Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia salută acordul politic menit să stimuleze serviciile de internet mobil prin asigurarea unor frecvențe radio de înaltă calitate

Bruxelles, 14 decembrie 2016

Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit asupra modului de coordonare a utilizării benzii de 700 MHz pentru ca toți europenii să poată beneficia la nivel transfrontalier de serviciile de internet mobil și de noile aplicații, facilitând astfel introducerea tehnologiei 5G începând din 2020.

Cererea de conectivitate pe suport radio între telefoanele inteligente și viitoarele dispozitive 5G este în continuă creștere. Până în 2020, traficul de internet mobil va crește de aproape opt ori. Această conectivitate depinde de spectrul de frecvențe radio, care este o resursă esențială, dar limitată, pentru comunicațiile fără fir. Întrucât frecvențele radio au un caracter transfrontalier, calendarul eliberării spectrului trebuie să fie mai bine coordonat la nivelul UE pentru a se evita interferențele. Serviciile inovatoare, cum ar fi automobilele conectate, asistența medicală la distanță, orașele inteligente sau streamingul video mobil vor putea astfel funcționa pe întreg continentul.

În această seară, negociatorii din partea Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei au ajuns la un acord politic asupra unei abordări la nivelul UE privind utilizarea benzii de frecvențe ultra-înalte (UHF) (470-790 MHz), inclusiv a benzii de 700 MHz (694-790 MHz). Acest acord se bazează pe o propunere prezentată de Comisie în februarie 2016. Consiliul a adoptat poziția sa comună la 26 mai, iar Parlamentul (în cadrul Comisiei ITRE) - la 10 noiembrie. Se preconizează că cele două instituții vor aproba în mod oficial acordul în săptămânile următoare.

Acordul din această seară este, de asemenea, primul la care s-a ajuns în cadrul Strategiei privind piața unică digitală , prezentată de Comisie în mai 2015.

Andrus Ansip, vicepreședintele responsabil cu piața unică digitală, a salutat acordul de astăzi: „O mai bună coordonare în domeniul spectrului de frecvențe radio este esențială pentru ca toți cetățenii europeni să beneficieze de un internet de o calitate superioară. Acordul deschide calea către tehnologia 5G, următoarea generație de rețele de comunicații, și către internetul obiectelor. Astăzi am făcut un prim pas prin adoptarea unei abordări comune privind utilizarea benzii de 700 MHz în UE. Ar trebui să mergem mai departe și acesta este unul dintre obiectivele principale ale noului nostru Cod al comunicațiilor electronice și ale Panului de acțiune privind 5G, prezentate în cursul acestui an. Ar trebui să avansăm cât mai rapid posibil în concretizarea acestor inițiative, care sunt esențiale pentru a avea o conectivitate de prim rang în cadrul pieței unice digitale. Astăzi am încheiat un prim acord, ar trebui să încheiem mult mai multe cât mai repede posibil”. (articol publicat recent pe blog, intitulat Conectivitatea, spectrul de frecvențe radio și piața unică digitală: pregătirea viitorului)

Günther H. Oettinger, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a declarat: „Adoptarea unei strategii coordonate pentru întreaga bandă UHF constituie o afirmare a viziunii noastre europene și asigură accesul cetățenilor europeni la serviciile inovatoare și la conținutul creativ atunci când se deplasează, de pe tabletele și telefoanele lor inteligente, sau la domiciliu, prin intermediul televizoarelor lor inteligente. Eliberarea coordonată a benzii de 700 MHz este un important pas înainte pe calea Uniunii către 5G”.

Banda de frecvențe ultra-înalte (UHF) se situează în intervalul 470-790 MHz și este utilizată în prezent pentru televiziunea digitală terestră și pentru microfoanele fără fir în cadrul producției de programe și al evenimentelor speciale. În urma acordului de astăzi:

  • Banda de 700 MHz ar trebui să fie asignată operatorilor mobili și pusă la dispoziție în vederea utilizării pentru servicii pe suport radio în bandă largă până cel târziu la data de 30 iunie 2020, în toate statele membre ale UE. Excepțiile justificate în mod corespunzător, din motivele prevăzute în decizie, sunt posibile până la data de 30 iunie 2022.

    Statele membre vor adopta și vor publica planurile naționale privind eliberarea acestei benzi până la data de 30 iunie 2018. Acestea vor trebui, de asemenea, să încheie acorduri de coordonare transfrontalieră până la sfârșitul anului 2017.
  • În banda de frecvențe sub 700 MHz (470-694 MHz), până în 2030 se acordă prioritate pe termen lung utilizării pentru serviciile de radiodifuziune. În schimb, fiecare stat membru poate să adopte o abordare mai flexibilă în privința utilizării alternative a spectrului de frecvențe radio, cum ar fi serviciile multimedia mobile avansate, în funcție de diferitele niveluri de utilizare a televiziunii digitale terestre. Comisia va revizui, de asemenea, utilizarea acestei benzi în vederea asigurării unei folosiri eficiente a spectrului de frecvențe radio.

Abordarea coordonată stabilită prin această decizie este corelată cu propunerile mai ample ale Comisiei menite să reducă divergențele dintre practicile în materie de reglementare și să asigure o coordonare sporită a asignării spectrului de frecvențe radio, care au fost prezentate în cadrul proiectului de Cod european de comunicații electronice, înaintat în septembrie 2016. (Comunicat de presă, MEMO) Codul propune licențe de lungă durată, corelate cu cerințe mai stricte pentru utilizarea eficace și eficientă a spectrului de frecvențe radio. Codul propune, de asemenea, coordonarea parametrilor de bază, inclusiv a calendarului asignărilor, pentru a se asigura eliberarea în timp util a spectrului de frecvențe radio pe piața UE și o convergență sporită a politicilor în domeniul spectrului de frecvențe radio în întreaga UE, cu scopul de a oferi o acoperire radio completă pe teritoriul UE.

Context

Banda de frecvențe ultra-înalte (UHF), care se situează în intervalul 470-790 MHz, este utilizată în prezent pentru televiziunea digitală terestră și pentru microfoanele fără fir în cadrul producției de programe și al evenimentelor speciale.

Acordul de astăzi va pune la dispoziție un spectru suplimentar valoros de frecvențe radio pentru serviciile pe suport radio în bandă largă în banda de 700 MHz (694-790 MHz), termenul prevăzut pentru această punere la dispoziție fiind 30 iunie 2020. Această bandă este ideală pentru furnizarea serviciilor de internet de înaltă calitate, indiferent dacă utilizatorii se află într-o clădire într-un oraș mare, într-un sătuc îndepărtat sau pe autostradă. Banda de frecvențe sub 700 MHz va rămâne disponibilă, cu titlu prioritar, pentru serviciile de radiodifuziune, păstrându-se astfel modelul audiovizual european, care oferă servicii cu acces liber de radiodifuziune publică. Cu toate acestea, banda de frecvențe sub 700 MHz ar putea fi utilizată într-un mod flexibil pentru alte tehnologii sau servicii în sprijinul inovării 5G și în conformitate cu necesitățile naționale de radiodifuziune.

Informații suplimentare

Spectrul de frecvențe radio în UE

Piața unică digitală (#DigitalSingleMarket)

 

IP/16/4405

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar