Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonsági unió: a Bizottság megerősített szabályokkal száll szembe a terrorizmusfinanszírozással

Brüsszel, 2016. december 21.

.

Az Európai Bizottság a mai napon intézkedéscsomagot fogadott el a terrorizmus és a szervezett bűnözés finanszírozásával szembeni fellépésre vonatkozó uniós kapacitások megerősítése érdekében, ezáltal eleget téve a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló cselekvési tervben 2016 februárjában tett vállalásának. A Bizottság által előterjesztett javaslatok a pénzmosásra, a jogellenes pénzforgalomra, valamint az eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó uniós jogi keretet egészítik ki és erősítik meg. A biztonsági unióról szóló harmadik eredményjelentéssel együtt ma közzétett javaslatok határozott és összehangolt európai fellépést biztosítanak a terrorizmusfinanszírozással szemben, aminek köszönhetően az EU újabb lépést tesz a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósítása felé.

A javaslatokat a Frans Timmermans első alelnök és Valdis Dombrovskis alelnök vezetésével működő projektcsoport készítette elő, és a munka irányításában Dimitrisz Avramopulosz, Pierre Moscovici, Věra Jourová és Julian King biztos is részt vett.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Mai javaslatainkkal megerősítjük a bűnözők és terroristák finanszírozási forrásainak felszámolását célzó jogi eszközeinket. Gondoskodnunk kell a megfelelő eszközök meglétéről, amelyek lehetővé teszik a gyanús pénzmozgások felderítését és megállítását, valamint elősegítik a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés javítását az európai polgárok biztonságának hatékonyabb védelme érdekében.”

Valdis Dombrovskis alelnök hozzátette: „A terrorizmus változatlanul rendkívüli mértékben fenyegeti biztonságunkat. Nekünk mindig egy lépéssel a terroristák előtt kell járnunk, hogy fel tudjuk őket tartóztatni – és ennek a törekvésnek a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem is része. Éppen ezért ma előterjesztett javaslatunk értelmében a pénzmosást Unió-szerte hatékony büntetőjogi szankciókkal kell sújtani. A javaslatban egyúttal előirányozzuk a bűncselekményből származó vagyon határokon átnyúló befagyasztását és elkobzását az EU-n belül, valamint azt, hogy a bűnözők számára ellehetetlenítsük az EU külső határain végzett készpénzellenőrzésre vonatkozó szabályok kijátszását.”

A hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról szóló harmadik eredményjelentésben foglaltakkal összhangban az Európai Bizottság a ma előterjesztett javaslatok révén megerősíti a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó uniós kapacitásokat: a terroristák és a bűnözők számára megnehezíti tevékenységük finanszírozását, míg a hatóságok számára megkönnyíti a gyanús pénzmozgások felderítését és megállítását. Az ilyen pénzmozgások felderítése és a terrorizmus finanszírozási forrásainak felszámolása a terrorista támadások és a bűncselekmények megelőzésének egyik legeredményesebb módja. A pénzmozgások nyomon követése a rendőrséget és a bűnüldöző hatóságokat is kulcsfontosságú információkhoz és hatékony nyomozati eszközökhöz juttathatja.

A pénzmosás büntetőjogi szankcionálása

A Bizottság ma javaslatot tesz a pénzmosás büntetni rendeltségéről szóló új irányelvre, amely megfelelő büntetőjogi rendelkezések útján biztosítja, hogy a bűnözők és a terroristák – az illetékes hatóságok intézkedése nyomán – bíróság elé, illetve rács mögé kerüljenek. A javasolt intézkedések:

 • minimumszabályokat vezetnek be a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények meghatározására és szankcionálására vonatkozóan, és kiküszöbölik a joghézagokat, hogy a bűnözők ne élhessenek vissza a különböző nemzeti szabályok közötti eltérésekkel;
 • felszámolják a határokon átnyúló igazságügyi és rendőrségi együttműködés akadályait azáltal, hogy közös rendelkezéseket határoznak meg a pénzmosáshoz kapcsolódó bűncselekmények nyomozásának javítása érdekében;
 • összhangba hozzák az uniós normákat az e területre vonatkozó, az Európa Tanács Varsói Egyezményében, valamint a Pénzügyi Akció Munkacsoport ajánlásaiban foglalt nemzetközi kötelezettségekkel.

A jelentős pénzmozgások ellenőrzésének szigorítása

Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok megfelelő eszközökkel tudják felderíteni a terroristákat és azok pénzügyi támogatóit, a szintén ma előterjesztett, készpénzellenőrzésről szóló új rendelet:

 • szigorítja a készpénzellenőrzést az EU-ba belépő vagy az EU területét elhagyó, legalább 10 000 euró értékű készpénzzel rendelkező személyek esetében;
 • lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy bűncselekmény gyanúja esetén a vám-árunyilatkozat 10 000 eurós küszöbértékénél alacsonyabb összegek esetében is eljárjanak;
 • javítja az információcserét a hatóságok és a tagállamok között;
 • kiterjeszti a vámellenőrzést a postai csomagban vagy áruszállítmányban feladott készpénzre, az értékes nyersanyagokra – például az aranyra –, továbbá az előre fizetett fizetési kártyákra, amelyek jelenleg nem tartoznak a normál vám-árunyilatkozat hatálya alá.

A terroristák pénzügyi forrásainak befagyasztása és vagyoni eszközeik elkobzása

A pénzügyi eszközök határokon átnyúló, gyors befagyasztása, illetve elkobzása megelőzi, hogy a terroristák további támadások elkövetésére használhassák forrásaikat. A Bizottság által javasolt, a bűncselekményből származó vagyon befagyasztását, illetve elkobzását elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló rendelet:

 • egységes jogi eszközt kínál mind a vagyonbefagyasztást, mind a vagyonelkobzást elrendelő határozatok más uniós országokban való elismeréséhez, ezáltal egyszerűsítve a hatályos jogi keretet. A rendelet valamennyi tagállamban azonnal alkalmazandó lesz;
 • kiterjeszti a határokon átnyúló elismerés jelenlegi szabályainak hatályát a bűnözőkhöz kapcsolható egyéb személyek vagyonának elkobzására, valamint rendelkezik az olyan esetekben történő vagyonelkobzásról is, amikor a bűnöző elítélésére – például annak szökése vagy halála miatt – nem kerül sor;
 • növeli a vagyonbefagyasztást, illetve vagyonelkobzást elrendelő határozatok gyorsaságát és hatékonyságát annak köszönhetően, hogy bevezeti az erre vonatkozó standardizált dokumentumot, valamint előírja az illetékes hatóságoknak az egymással való kommunikációt. A szabályok világos – a vagyonbefagyasztást elrendelő határozatok esetében rövidebb – határidőket jelölnek ki;
 • biztosítja az áldozatok kártérítéshez és jóvátételhez való jogának tiszteletben tartását. A vagyonelkobzást elrendelő határozatok határokon átnyúló végrehajtásakor az áldozatok joga elsőbbséget élvez a határozatot végrehajtó, illetve az azt kibocsátó állam érdekeivel szemben.

Háttér-információk

A biztonság kérdése a Juncker-Bizottság megbízatásának kezdete óta folyamatosan napirenden van: Juncker elnök 2014. júliusi politikai iránymutatásától kezdve egészen az Unió helyzetéről szóló legutóbbi, 2016. szeptemberi beszédig.

A 2015 áprilisában elfogadott európai biztonsági stratégiára építve – amely nyomatékosította, hogy a terrorizmusfinanszírozás problémáját hatékonyabb és átfogóbb módon kezelő intézkedésekre van szükség – az Európai Bizottság 2016 februárjában előterjesztette a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fokozásáról szóló cselekvési tervet, ezáltal biztosítva a tagállamok számára az új fenyegetések kezeléséhez szükséges eszközöket.

2016 áprilisában a Bizottság a hatékony és fenntartható biztonsági unió kiteljesítését szolgáló kiemelt intézkedések egyikeként határozta meg a terroristák finanszírozási forrásainak felszámolását. Juncker elnök 2016 augusztusában külön biztosi tárcát hozott létre a biztonsági unió kezelésére, ami jól mutatja, hogy a Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a terrorista veszély elleni fellépés megerősítésének.

A terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló cselekvési tervben, illetve a biztonsági unióról szóló harmadik, ma közétett eredményjelentésben foglaltakkal összhangban a Bizottság 2017-ben javaslatot fog előterjeszteni az árukereskedelem révén megvalósuló terrorizmusfinanszírozás kezelésére vonatkozó vámhatósági jogkörök megerősítéséről. A Bizottság emellett az országok szélesebb körére fogja kiterjeszteni a kulturális javak tiltott kereskedelmére vonatkozó hatályos jogszabályok alkalmazási körét. A mai eredményjelentésben a Bizottság ugyancsak szorgalmazza, hogy a társjogalkotók a következő hetekben állapodjanak meg a negyedik pénzmosási irányelv felülvizsgálatáról.

További információk

Tájékoztató a terrorizmusfinanszírozás elleni cselekvési terv jelenlegi állásáról

Tájékoztató az európai biztonsági stratégia jelenlegi állásáról

Tájékoztató – A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló irányelvre irányuló javaslat

Tájékoztató – Az uniós készpénzellenőrzési szabályok korszerűsítése

Tájékoztató – A bűncselekményből származó vagyon befagyasztását, illetve elkobzását elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló rendelet

Javaslat – A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló irányelv

Javaslat – A készpénellenőrzésről szóló rendelet

Javaslat – A bűncselekményből származó vagyon befagyasztását, illetve elkobzását elrendelő határozatok kölcsönös elismerésének megerősítéséről szóló rendelet

Harmadik eredményjelentés a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról

Közlemény: Az európai biztonsági stratégia megvalósítása a terrorizmus elleni küzdelem és a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítésének érdekében

Európai biztonsági stratégia

IP/16/4401

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar