zariadení 5G neustále narastá. Do roku 2020 sa objem prenosu dát cez mobilný internet zvýši v porovnaní so súčasnosťou takmer osemnásobne. Toto pripojenie závisí od rádiového frekvenčného spektra – kľúčového, no obmedzeného zdroja bezdrôtovej komunikácie. Keďže rádiové frekvencie nepoznajú hranice, je potrebné na úrovni EÚ lepšie koordinovať načasovanie uvoľňovania frekvenčného spektra, aby sa zabránilo rušeniu a aby sa v celej Európe umožnilo poskytovanie inovačných služieb, ako sú prepojené autá, zdravotná starostlivosť na diaľku, inteligentné mestá či videoprenosy na cestách.

Dnes večer zástupcovia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie dosiahli politickú dohodu o jednotnom prístupe v rámci celej EÚ k využívaniu pásma ultra vysokej frekvencie (UHF, 470 – 790 MHz), ktoré zahŕňa aj pásmo 700 MHz (694 – 790 MHz). Táto dohoda vychádza z návrhu, ktorý Komisia predložila vo februári 2016. Rada prijala spoločnú pozíciu 26. mája a Parlament (konkrétne výbor ITRE) 10. novembra. Očakáva sa, že obe inštitúcie dohodu formálne schvália v nasledujúcich týždňoch.

Dnešná dohoda je tiež prvým riešením dosiahnutým v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu, ktorú Komisia predstavila v máji 2015.

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip privítal dnešnú dohodu so slovami: „Lepšia koordinácia frekvenčného spektra je bezpodmienečne potrebná na poskytnutie kvalitnejšieho internetového pripojenia všetkým Európanom. Dláždi cestu pre technológiu 5G, novú generáciu komunikačných sietí, a pre internet vecí. Vďaka spoločnému prístupu k využívaniu pásma 700 MHz v EÚ sme dnes na tejto ceste urobili prvý krok. Musíme však ísť ešte ďalej – a to je jeden z hlavných cieľov nášho nového kódexu elektronickej komunikácie a akčného plánu na zavedenie siete 5G, ktoré sme predstavili začiatkom tohto roka. Rovnako pohotovo by sme mali postupovať pri týchto iniciatívach, ktoré sú nevyhnutné, ak chceme dosiahnuť prvotriednu prepojenosť na jednotnom digitálnom trhu. Dnes sme dosiahli prvú dohodu, musí ich však byť oveľa viac, a to čo najskôr.“ (najnovší príspevok v blogu pod názvom Príprava na budúcnosť: prepojenosť, rádiové frekvenčné spektrum a jednotný digitálny trh).

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, vyhlásil: „Prostredníctvom koordinovanej stratégie pre celé pásmo UHF sa uplatňuje naša európska vízia. Táto stratégia zabezpečuje, aby Európania mali prístup k inovačným službám a ku kreatívnemu obsahu, či už na cestách prostredníctvom tabletov a smartfónov alebo doma cez inteligentné televízne prijímače. Koordinované uvoľňovanie pásma 700 MHz je významným krokom vpred na ceste EÚ k zavádzaniu technológie 5G.“

Pásmo UHF (ultra vysoká frekvencia) pokrýva frekvenčný rozsah 470 – 790 MHz a v súčasnosti sa používa na účely digitálneho pozemského televízneho vysielania a pre bezdrôtové mikrofóny pri výrobe programov a pri osobitných podujatiach. Hlavné výsledky dnešnej dohody:

  • Pásmo 700 MHz má byť pridelené prevádzkovateľom mobilných sietí a sprístupnené na bezdrôtové širokopásmové pripojenie najneskôr do 30. júna 2020 vo všetkých členských štátoch EÚ. Lehotu je v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch (podľa ustanovení v príslušnom rozhodnutí) možné predĺžiť do 30. júna 2022.

    Členské štáty prijmú a zverejnia svoje národné plány na uvoľnenie spomínaného pásma do 30. júna 2018. Do konca roku 2017 bude takisto potrebné uzatvoriť dohody o cezhraničnej koordinácii.
  • Pásmo do 700 MHz (470 – 694 MHz) sa bude do roku 2030 dlhodobo prednostne využívať na účely vysielania. Toto rozhodnutie je vyvážené tým, že každému členskému štátu dáva príležitosť prijať pružnejšiu koncepciu alternatívneho využívania frekvenčného spektra, napríklad v podobe pokročilých mobilných multimediálnych služieb, a to v závislosti od rôznych úrovní využívania digitálneho pozemského televízneho vysielania (DTT). Komisia preskúma aj využívanie tohto pásma s cieľom zabezpečiť, aby sa frekvenčné spektrum využívalo efektívne.

Koordinovaný prístup stanovený v tomto rozhodnutí súvisí so širšími návrhmi Komisie na zníženie rozdielov medzi jednotlivými regulačnými postupmi a na lepšiu koordináciu prideľovania rádiového frekvenčného spektra načrtnutými v navrhovanom európskom kódexe elektronickej komunikácie zo septembra 2016. (Tlačová správa, MEMO) V kódexe sa navrhujú dlhodobé licencie spolu s prísnejšími požiadavkami na účinné a efektívne využívanie frekvenčného spektra. Zároveň sa v ňom navrhuje koordinácia základných parametrov, ako sú načasovanie prideľovania frekvenčného spektra na zabezpečenie jeho včasného uvoľnenia pre trh EÚ či integrovanejšie politiky rádiového frekvenčného spektra v rámci celej Únie s cieľom poskytnúť úplné bezdrôtové pokrytie na celom jej území.

Súvislosti

Pásmo UHF (ultra vysoká frekvencia) pokrýva rozsah 470 – 790 MHz a v súčasnosti sa používa na účely digitálneho pozemského televízneho vysielania a pre bezdrôtové mikrofóny pri výrobe programov a pri osobitných podujatiach.

Na základe dnešnej dohody sa do 30. júna 2020 sprístupní hodnotnejšie frekvenčné spektrum na bezdrôtové širokopásmové pripojenie v pásme 700 MHz. Toto pásmo je ideálne na poskytovanie vysokokvalitného internetového pripojenia používateľom, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú vo veľkomeste, v malej odľahlej obci alebo na diaľnici. Frekvencie v pásme do 700 MHz ostanú prioritne k dispozícii na vysielanie, pričom sa zachová európsky audiovizuálny model, ktorý ponúka bezplatné verejnoprávne vysielanie. Pásmo do 700 MHz by však mohlo byť pružne využívané aj na iné technológie alebo služby v súlade s vnútroštátnymi vysielacími potrebami a s cieľom podporiť inovácie v oblasti 5G.

Ďalšie informácie

Frekvenčné spektrum v EÚ

Jednotný digitálny trh (#DigitalSingleMarket)

 

IP/16/4405

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar