Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurnosna unija: Komisija donosi stroža pravila za borbu protiv financiranja terorizma

Bruxelles, 21. prosinca 2016.

.

Europska komisija donijela je danas paket mjera za jačanje sposobnosti EU-a za borbu protiv financiranja terorizma i organiziranog kriminala, čime ispunjava obveze iz Akcijskog plana protiv financiranja terorizma iz veljače 2016. Prijedlozi koje je Komisija iznijela upotpunit će i osnažiti EU-ov pravni okvir u područjima pranja novca, nezakonitih novčanih tokova te zamrzavanja i oduzimanja imovine. Današnji prijedlozi, izneseni usporedo s trećim izvješćem o napretku prema sigurnosnoj uniji, osigurat će snažan i koordiniran odgovor Europe u borbi protiv financiranja terorizma te dodatno približiti EU učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji.

Nove prijedloge pripremio je projektni tim, na čijem su čelu bili prvi potpredsjednik Frans Timmermans i potpredsjednik Valdis Dombrovskis, u suradnji s povjerenicima Dimitrisom Avramopoulosom, Pierreom Moscovicijem, Věrom Jourovom i Julianom Kingom.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Današnjim prijedlozima jačamo naša pravna sredstva za onemogućavanje financiranja kriminalaca i terorista. Moramo osigurati najprikladnija sredstva za otkrivanje i zaustavljanje sumnjivih financijskih tokova te za podupiranje suradnje tijela kaznenog progona kako bismo bolje štitili sigurnost europskih građana.

Potpredsjednik Valdis Dombrovskis izjavio je: Terorizam je i dalje velika prijetnja našoj sigurnosti. Moramo ostati korak ispred terorista kako bismo onemogućili njihove planove, a borba protiv financiranja terorizma dio je tih napora. Zato danas predlažemo da pranje novca podliježe djelotvornim kaznenim sankcijama diljem EU-a. Predlažemo prekogranično zamrzavanje i oduzimanje imovine kriminalaca unutar EU-a te onemogućavanje izbjegavanja kontrola gotovine na vanjskim granicama EU-a.

Današnjim prijedlozima, što je istaknuto i u trećem izvješću o napretku prema učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji, Europska komisija jača sposobnost EU-a za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala s ciljem da se teroristima oteža financiranje njihovih aktivnosti, a da se nadležnim tijelima istodobno olakša otkrivanje i zaustavljanje njihovih financijskih transakcija. Otkrivanje sumnjivih financijskih tokova i onemogućavanje pristupa izvorima financiranja jedan je od najdjelotvornijih načina za zaustavljanje potencijalnih terorističkih napada i kriminalnih aktivnosti. Osim toga, praćenje financijskih tokova može policiji i tijelima kaznenog progona pružiti ključne informacije i djelotvorna sredstva za provođenje istraga.

Osiguravanje kaznenog gonjenja pranja novca

Komisija danas predlaže novu direktivu o kaznenom gonjenju pranja novca te pružanje odgovarajućih odredbi kaznenog prava nadležnim tijelima kako bi mogla kazneno goniti i zatvoriti kriminalce i teroriste. Predloženim će se mjerama:

 • uspostaviti minimalna pravila o definicijama kaznenih djela i sankcija povezanih s pranjem novca kako bi se popunile praznine u zakonodavstvu i time kriminalce spriječilo u zloupotrebi razlika među različitim nacionalnim propisima;
 • ukloniti prepreke prekograničnoj sudskoj i policijskoj suradnji utvrđivanjem zajedničkih odredbi radi poboljšavanja istraga kaznenih djela povezanih s pranjem novca;
 • uskladiti propise EU-a s njegovim međunarodnim obvezama u tom području, primjerice onih utvrđenih u Varšavskoj konvenciji Vijeća Europe i preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje.

Uvođenje strožeg nadzora nad velikim novčanim tokovima

Kako bi se nadležnim tijelima pružila odgovarajuća sredstva za otkrivanje terorista i onih koji ih financijski podupiru, danas predstavljenom novom uredbom o kontrolama gotovine:

 • postrožit će se kontrole gotovine za osobe koje ulaze u EU ili izlaze iz njega s 10 000 EUR u gotovini ili više;
 • omogućit će se nadležnim tijelima da djeluju u slučaju iznosa koji su niži od 10 000 €, praga za prijavu carini, ako sumnjaju u kriminalne aktivnosti te će se
 • poboljšati razmjena informacija među nadležnim tijelima i državama članicama;
 • proširit će se carinski pregled na gotovinu poslanu u poštanskim ili teretnim pošiljkama te na robu velike vrijednosti, kao što su zlato i kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima, koje trenutačno nisu obuhvaćene standardnom carinskom deklaracijom.

Zamrzavanje financijskih sredstava terorista i oduzimanje njihove imovine

Brzim prekograničnim zamrzavanjem ili oduzimanjem financijskih sredstava spriječit će se teroriste da se njima koriste kako bi počinili nove napade. Predloženom uredbom o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine kriminalaca:

 • pružit će se jedan pravni instrument za priznavanje naloga za zamrzavanje i za oduzimanje imovine izdanih u drugim zemljama EU-a, čime će se pojednostaviti trenutačni pravni okvir. Ta će se uredba primjenjivati odmah u svim državama članicama;
 • proširit će se područje primjene trenutačnih pravila o prekograničnom priznavanju naloga tako da će se uključiti oduzimanje imovine drugih osoba povezanih s dotičnim kriminalcem te obuhvatiti oduzimanje imovine u slučajevima kad kriminalac nije osuđen zbog bijega ili smrti;
 • poboljšat će se brzina i učinkovitost naloga za zamrzavanje ili oduzimanje imovine jer će se dokument standardizirati, a nadležna tijela obvezati na međusobnu suradnju. Pravilima se određuju jasni rokovi, uključujući kraće rokove za odluke o zamrzavanju;
 • osigurat će se poštovanje prava žrtava na odštetu i povrat imovine. U slučajevima prekograničnog izvršenja naloga za oduzimanje imovine, pravo žrtve ima prednost u odnosu na interes država koje izdaju i izvršavaju nalog.

Kontekst

Sigurnost je stalna tema od početka mandata Junckerove Komisije – od Političkih smjernica predsjednika Junckera iz srpnja 2014. do najnovijeg govora o stanju Unije iz rujna 2016.

Na temelju Europskog programa sigurnosti, donesenog u travnju 2015., u kojem je istaknuta potreba za djelotvornijim i sveobuhvatnijim mjerama kojima se suzbija financiranje terorizma, Europska komisija utvrdila je u veljači 2016. Akcijski plan protiv financiranja terorizma kako bi se osiguralo da države članice raspolažu sredstvima potrebnima za borbu protiv novih prijetnji.

U travnju 2016. Komisija je utvrdila da je onemogućivanje pristupa terorista financijskim sredstvima jedna od prioritetnih mjera za dovršenje učinkovite i održive sigurnosne unije. Kad je predsjednik Juncker uspostavio poseban portfelj povjerenika za sigurnosnu Uniju u kolovozu 2016. potvrđena je važnost koju Komisija pridaje jačanju odgovora na terorističke prijetnje.

Kako je navedeno u Akcijskom planu protiv financiranja terorizma te u današnjem trećem izvješću o napretku prema sigurnosnoj uniji, Komisija će 2017. iznijeti prijedlog da se ojačaju ovlasti carinskih tijela za borbu protiv financiranja terorizma putem trgovine robom. Osim toga, Komisija će proširiti područje primjene važećeg zakonodavstva za suzbijanje nezakonite trgovine kulturnim dobrima na veći broj zemalja. U izvješću o napretku Komisija također potiče suzakonodavce da u narednim tjednima postignu dogovor o revidiranoj četvrtoj direktivi o borbi protiv pranja novca.

Dodatne informacije

Informativni članak o trenutačnom stanju u pogledu provedbe Akcijskog plana za borbu protiv financiranja terorizma

Informativni članak o trenutačnom stanju Europskog programa sigurnosti

MEMO – Prijedlog direktive o sprečavanju pranja novca sredstvima kaznenog prava

MEMO - Ažuriranje propisa EU-a o kontrolama gotovine

Prijedlog – Uredba o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine

Prijedlog direktive o sprečavanju pranja novca sredstvima kaznenog prava

Prijedlog – Uredba o kontrolama gotovine

Prijedlog – Uredba o jačanju uzajamnog priznavanja naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine stečene kaznenim djelima

Treće izvješće o napretku prema učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji

Komunikacija: Provedba Europskog programa sigurnosti za suzbijanje terorizma i stvaranje uvjeta za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije

Europski program sigurnosti

IP/16/4401

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar