Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията приветства постигнатото политическо съгласие за подобряване на мобилните интернет услуги чрез използването на висококачествени радиочестоти

Брюксел, 14 декември 2016 r.

Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха съгласие относно начините за координиране на използването на радиочестотната лента на 700 MHz за осигуряването на мобилни интернет услуги за всички европейски граждани и разширяването на нови приложения през границите, като по този начин се улесни въвеждането на 5G от 2020 г.

Нуждата от безжична връзка чрез смартфон и бъдещите 5G устройства расте непрекъснато. До 2020 г. мобилният интернет трафик ще нарасне близо осем пъти в сравнение със сега. Тази свързаност зависи от радиочестотния спектър — ключовият и ограничен ресурс за безжичните комуникации. Тъй като радиочестотите не признават граници, графикът за освобождаване на радиочестотния спектър трябва да се координира по-добре на равнище ЕС, за да се избегнат смущения. Това ще спомогне също така за разпространението на новаторските услуги, например свързани автомобили, здравно обслужване от разстояние, интелигентни градове или стрийминг на видеосъдържание в движение, на територията на целия континент.

Тази вечер преговарящите от Европейския парламент, Съвета и Комисията постигнаха политическо споразумение за общоевропейски подход за използване на дециметровия обхват (UHF) (470—790 MHz), включително на радиочестотната лента на 700 MHz (694—790 MHz). Настоящото споразумение се основава на предложението, представено от Комисията през февруари 2016 г. Съветът постигна общата позиция на 26 май, а Европейският парламент (Комисията по промишленост, изследвания и енергетика) — на 10 ноември. Очаква се двете институции официално да одобрят споразумението през следващите седмици.

Споразумението от тази вечер е първото споразумение по Стратегията за цифровия единен пазар, представена от Комисията през май 2015 г.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, приветства днешното споразумение: „По-добрата координация на спектъра е от жизненоважно значение за предоставянето на висококачествен интернет на всички европейски граждани. Тя е предпоставка за технологията 5G — следващото поколение съобщителни мрежи и интернет на предметите. Днес направихме първа стъпка с общия подход за използване на радиочестотната лента на 700 MHz в ЕС. Трябва да продължим в тази посока и това е една от основните цели на новия Европейски кодекс за електронните съобщения и плана за действие за 5G, представени по-рано тази година. Трябва да отбележим бърз напредък по тези инициативи, които са от съществено значение за осигуряването на първокласна свързаност в цифровия единен пазар. Днес сключихме първото споразумение от многото, които е необходимо да се сключат във възможно най-кратки срокове“. (последна публикация в блога Свързаността, радиочестотния спектър и цифровия единен пазар: да се подготвим за бъдещето).

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Координирана стратегия за целия дециметров обхват потвърждава нашата европейска визия. Тя осигурява на европейските граждани достъп до новаторски услуги и творческо съдържание от таблети и смартфони в движение, както и от интелигентни телевизори у дома. Координираното освобождаване на радиочестотната лента на 700 MHz представлява голяма стъпка напред по пътя на Съюза към 5G“.

Дециметровият обхват включва честотите между 470 MHz и 790 MHz и в момента се използва за цифрова наземна телевизия и безжични микрофони при създаването на програми и при специални прояви. В резултат на днешното споразумение:

  • Радиочестотната лента около 700 MHz следва да бъде предоставена на мобилните оператори и за използване на безжични широколентови услуги най-късно до 30 юни 2020 г. във всички държави — членки на ЕС. Надлежно обосновани изключения — на основания, посочени в решението — са възможни до 30 юни 2022 г.

    До 30 юни 2018 г. държавите членки трябва да приемат и оповестят публично националните си планове за предоставяне на тази лента. Те ще трябва също така да сключат споразумения за трансгранична координация не по-късно от края на 2017 г.
  • В радиочестотната лента под 700 MHz (470—694 MHz), се дава дългосрочен приоритет на използване за телевизионно и радиоразпръскване до 2030 г. Това изискване е балансирано с възможност за всяка държава членка да възприеме по-гъвкав подход към алтернативно използване на радиочестотния спектър — например чрез усъвършенствани мобилни мултимедийни услуги — в съответствие с различните равнища на разпространение на цифровата наземна телевизия. Комисията също така ще преразгледа използването на тази лента с цел да се гарантира ефективно използване на радиочестотния спектър.

Координираният подход, установен чрез настоящото решение, препраща към по-широкообхватните предложения на Комисията за намаляване на различията между регулаторните практики и за по-добра координация на разпределянето на радиочестотния спектър съгласно проекта за Европейски кодекс за електронните съобщения от септември 2016 г. (Съобщение за медиите, информационна бележка) В кодекса се предлагат дълги срокове на валидност на лицензите, съчетани с по-строги изисквания за ефективно и ефикасно използване на спектъра. Предлага се и да се координират някои основни параметри, включително графика на предоставяне на честоти, за да се гарантира своевременното освобождаване на радиочестотен спектър на пазара на ЕС и по-голямо сближаване на политиките в тази област в Съюза с цел осигуряване на пълно безжично покритие в целия ЕС.

Контекст

Дециметровият обхват включва честотите между 470 MHz и 790 MHz и в момента се използва за цифрова наземна телевизия и за безжични микрофони за създаването на програми и при специални прояви.

С днешното предложение се предоставят допълнителни ценни радиочестоти за безжични широколентови услуги в лентата на 700 MHz до 30 юни 2020 г. Тази радиочестотна лента е идеална за предоставяне на висококачествен интернет на потребителите, независимо от това дали те се намират на закрито в голям град, малко отдалечено селце или на магистрала. Честотите в лентата под 700 MHz ще останат достъпни предимно за телевизионно и радиоразпръскване, като по този начин се запазва европейският аудиовизуален модел, който осигурява безплатни обществени радио и телевизия. Въпреки това тази честотна лента би могла да се използва и за други технологии или услуги в подкрепа на 5G иновациите в съответствие с националните потребности от телевизионно и радиоразпръскване.

За повече информация

Радиочестотният спектър в ЕС

Цифров единен пазар (#DigitalSingleMarket)

 

IP/16/4405

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar