Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea securității: Comisia adoptă norme mai stricte de combatere a finanțării terorismului

Bruxelles, 21 decembrie 2016

.

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri menite să consolideze capacitatea UE de a lupta împotriva finanțării terorismului și a criminalității organizate, îndeplinindu-și angajamentele asumate în cadrul Planului de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului din februarie 2016. Propunerile prezentate de Comisie vor completa și vor consolida cadrul juridic al UE în domeniul combaterii spălării banilor și a mișcărilor ilicite de numerar, precum și în cel al înghețării și confiscării activelor. Prezentate împreună cu cel de Al treilea raport privind progresele înregistrate către uniunea securității, propunerile de astăzi vor asigura un răspuns european ferm și coordonat în lupta împotriva finanțării terorismului, UE făcând astfel încă un pas către o uniune a securității efectivă și autentică.

Propunerile au fost elaborate de o echipă condusă de prim-vicepreședintele Frans Timmermans și de vicepreședintele Valdis Dombrovskis, din care au făcut parte comisarii Dimitris Avramopoulos, Pierre Moscovici, Věra Jourová și Julian King.

Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei, a declarat: „Prin propunerile de astăzi, ne consolidăm mijloacele juridice de a bloca și a tăia resursele financiare ale infractorilor și ale teroriștilor. Trebuie să luăm măsurile necesare care să garanteze că dispunem de instrumentele adecvate pentru a identifica și a bloca fluxurile financiare suspecte și pentru a sprijini mai bine colaborarea dintre autoritățile de asigurare a respectării legii, astfel încât să putem proteja mai bine securitatea cetățenilor europeni.”

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis a declarat: „Terorismul rămâne o amenințare majoră la adresa siguranței noastre. Trebuie să rămânem cu un pas înaintea teroriștilor pentru a-i împiedica să acționeze, iar lupta împotriva finanțării terorismului face parte din acest demers. De aceea, astăzi propunem ca spălarea banilor să facă obiectul unor sancțiuni penale eficace, pe întreg teritoriul UE. Propunem înghețarea și confiscarea la nivel transfrontalier a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni în UE și măsuri menite să pună capăt eludării de către infractori a regulilor privind controalele de numerar la frontierele externe ale UE.”

Prin propunerile de astăzi, astfel cum s-a evidențiat în cel de Al treilea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și autentică, Comisia Europeană întărește capacitatea UE de combatere a terorismului și a criminalității organizate, pentru ca teroriștilor și infractorilor să le fie mai greu să își finanțeze activitățile, iar autorităților să le fie mai ușor să detecteze și să blocheze mișcările de fonduri ale acestora. Detectarea fluxurilor financiare suspecte și tăierea surselor de finanțare reprezintă una dintre modalitățile cele mai eficace de a opri posibilele atacuri teroriste și activități infracționale. Urmărirea fluxurilor financiare poate oferi, de asemenea, poliției și autorităților de asigurare a respectării legii informații esențiale și instrumente eficace pentru anchetele lor.

Asigurarea incriminării spălării banilor

Comisia propune astăzi o nouă directivă care incriminează spălarea banilor și oferă autorităților competente dispozițiile adecvate în materie de drept penal pentru a-i urmări în justiție pe infractori și teroriști și pentru a-i priva de libertate. Măsurile propuse:

 • vor institui norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor legate de spălarea banilor, eliminând lacunele pentru a-i împiedica pe infractori să profite de diferențele dintre diversele norme naționale;
 • vor elimina obstacolele din calea cooperării judiciare și polițienești transfrontaliere, prin stabilirea de dispoziții comune pentru a îmbunătăți anchetarea infracțiunilor legate de spălarea banilor;
 • vor asigura faptul că normele UE sunt conforme cu obligațiile internaționale în acest domeniu, astfel cum s-a stabilit în Convenția de la Varșovia a Consiliului Europei și în recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională.

Instituirea unor controale mai stricte ale mișcărilor masive de numerar

Pentru a oferi autorităților competente instrumentele adecvate de identificare a teroriștilor și a celor care îi sprijină din punct de vedere financiar, noul regulament privind controalele de numerar, prezentat astăzi:

 • va înăspri controalele de numerar efectuate asupra persoanelor care, la intrarea sau ieșirea din UE, au asupra lor 10 000 EUR sau mai mult în numerar;
 • va permite autorităților să ia măsuri în cazul unor sume mai mici decât pragul de declarație vamală de 10 000 EUR, dacă există suspiciuni privind activități infracționale;
 • va îmbunătăți schimbul de informații între autorități și statele membre;
 • va extinde controalele vamale la numerarul trimis în colete poștale sau în transporturile de marfă, la bunurile de valoare și metalele prețioase, cum ar fi aurul, și la cardurile de plată preplătite, care în prezent nu sunt acoperite de declarația vamală standard.

Înghețarea resurselor financiare ale teroriștilor și confiscarea activelor acestora

Înghețarea sau confiscarea rapidă a activelor financiare la frontieră îi va împiedica pe teroriști să își folosească fondurile pentru a comite noi atacuri. Propunerea de regulament privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni:

 • va oferi un singur instrument juridic pentru recunoașterea atât a ordinelor de înghețare, cât și a celor de confiscare în alte țări ale UE, simplificând cadrul juridic actual. Regulamentul ar urma să se aplice imediat în toate statele membre;
 • va extinde domeniul de aplicare al normelor actuale privind recunoașterea transfrontalieră, pentru a include confiscarea de la alte persoane care au legătură cu infractorul, și va acoperi confiscarea în cazul în care infractorul nu a fost condamnat, de exemplu din cauză că a evadat sau a decedat;
 • va îmbunătăți celeritatea și eficiența ordinelor de înghețare sau confiscare prin utilizarea unui document standard și prin impunerea obligației ca autoritățile competente să comunice între ele. Normele stabilesc termene clare, inclusiv termene mai scurte pentru ordinele de înghețare;
 • va asigura faptul că se respectă drepturile victimelor la despăgubiri și la restituire. În cazul executării transfrontaliere a ordinelor de confiscare, dreptul victimei are prioritate față de interesul statului care execută sau care emite ordinul.

Context

Securitatea a reprezentat o temă constantă încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker - de la Orientările politice ale președintelui Juncker din iulie 2014 și până la cel mai recent discurs privind starea Uniunii, din septembrie 2016.

În continuarea Agendei europene privind securitatea, adoptată în aprilie 2015, care a subliniat necesitatea unor măsuri de combatere a finanțării terorismului într-un mod mai eficace și mai cuprinzător, Comisia Europeană a prezentat, în februarie 2016, un Plan de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului, în vederea asigurării faptului că statele membre dispun de instrumentele necesare pentru a face față noilor amenințări.

În aprilie 2016, Comisia a identificat suprimarea accesului teroriștilor la fonduri ca una dintre acțiunile prioritare care trebuie întreprinse pentru finalizarea unei uniuni a securității eficiente și durabile. Faptul că președintele Juncker a creat, în august 2016, un portofoliu special pentru uniunea securității arată importanța pe care Comisia o acordă intensificării acțiunilor de contracarare a amenințării teroriste.

Astfel cum se prevede în Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului și astfel cum s-a menționat în cel de Al treilea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității, publicat astăzi, Comisia va prezenta în 2017 o propunere menită să consolideze competențele autorităților vamale de a combate finanțarea terorismului prin intermediul comerțului cu mărfuri. De asemenea, Comisia va extinde la un număr mai mare de țări domeniul de aplicare al legislației actuale de combatere a comerțului ilicit cu bunuri culturale. În raportul privind progresele înregistrate, Comisia îndeamnă, de asemenea, colegiuitorii să ajungă în săptămânile care urmează la un acord cu privire la cea de a 4-a Directivă revizuită în domeniul combaterii spălării banilor.

Informații suplimentare

Fișă informativă referitoare la stadiul de realizare a Planului de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului

Fișă informativă referitoare la stadiul de realizare a Agendei europene privind securitatea

MEMO - Propunere de directivă privind combaterea spălării banilor prin dreptul penal

MEMO - Actualizarea normelor UE privind controalele de numerar

MEMO - Regulamentul privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

Propunere - Directiva privind combaterea spălării banilor prin dreptul penal

Propunere - Regulamentul privind controalele de numerar

Propunere - Regulamentul de consolidare a recunoașterii reciproce a ordinelor de înghețare și de confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni

Al treilea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și autentică

Comunicarea: Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică

Agenda europeană privind securitatea

IP/16/4401

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar