Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio tyytyväinen poliittiseen yhteisymmärrykseen, joka on saavutettu langattomien internetyhteyksien parantamisesta korkealaatuisilla radiotaajuuksilla

Bryssel 14. joulukuuta 2016

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, kuinka koordinoidaan 700 MHz:n taajuusalueen käyttöä, jotta langattomat internetyhteydet saadaan kaikkien eurooppalaisten ulottuville ja niitä voidaan käyttää uusissa sovelluksissa yli kansallisten rajojen. Tämä helpottaa 5G-verkkojen käyttöönottoa vuodesta 2020 alkaen.

Langattomien yhteyksien kysyntä älypuhelimia ja tulevaisuuden 5G-laitteita varten kasvaa kaiken aikaa. Langaton internetliikenne kasvaa vuoteen 2020 mennessä lähes kahdeksankertaiseksi nykyisestä. Nämä yhteydet riippuvat radiotaajuuksista – langattoman viestinnän olennaisesta mutta rajallisesta resurssista. Koska radiotaajuudet eivät tunne rajoja, taajuuksien vapauttamisen aikataulua on koordinoitava paremmin EU:n tasolla, jotta voidaan välttää haitalliset häiriöt. Tämä auttaa myös innovatiivisten palvelujen toimintaa koko mantereen laajuisesti; tällaisia palveluja ovat muun muassa verkkoon liitetyt ajoneuvot, etäterveydenhuolto, älykkäät kaupungit ja liikkeessä tapahtuva suoratoisto.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelijat saavuttivat tänään poliittisen yhteisymmärryksen EU:n laajuisesta lähestymistavasta UHF-taajuusalueen (470–790 MHz) käyttöön. Tähän sisältyy myös 700 MHz:n (694–790 MHz) taajuusalue. Yhteisymmärrys pohjautuu komission helmikuussa 2016 esittämään ehdotukseen. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 26. toukokuuta ja Euroopan parlamentti (ITRE-valiokunta) antoi lausuntonsa 10. marraskuuta. Molempien toimielinten odotetaan hyväksyvän yhteisymmärrys virallisesti tulevina viikkoina.

Tänään saavutettu yhteisymmärrys on myös ensimmäinen digitaalisten sisämarkkinoiden strategian mukaisesti tehty sopimus. Komissio esitteli strategian toukokuussa 2015.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip piti tänään saavutettua sopua tervetulleena: ”Taajuuksien parempi koordinointi on välttämätöntä, jotta Euroopan kansalaisille voidaan tarjota korkealaatuisempia internetyhteyksiä. Se tasoittaa tietä viestintäverkkojen seuraavalle sukupolvelle 5G:lle sekä esineiden internetille. Otimme tänään ensimmäisen askeleen sopimalla yhteisestä lähestymistavasta 700 MHz:n taajuusalueen käyttöön. Meidän olisi kuitenkin mentävä pidemmälle, ja se onkin yksi uuden sähköisen viestinnän säännöstön ja aiemmin tänä vuonna esitetyn 5G-toimintasuunnitelman keskeisistä tavoitteista. Meidän olisi edistyttävä yhtä nopeasti näiden aloitteiden toteuttamisessa, sillä ne ovat olennaisen tärkeitä, jotta digitaalisilla sisämarkkinoilla voidaan hyödyntää ensiluokkaisia yhteyksiä. Teimme tänään ensimmäisen sopimuksen, ja meidän pitäisi nyt mahdollisimman nopeasti tehdä monia muita vastaavia sopimuksia.” (tuore blogikirjoitus Connectivity, radio spectrum and the Digital Single Market: preparing for the future).

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther H. Oettinger puolestaan totesi: "Koko UHF-aluetta koskeva koordinoitu strategia vahvistaa eurooppalaisen visiomme. Se varmistaa, että eurooppalaiset voivat käyttää innovatiivisia palveluja ja luovaa sisältöä tableteilla ja älypuhelimilla liikkeellä olleessaan ja älytelevisioissa kotonaan. 700 MHz:n taajuusalueen koordinoitu vapauttaminen on merkittävä edistysaskel EU:n tiellä kohti 5G:tä”

UHF-kaista käsittää taajuusalueet 470–790 MHz, ja sitä käytetään nykyisin digitaalisissa maanpäällisissä televisiolähetyksissä sekä ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomissa mikrofoneissa. Tänään tehdyn sopimuksen seurauksena

  • 700 MHz:n taajuuskaista olisi osoitettava matkaviestinoperaattoreille ja asetettava langattoman laajakaistan käyttöön 30. kesäkuuta 2020 mennessä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Perusteltuja poikkeuksia voidaan myöntää päätöksessä määritellyin perustein 30. kesäkuuta 2022 saakka.

    Jäsenvaltiot hyväksyvät ja julkistavat tämän taajuusalueen vapauttamista koskevat kansalliset suunnitelmansa 30. kesäkuuta 2018 mennessä. Niiden on myös tehtävä rajatylittävät koordinointisopimukset vuoden 2017 loppuun mennessä.
  • Alle 700 MHz:n (470–694 MHz) alueella pitkäaikainen etusija annetaan yleisradiotoiminnalle vuoteen 2030 saakka. Tämän vastapainoksi kullakin jäsenvaltiolla on mahdollisuus soveltaa joustavampaa lähestymistapaa taajuuksien vaihtoehtoiseen käyttöön esim. matkaviestinnän kehittyneissä multimediapalveluissa sen mukaan, kuinka laajasti digitaaliset maanpäälliset televisiolähetykset (DTT) on otettu käyttöön kyseisessä maassa. Komissio arvioi tämän taajuusalueen käyttöä varmistaakseen taajuuksien tehokkaan käytön.

Tämän päätöksen myötä vahvistettu koordinoitu lähestymistapa liittyy syyskuussa 2016 esitetyssä eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä koskevassa luonnoksessa hahmoteltuihin komission laajempiin ehdotuksiin, joilla pyritään vähentämään sääntelykäytäntöjen välisiä eroja ja parantamaan radiotaajuuksien osoittamisen koordinointia (lehdistötiedote, taustatiedote). Säännöstössä ehdotetaan pitkäkestoisia toimilupia sekä tiukempia vaatimuksia käyttää taajuuksia tehokkaasti. Lisäksi siinä ehdotetaan tiettyjen perusparametrien koordinointia. Tällaisia ovat muun muassa taajuuksien osoittamisen ajoitus, jotta voidaan varmistaa taajuuksien nopea vapauttaminen EU:n markkinoille, sekä taajuuspolitiikkojen yhdenmukaistaminen EU:n alueella, jotta voidaan varmistaa koko EU:n kattavat langattomat palvelut.

Tausta

UHF-kaista käsittää taajuusalueet 470–790 MHz, ja sitä käytetään nykyisin digitaalisissa maanpäällisissä televisiolähetyksissä sekä ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomissa mikrofoneissa.

Tänään saavutettu yhteisymmärrys tarjoaa langattomalle laajakaistalle lisää arvokkaita taajuuksia 700 MHz:n taajuusalueella 30. kesäkuuta 2020 mennessä. Tämä taajuusalue soveltuu ihanteellisesti laadukkaiden internetyhteyksien tarjoamiseen käyttäjille, olivatpa nämä sitten sisätiloissa suurkaupungeissa, pienissä maaseutukylissä tai tekemässä matkaa valtatiellä. Alle 700 MHz:n taajuusalueen taajuudet säilyvät ensi sijassa yleisradiotoiminnan käytössä. Tämä säilyttää audiovisuaalialan eurooppalaisen toimintamalliin, johon sisältyy maksuton julkinen lähetystoiminta. Viimeksi mainittua taajuusaluetta voitaisiin kuitenkin käyttää joustavasti muissa teknologioissa ja palveluissa 5G-innovoinnin tukemiseksi ja kansallisten yleisradiotoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Lisätietoja

Radiotaajuudet EU:ssa

Digitaaliset sisämarkkinat (#Digitaaliset sisämarkkinat)

 

IP/16/4405

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar