Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija palankiai vertina politinį susitarimą teikti daugiau mobiliojo interneto paslaugų naudojant aukštos kokybės radijo dažnius

Briuselis, 2016 m. gruodžio 14 d.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sutarė, kaip koordinuoti 700 MHz juostos naudojimą, kad visiems europiečiams būtų užtikrinta galimybė naudotis mobiliojo interneto paslaugomis, o naujomis programomis būtų galima naudotis ir kertant valstybių sienas, ir taip sudaryti sąlygas 2020 m. pradėti diegti 5G ryšį.

Belaidžio ryšio naudojantis išmaniaisiais telefonais ir būsimais 5G įrenginiais paklausa nuolat auga. 2020 m. mobiliojo interneto duomenų srautas bus beveik aštuonis kartus didesnis nei dabar. Galimybė naudotis šiuo ryšiu priklauso nuo radijo spektro – pagrindinio ir baigtinio belaidžio ryšio ištekliaus. Radijo dažniams sienos neegzistuoja, todėl, kad būtų išvengta trukdžių, spektro atlaisvinimo terminus būtina geriau koordinuoti ES lygmeniu. Tai taip pat padės užtikrinti, kad novatoriškos paslaugos, pvz., susietieji automobiliai, nuotolinė sveikatos priežiūra, pažangieji miestai arba vaizdo transliavimas internetu kelyje, veiktų visame žemyne.

Šįvakar Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybininkai pasiekė politinį susitarimą dėl bendro ES požiūrio, kaip naudoti ultraaukštųjų dažnių (UHF) juostą (470–790 MHz), įskaitant 700 MHz juostą (694–790 MHz). Šis susitarimas grindžiamas 2016 m. vasario mėn. Komisijos pasiūlymu. Taryba savo bendrąją poziciją priėmė gegužės 26 d., o Parlamentas (Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas) – lapkričio 10 d. Abi institucijos turėtų oficialiai patvirtinti susitarimą per artimiausias savaites.

Šio vakaro susitarimas yra ir pirmasis susitarimas pagal Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, kurią Komisija pristatė 2015 m. gegužės mėn.

Šiandieninį susitarimą palankiai įvertino už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas: „Norint visiems europiečiams užtikrinti kokybiškesnį interneto ryšį, labai svarbu geriau koordinuoti spektro naudojimą. Taip tiesiame kelią 5G ryšiui, naujos kartos ryšių tinklams ir daiktų internetui. Šiandien žengėme pirmą žingsnį – susitarėme dėl bendro požiūrio į 700 MHz dažnio juostos naudojimą ES. Reikia žengti toliau, ir tai yra vienas iš pagrindinių mūsų naujojo elektroninių ryšių kodekso ir 5G veiksmų plano, kurį pristatėme šiais metais, tikslų. Turime taip pat greitai įgyvendinti šias iniciatyvas, itin svarbias kokybiškam ryšiui bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Šiandien pasiekėme pirmąjį susitarimą ir kuo greičiau turėtume pasiekti dar daugiau.“ (Neseniai padarytas tinklaraščio įrašas Junglumas, radijo spektras ir bendroji skaitmeninė rinka: pasirengimas ateičiai).

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Suderinta visos ultraaukštųjų dažnių juostos strategija rodo mūsų europinę viziją. Ji užtikrina, kad europiečiai galėtų naudotis naujoviškomis paslaugomis ir kūrybiniu turiniu vykdami, naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais ir išmaniaisiais telefonais, taip pat išmaniaisiais televizoriais namuose. Koordinuotas 700 MHz juostos atlaisvinimas yra didelis žingsnis į priekį siekiant įdiegti Sąjungoje 5G ryšį.“

Ultraaukštųjų dažnių juosta apima 470–790 MHz diapazoną ir šiuo metu naudojama skaitmeninei antžeminei televizijai ir belaidžiams mikrofonams kuriant programas ir per specialiuosius renginius. Šiandienos susitarimo rezultatas:

  • Ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d. 700 MHz juosta visose valstybėse narėse turėtų būti priskirta judriojo ryšio operatoriams ir turėtų būti sudarytos sąlygos ją naudoti belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui. Tinkamai pagrįstos išimtys – dėl sprendime nustatytų priežasčių – galimos iki 2022 m. birželio 30 d.

    Valstybės narės iki 2018 m. birželio 30 d. patvirtins ir paskelbs savo nacionalinius šios juostos atlaisvinimo planus. Jos taip pat turės iki 2017 m. pabaigos sudaryti tarpvalstybinio koordinavimo susitarimus;
  • Žemesnių nei 700 MHz dažnių juostoje (470–694 MHz) ilguoju laikotarpiu pirmenybė teikiama naudoti transliacijoms iki 2030 m. Tai derinama su galimybe kiekvienai valstybei narei laikytis lankstesnio požiūrio į alternatyvų spektro naudojimą, pvz., pažangiosioms mobiliosios žiniasklaidos paslaugoms, priklausomai nuo to, koks bus skaitmeninės antžeminės televizijos (DTT) paslaugų populiarumas. Komisija, siekdama užtikrinti efektyvų radijo spektro naudojimą, taip pat peržiūrės šios juostos naudojimą.

Šiame sprendime išdėstytas suderintas požiūris siejamas su platesnio masto Komisijos pasiūlymais mažinti reglamentavimo tvarkos skirtumus ir geriau koordinuoti radijo spektro skyrimą, išdėstytais 2016 m. rugsėjo mėn. Europos elektroninių ryšių kodekso projekte (pranešimas spaudai, informacinis pranešimas). Kodekse siūlomos ilgalaikės licencijos, siejamos su griežtesniais spektro veiksmingo ir efektyvaus naudojimo reikalavimais. Taip pat siūloma koordinuoti pagrindinius parametrus, įskaitant radijo dažnių skyrimo terminus, siekiant užtikrinti spektro atlaisvinimą laiku ES rinkai ir labiau suvienodinti spektro politiką visoje ES, kad visoje ES būtų užtikrinta visiška belaidžio ryšio aprėptis.

Pagrindiniai faktai

Ultraaukštųjų dažnių juosta apima 470–790 MHz diapazoną ir šiuo metu naudojama skaitmeninei antžeminei televizijai ir belaidžiams mikrofonams kuriant programas ir per specialiuosius renginius.

Šiandienos susitarimu iki 2020 m. birželio 30 d. bus suteikta daugiau vertingo spektro belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 700 MHz juostoje. Ši juosta tobulai tinka kokybiškam interneto ryšiui vartotojams užtikrinti, kad ir kur jie būtų – patalpose dideliame mieste, atokiame kaime ar greitkelyje. Žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą ir toliau bus galima naudoti transliacijoms pirmumo tvarka, taigi bus išsaugotas Europos garso ir vaizdo žiniasklaidos modelis, pagal kurį siūlomos nemokamos visuomeninės transliacijos. Vis dėlto, remiant 5G ryšio inovacijas ir atsižvelgiant į nacionalinius transliavimo poreikius, ši juosta galėtų būti lanksčiai naudojama ir kitoms technologijoms ar paslaugoms.

Daugiau informacijos

Dažnių spektras Europos Sąjungoje

Bendroji skaitmeninė rinka (#DigitalSingleMarket)

 

IP/16/4405

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar