Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie verwelkomt het politieke akkoord om mobielinternetdiensten met hoogwaardige radiofrequenties te stimuleren

Brussel, 14 december 2016

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben een akkoord bereikt over de coördinatie van het gebruik van de 700 MHz-band met het oog op mobielinternetdiensten voor alle Europeanen en nieuwe grensoverschrijdende toepassingen. Daarmee wordt de uitrol van 5G vanaf 2020 gefaciliteerd.

De vraag naar draadloze connectiviteit met smartphones en toekomstige 5G-toestellen neemt constant toe. In 2020 zal er bijna acht keer meer mobielinternetverkeer zijn dan nu. Deze connectiviteit is afhankelijk van radiospectrum – de belangrijkste en eindige hulpbron voor draadloze communicatie. Aangezien radiofrequenties geen rekening houden met grenzen, moet de vrijgave van spectrum beter worden getimed en gecoördineerd op EU-niveau om storingen te voorkomen. Dit zal er tevens toe bijdragen dat innovatieve diensten, zoals geconnecteerde auto's, gezondheidszorg op afstand, slimme steden of videostreaming onderweg, in heel Europa gebruikt kunnen worden.

Vanavond hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een politiek akkoord bereikt over een EU-brede benadering voor het gebruik van de ultrahogefrequentieband (UHF-band, 470-790 MHz) met inbegrip van de 700 MHz-band (694-790 MHz). Dit akkoord bouwt voort op een voorstel dat de Commissie in februari 2016 heeft gepresenteerd. De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt bereikt op 26 mei en het Parlement (Commissie ITRE) op 10 november. Beide instellingen zullen het akkoord naar verwachting in de komende weken officieel bekrachtigen.

Het akkoord van vanavond is het eerste akkoord dat wordt gesloten in het kader van de door de Commissie in mei 2015 voorgestelde strategie voor een digitale eengemaakte markt.

Andrus Ansip, vicevoorzitter van de Commissie, bevoegd voor de digitale eengemaakte markt, nam met instemming kennis van het akkoord van vandaag: "Betere spectrumcoördinatie is van vitaal belang om alle Europeanen toegang tot hoogwaardiger internet te bieden. Hierdoor wordt het pad geëffend voor 5G, de volgende generatie communicatienetwerken, en het internet der dingen. Vandaag is een eerste stap gezet met een gezamenlijke aanpak voor het gebruik van de 700 MHz-frequentieband in de EU. We moeten verdergaan. Dit is een van de belangrijkste doelstellingen van ons nieuwe Europese telecomwetboek en ons 5G-actieplan, die eerder dit jaar zijn gepresenteerd. We moeten snel vooruitgang boeken met deze initiatieven. Ze zijn essentieel voor eersteklas connectiviteit op de digitale eengemaakte markt. Vandaag is een eerste akkoord bereikt en ik hoop dat er zo snel mogelijk nog veel meer volgen". (Recente blogpost: "Connectivity, radio spectrum and the Digital Single Market: preparing for the future").

Günther H. Oettinger, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "Een gecoördineerde strategie voor de hele UHF-band onderstreept onze Europese visie. Zij zorgt ervoor dat Europeanen onderweg via hun tablets en smartphones toegang hebben tot innovatieve diensten en creatieve content, alsook via slimme tv's thuis. De gecoördineerde vrijgave van de 700 MHz-band is voor de Unie een belangrijke stap op weg naar 5G".

De ultrahogefrequentieband (470-790 MHz) wordt momenteel gebruikt voor digitale terrestrische televisie en voor draadloze microfoons voor programmaproductie en speciale evenementen. De belangrijkste punten van het akkoord van vandaag:

  • De 700 MHz-band moet uiterlijk op 30 juni 2020 in alle EU-lidstaten worden toegewezen aan mobiele operators en beschikbaar worden gesteld voor draadloos breedbandgebruik. Gemotiveerde uitzonderingen – op in het besluit omschreven gronden – zijn mogelijk tot 30 juni 2022.

    De nationale plannen voor de vrijgave van deze band worden uiterlijk op 30 juni 2018 door de lidstaten vastgesteld en bekendgemaakt. De ldistaten moeten uiterlijk eind 2017 ook overeenkomsten voor grensoverschrijdende coördinatie sluiten.
  • In de sub-700 MHz-band (470-694 MHz) wordt langetermijnprioriteit gegeven aan omroepgebruik tot 2030. Dit is verenigbaar met de mogelijkheid van elke lidstaat om te kiezen voor een flexibeler benadering van alternatief spectrumgebruik, zoals geavanceerde diensten voor mobiele multimedia, afhankelijk van de uiteenlopende mate waarin frequentieruimte voor digitale terrestrische televisie (DTT) wordt gebruikt. De Commissie zal het gebruik van deze band evalueren met het oog op een efficiënt spectrumgebruik.

De gecoördineerde aanpak, die in de vorm van een besluit is gegoten, past in het kader van de bredere Commissievoorstellen om uiteenlopende regelgevingspraktijken beter op elkaar af te stemmen en te komen tot een betere coördinatie van de toewijzing van radiospectrum, zoals beschreven in het ontwerp van Europees telecomwetboek in september 2016. (Press release, MEMO) De nieuwe telecomregels voorzien in een langere licentieduur en stellen hogere eisen aan efficiënt spectrumgebruik. Het is ook de bedoeling om basisparameters, waaronder de tijdschema's voor spectrumtoewijzingen, te coördineren met het oog op de samenhang van spectrumbeleid in de EU en een snel hergebruik van frequenties. Dit moet helpen om de hele EU van draadloze verbindingen te voorzien.

Achtergrond

De ultrahogefrequentieband (470-790 MHz) wordt momenteel gebruikt voor digitale terrestrische televisie en voor draadloze microfoons voor programmaproductie en speciale evenementen.

Door het voorstel van vandaag wordt uiterlijk op 30 juni 2020 in meer waardevol spectrum voor draadloze breedband in de 700 MHz-band voorzien. Deze band is ideaal om gebruikers waar ook in Europa hoogwaardig internet te bieden, ongeacht of zij zich in een grote stad, in een afgelegen dorp of op een snelweg bevinden. Frequenties in de sub-700 MHz-band blijven prioritair beschikbaar voor omroepgebruik, waardoor het Europese audiovisuele model, met zijn gratis openbare radio en tv, behouden blijft. De sub-700 MHz-band kan echter flexibel worden gebruikt voor andere technologieën en diensten ter ondersteuning van 5G-innovatie en overeenkomstig de nationale omroepbehoeften.

Meer informatie

Radiospectrum in de EU

Digitale eengemaakte markt (#DigitalSingleMarket)

 

IP/16/4405

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar