Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Galileo börjar användas!

Bryssel den 14 december 2016

Den 15 december 2016 kan myndigheter, företag och allmänheten börja använda de första tjänsterna i Europas satellitnavigeringssystem Galileo.

– Geolokalisering är en central del i den pågående digitala revolutionen med nya tjänster som helt förändrar våra liv, säger kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič som är ansvarig för energiunionen. Med Galileo kommer geolokaliseringen att bli tio gånger precisare och öppna för nästa generation av platsbaserade tekniker, som självgående bilar, anslutna enheter och smarta stadstjänster. Mitt budskap till alla europeiska företagare är att tänka på allt som blir möjligt med Galileo. Så vänta inte med att börja innovera!

– Att Galileos första tjänster nu börjar erbjudas är en stor bedrift för Europa och ett första resultat av vår nya rymdstrategi. Genom en gemensam insats har vi utformat och byggt världens noggrannaste satellitnavigeringssystem. Det är ett bevis på den tekniska expertis och vilja att tillhandahålla rymdbaserade tjänster och tillämpningar som finns i Europa. Inget europeiskt land hade kunnat göra detta på egen hand, säger Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

Torsdagen den 15 december lanserar EU-kommissionen officiellt Galileos första tjänster i Bryssel. Därefter kommer nedanstående tjänster att börja erbjudas kostnadsfritt genom Galileo i kombination med GPS.

  • Stöd till räddningsinsatser: I dag kan det ta flera timmar att hitta en person som försvunnit till sjöss eller i bergen. Med hjälp av Galileos sök- och räddningstjänst kommer det att gå snabbare att hitta och rädda personer som kallar på hjälp via en Galileokompatibel nödsändare, eftersom lokaliseringstiden förkortas till endast tio minuter. Avsikten är att i framtiden förbättra tjänsten så att den nödställda personen får ett meddelande om att man har hittat honom eller henne och att hjälp är på väg.
  • Exaktare navigering: Galileos öppna tjänst är en gratis massmarknadstjänst för positionering, navigering och tidsbestämning som kan användas av Galileokompatibla chipset i smarttelefoner eller bilnavigeringssystem. Ett antal sådana smarttelefoner har funnits på marknaden sedan hösten 2016 och kan nu använda signalerna för exaktare positionsbestämning. Senast 2018 ska Galileo dessutom finnas i alla nya fordonsmodeller som säljs i Europa och ge bättre navigeringstjänster åt en rad enheter samt göra det möjligt att använda nödlarmsystemet eCall. De som använder navigeringsenheter i städer, där satellitsignalerna ofta blockeras av höga byggnader, kommer att ha stor hjälp av den förbättrade positioneringsnoggrannhet som Galileo ger.
  • Bättre tidssynkronisering för viktig infrastruktur: Galileo har högprecisionsklockor som ger en motståndskraftigare tidssynkronisering av bank- och finanstransaktioner samt telekommunikations- och energidistributionsnät (t.ex. smarta elnät). På så vis kan dessa fungera effektivare.
  • Säkra tjänster åt offentliga myndigheter: Genom den offentliga reglerade tjänsten stöder Galileo även offentliga myndigheter som räddningstjänsten, tjänster för humanitärt bistånd, tullen och polisen. Det är en mycket stabil och helt krypterad tjänst som gör att myndigheterna kan fortsätta att tillhandahålla sina tjänster även i nöd- och krissituationer, t.ex. under en terroristattack.

Lanseringen av Galileos första tjänster innebär att Galileos satelliter och markinfrastruktur nu är driftsklara. Signalerna kommer att vara ytterst noggranna men inte alltid tillgängliga. Därför kommer de första Galileosignalerna att användas tillsammans med andra satellitnavigeringssystem som GPS under den inledande fasen.

I syfte att utvidga Galileokonstellationen och gradvis öka Galileos tillgänglighet globalt kommer nya satelliter att skjutas upp under de närmaste åren. Konstellationen förväntas vara färdig senast 2020 och Galileo ska då ha nått full drift.

Bakgrund

Galileo är EU:s globala satellitnavigeringssystem. Det ger användare över hela världen tillgång till en rad avancerade positionerings-, navigerings- och tidsbestämningstjänster. Galileo är fullt driftskompatibelt med GPS-systemet, men ger en exaktare och mer tillförlitlig positionering.

För tillfället omfattar Galileokonstellationen de 18 satelliter som alla redan befinner sig i sin omloppsbana. Den kompletta konstellationen med 30 satelliter förväntas vara färdig senast 2020.

I dagsläget finns det redan en Galileosmarttelefon från det spanska företaget BQ på marknaden, och andra tillverkare förväntas följa efter. Programutvecklare kommer också att få tillgång till en verklig signal att prova sina idéer med.

Galileos första tjänster sköts av Europeiska byrån för GNSS. EU-kommissionen har hand om det övergripande Galileo-programmet men har lämnat över ansvaret för installation av systemet och tekniskt driftstöd åt Europeiska rymdorganisationen (ESA).

Mer information

Frågor och svar om Galileos första tjänster (MEMO/16/4382)

En rymdstrategi för Europa

Audiovisuellt material

Europiska GNSS-tjänstecentret (GSC)

Förväntad prestanda, noggrannhet och tillgänglighet för Galileos första tjänster

Galileo för allmänheten

IP/16/4366

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar