Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise vítá politickou dohodu o podpoře mobilních internetových služeb uvolněním kvalitních rádiových frekvencí

Brusel 14. prosince 2016

Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly na koordinaci využívání pásma 700 MHz, která zpřístupní mobilní internetové služby všem Evropanům a rozšíří nové aplikace přes hranice. Usnadní se tak zavedení technologie 5G od roku 2020.

Poptávka po bezdrátovém připojení pomocí chytrých telefonů a budoucích zařízení 5G neustále roste. Do roku 2020 naroste mobilní internetový provoz v porovnání se současností téměř osminásobně. Toto připojení závisí na rádiovém spektru, klíčovém a omezeném zdroji bezdrátové komunikace. Protože rádiové frekvence neznají hranice, je třeba časový rozvrh uvolňování spektra lépe koordinovat na úrovni EU, aby se zabránilo interferenci. Koordinace rovněž napomůže tomu, aby po celém kontinentu mohly fungovat inovativní služby, jako jsou propojené automobily, zdravotní péče na dálku, inteligentní města nebo video streaming na cestách.

Dnes večer dosáhli zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise politické dohody ohledně celoevropského přístupu k využívání pásma ultra krátkých vln (UKV, 470–790 MHz), včetně pásma 700 MHz (694–790 MHz). Tato dohoda vychází z návrhu předloženého Komisí v únoru 2016. Rada schválila svůj společný postoj dne 26. května a Parlament (Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku) dne 10. listopadu. Oba orgány mají formálně schválit dohodu v nadcházejících týdnech.

Dnešní dohoda je také první, jíž bylo dosaženo v rámci strategie pro jednotný digitální trh, kterou Komise předložila v květnu 2015.

Andrus Ansip, místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh, dohodu uvítal těmito slovy: „Lepší koordinace spektra je pro poskytování vyšší kvality internetu všem Evropanům naprosto zásadní. Otevírá cestu technologii 5G, další generaci komunikačních sítí a internetu věcí. Díky jednotnému přístupu k využívání pásma 700 MHz v EU jsme dnes učinili první krok. Měli bychom však jít ještě dále a to je jeden z hlavních cílů našeho nového kodexu pro elektronické komunikace a akčního plánu 5G, které byly předloženy již dříve v letošním roce. Stejně rychle bychom měli pokročit i u těchto iniciativ, které jsou pro dosažení prvotřídní propojenosti na jednotném digitálním trhu klíčové. Dnes jsme dosáhli první dohody a další by měly následovat co možná nejrychleji.“ (poslední blogový příspěvek o propojení, rádiovém spektru a jednotném digitálním trhu: příprava na budoucnost).

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, doplnil: „Koordinovaná strategie pro celé pásmo UKV potvrzuje naši evropskou vizi. Zajišťuje, aby Evropané měli přístup k inovativním službám a tvůrčímu obsahu na cestách prostřednictvím svých tabletů a chytrých telefonů, jakož i doma na inteligentních televizorech. Koordinované uvolnění pásma 700 MHz je pro Unii na její cestě k 5G obrovským krokem vpřed“.

Pásmo ultra krátkých vln (UKV) tvoří kmitočty v rozmezí 470–790 MHz. V současné době je využíváno pro zemské digitální televizní vysílání a pro bezdrátové mikrofony při tvorbě programů a při zvláštních akcích. Na základě dnešní dohody:

  • by mělo být ve všech členských státech EU pásmo 700 MHz přiděleno nejpozději do 30. června 2020 mobilním operátorům a zpřístupněno pro bezdrátový širokopásmový přístup. Patřičně zdůvodněné výjimky (na základě rozhodnutí) jsou možné do 30. června 2022.

    Členské státy přijmou a zveřejní své vnitrostátní plány na uvolnění tohoto pásma do 30. června 2018. Do konce roku 2017 budou rovněž muset uzavřít dohody o přeshraniční koordinaci.
  • Pásmo do 700 MHz (470–694 MHz) se bude do roku 2030 dlouhodobě přednostně využívat pro vysílání. To vyvažuje skutečnost, že jednotlivé členské státy mohou přijmout flexibilnější přístup k alternativním způsobům využití spektra – jako jsou moderní mobilní multimediální služby – podle využití různých úrovní zemského digitálního televizního vysílání (DTT). Komise rovněž přezkoumá využívání tohoto pásma z pohledu efektivního využívání spektra.

Koordinovaný přístup stanovený tímto rozhodnutím navazuje na širší návrhy Komise, které byly uvedeny v návrhu kodexu pro elektronické komunikace ze září 2016. Podle nich by se měly snížit rozdíly mezi regulačními postupy a mělo by se více koordinovat přidělování rádiového spektra. (Tisková zpráva, zpráva) Kodex navrhuje dlouhou dobu trvání licence spolu s přísnějšími požadavky na účelné a efektivní využívání spektra. Navrhuje rovněž koordinovat základní parametry, mimo jiné lhůty pro přidělování spektra, aby se zajistilo včasné uvolnění spektra na trhu EU a hlubší integrace politik spektra napříč EU s cílem plně dosáhnout bezdrátového pokrytí celé EU.

Souvislosti

Pásmo ultra krátkých vln (UKV) tvoří kmitočty v rozmezí 470–790 MHz. V současné době je využíváno pro zemské digitální televizní vysílání a pro bezdrátové mikrofony při tvorbě programů a při zvláštních akcích.

Podle dnešní dohody bude do 30. června 2020 více cenného spektra poskytnuto pro bezdrátové širokopásmové připojení v pásmu 700 MHz. Toto pásmo je ideální pro poskytování vysoce kvalitního internetového připojení, ať jsou jeho uživatelé ve velkoměstě, malé zapadlé vesnici či na dálnici. Kmitočty v pásmu do 700 MHz zůstanou nadále dostupné v prvé řadě pro vysílání, čímž se zachová evropský audiovizuální model, který veřejnosti nabízí bezplatné nekódované vysílání. Toto pásmo by však mohlo být flexibilně používáno pro další technologie nebo služby na podporu inovací 5G a v souladu s vnitrostátními potřebami v oblasti vysílání.

Další informace

Spektrum v EU

Jednotný digitální trh (#DigitalSingleMarket)

 

IP/16/4405

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar