Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija apsveic politisko vienošanos izvērst mobilā interneta pakalpojumus augstas kvalitātes radiofrekvencēs

Briselē, 2016. gada 14. decembrī

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir vienojušās par to, kā koordinējama 700 MHz josla, lai mobilā interneta pakalpojumi kļūtu pieejami visiem eiropiešiem un jauniem pārrobežu lietojumiem, ar to atvieglodami 5G ieviešanu no 2020. gada.

Nemitīgi aug pieprasījums pēc bezvadu savienojamības viedtālruņiem un nākotnes 5G ierīcēm. Līdz 2020. gadam mobilā interneta plūsma būs kļuvusi gandrīz astoņreiz lielāka nekā tagad. Savienojamība atkarīga no radiofrekvenču spektra, kas ir bezvadu sakaru galvenais un galīgais resurss. Tā kā radiofrekvences nepazīst robežu, spektra atvēlēšanas grafiks labāk jākoordinē visā ES, lai nepieļautu traucējumus. Tā visā šajā pasaules daļā tiks palīdzēts tādiem novatoriskiem pakalpojumiem kā satīkloti auto, tālmedicīna, viedpilsētas vai videostraumēšana ceļā uz darbu.

Šovakar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas sarunvedēji panāca politisku vienošanos par ES mēroga pieeju ultraaugstfrekvenču (UHF) joslas (470–790 MHz) izmantošanai – tajā ietilpst 700 MHz josla (694–790 MHz). Šī vienošanās attīsta Komisijas 2016. gada februārī iesniegto priekšlikumu. Padome nonāca līdz kopīgai nostājai 26. maijā, bet Parlaments (ITRE komisija) – 10. novembrī. Gaidāms, ka tuvākajās nedēļās abas iestādes vienošanos oficiāli apstiprinās.

Šāvakara vienošanās ir arī pirmais "darījums" saskaņā ar Digitālā vienotā tirgus stratēģiju, ko Komisija lika galdā 2015. gada maijā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips priecīgs par šāsdienas vienošanos: "Spektra labāka koordinēšana ir visiem eiropiešiem pieejama augstākas kvalitātes interneta garantija. Tā paver ceļu 5G — nākamajai sakaru tīklu paaudzei, un lietu internetam. Ar vienoto pieeju ES izmantot 700 MHz joslu šodien paspērām tik pirmo soli. Mums jāliek nākamie – tāds ir viens no galvenajiem mūsu jaunā Elektronisko sakaru kodeksa projekta un šogad iesniegtā 5G rīcības plāna mērķiem. Mums tikpat strauji jādodas uz priekšu ar šīm iniciatīvām, kas ir būtiskas pirmšķirīgai savienojamībai Digitālajā vienotajā tirgū. Šodien noslēdzām pirmo vienošanos, bet mums visdrīzākā laikā jāpanāk vēl daudzas citas." (Nesens ieraksts emuārā Connectivity, radio spectrum and the Digital Single Market: preparing for the future).

Par digitālo ekonomiku un sabiedrību atbildīgais Komisijas loceklis Ginters Etingers: "Koordinēta stratēģija visai UHF joslai atbilst mūsu iecerei par Eiropu. Tā eiropiešiem nodrošinās piekļūšanu novatoriskiem pakalpojumiem un radošam saturam gan ceļā – caur planšetdatoriem un viedtālruņiem, gan mājās – caur viedtelevizoriem. 700 MHz joslas koordinēta izbrīvēšana ir milzu solis Savienības ceļā uz 5G".

Ultraaugstfrekvenču (UHF) joslā (decimetru viļņos) ietilpst 470–790 MHz radiofrekvenču spektrs, un pašlaik to izmanto zemes ciparu televīzijai un bezvadu mikrofoniem raidījumu veidošanā un īpašos pasākumos. Šāsdienas vienošanās rezultātā:

  • 700 MHz josla visās ES dalībvalstīs jāatvēl mobilo sakaru operatoriem un jādara pieejama bezvadu platjoslai ne vēlāk par 2020. gada 30. jūniju. Līdz 2022. gada 30. jūnijam gan iespējami attaisnoti izņēmumi lēmumā noteiktu dibinātu iemeslu dēļ.

    Līdz 2018. gada 30. jūnijam dalībvalstis pieņems un publiskos savus valsts plānus šās joslas nodrošināšanai. Līdz 2017. gada beigām tām būs arī jānoslēdz pārrobežu koordinācijas nolīgumi.
  • Joslā zem 700 MHz (470–694 MHz) līdz 2030. gadam ilgtermiņa prioritāte noteikta apraidei. Līdzsvaram katrai dalībvalstij ir iespēja ieņemt elastīgāku nostāju spektra alternatīvā izmantošanā atbilstoši zemes ciparu televīzijas (DTT) izplatībai, piemēram, progresīviem mobilajiem multimediju pakalpojumiem. Komisijai arī jāpārskata šās joslas izmantošana, gādājot par lietderīgu spektra izmantojumu.

Ar šo lēmumu noteiktā koordinētā pieeja saistās ar plašākiem Komisijas priekšlikumiem mazināt regulēšanas prakses dažādību un vairāk koordinēt spektra piešķiršanu, kas izklāstīti Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa projektā 2016. gada septembrī. (Paziņojums presei, MEMO) Kodekss liek priekšā ilgu licences derīgumu, bet arī stingrākas prasības spektru izmantot efektīvi un lietderīgi. Ierosināts arī saskaņot galvenos parametrus, ieskaitot piešķiršanas grafiku, lai nodrošinātu spektra laicīgu nodošanu ES tirgus rīcībā un saliedētāku visas ES politiku spektra jomā ar mērķi panākt pilnīgu visas ES bezvadu pārklājumu.

Uzziņai

Ultraaugstfrekvenču (UHF) joslā ietilpst 470–790 MHz radiofrekvenču spektrs, un to izmanto zemes ciparu televīzijai un bezvadu mikrofoniem raidījumu veidošanā un īpašos pasākumos.

Šāsdienas vienošanās paredz līdz 2020. gada 30. jūnijam panākt, ka vairāk vērtīga spektra 700 MHz joslā ir atvēlēts bezvadu platjoslai. Šī josla ir īpaši piemērota, lai lietotājiem nodrošinātu augstas kvalitātes internetu, vai viņi atrodas lielpilsētas telpās, nomaļā lauku ciemā vai uz autostrādes. Frekvences joslā zem 700 MHz joslas prioritāri paliks pieejamas apraidei, tā saglabājot Eiropas audiovizuālo modeli, kas piedāvā bezmaksas sabiedrisko apraidi. Taču minēto joslu varētu elastīgi izmantot citām tehnoloģijām vai dienestiem, atbalstot 5G inovāciju un apmierinot valstu apraides vajadzības.

Sīkāka informācija

Radiofrekvenču spektrs ES

Digitālais vienotais tirgus (#DigitalSingleMarket)

 

IP/16/4405

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar