Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Galileo on täällä!

Bryssel 14. joulukuuta 2016

Euroopan satelliittinavigointijärjestelmä Galileo alkaa 15. joulukuuta 2016 tarjota ensimmäisiä palveluja viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille.

Energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič lausui: ”Maantieteellinen paikannus on käynnissä olevan digitaalisen vallankumouksen ytimessä, ja sen mahdollistamat uudet palvelut muuttavat jokapäiväistä elämäämme. Galileo kymmenkertaistaa maantieteellisen paikannuksen tarkkuuden ja mahdollistaa seuraavan sukupolven paikkasidonnaiset palvelut, kuten autonomiset autot, verkkoon liitetyt laitteet ja älykkäät kaupunkipalvelut. Kutsunkin tänään eurooppalaisia yrittäjiä ja sanon: kuvitelkaa mitä voisitte tehdä Galileolla – älkää odottako, innovoikaa!”

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska puolestaan totesi: ”Galileon tarjoamat ensimmäiset palvelut ovat merkittävä saavutus Euroopalle ja hiljattain hyväksytyn avaruusstrategiamme ensimmäinen konkreettinen tulos. Tämä on tulosta keskitetyistä ponnistuksista, joilla pyritään suunnittelemaan ja rakentamaan maailman tarkin satelliittinavigointijärjestelmä. Se on osoitus Euroopan teknologisesta huippuosaamisesta, taitotiedosta ja sitoutumisesta avaruusperustaisten palvelujen ja sovellusten tuottamiseen. Yksikään Euroopan maa ei olisi pystynyt tähän yksin.”

Euroopan komissio julkaisee ensimmäisiä palveluja koskevan ilmoituksen virallisesti Brysselissä torstaina 15. joulukuuta, jolloin Galileo alkaa tuottaa GPS-järjestelmän rinnalla seuraavia maksuttomia palveluja:

  • Pelastuspalvelutoimien tukeminen: Merellä tai vuoristossa kadonneen henkilön löytäminen voi nykyisin viedä tunteja. Etsintä- ja pelastuspalvelun avulla henkilö, joka on lähettänyt hätäviestin Galileo-järjestelmää tukevalla lähettimellä, voidaan nyt löytää ja pelastaa nopeammin, sillä havaitsemisaika lyhenee ainoastaan 10 minuuttiin. Tätä palvelua parannetaan myöhemmin siten, että hätäviestin lähettäjälle ilmoitetaan, kun hänet on paikannettu ja apua on tulossa.
  • Tarkempia navigointipalveluja kansalaisille: Galileon avoin palvelu tarjoaa maksutonta massamarkkinoiden paikantamis-, navigointi- ja ajanmäärityspalvelua, jota voidaan käyttää Galileota tukevilla piirisarjoilla varustetuilla älypuhelimilla tai ajoneuvojen navigointijärjestelmillä. Markkinoilla on ollut useita tällaisia älypuhelimia syksystä 2016 lähtien, ja ne voivat nyt käyttää signaaleja tarkempien paikkatietojen tarjoamiseksi. Vuoteen 2018 mennessä Galileo löytyy myös jokaisesta uudesta Euroopassa myytävästä ajoneuvomallista. Se tarjoaa parempia navigointipalveluja lukuisiin erilaisiin laitteisiin ja mahdollistaa eCall-hätäpuhelujärjestelmän käytön. Galileon tarjoamasta tarkemmasta paikannuksesta hyötyvät erityisesti ihmiset, jotka käyttävät navigointipalveluja kaupungeissa, joissa korkeat rakennukset voivat usein peittää satelliittisignaalit.
  • Kriittisten infrastruktuurien parempi aikasynkronointi: Galileon erittäin tarkka ajanmääritys mahdollistaa pankki- ja rahoitustapahtumien sekä televiestintä- ja energiajakeluverkkojen, myös älykkäiden verkkojen, entistä paremman aikasynkronoinnin. Näin ne voivat toimia tehokkaammin.
  • Turvattuja palveluja viranomaisille: Galileo tukee myös viranomaisia kuten pelastuspalveluja, humanitaarista apua tarjoavia palveluja, tulliviranomaisia ja poliisia julkisesti säännellyn palvelunsa kautta. Se tarjoaa erityisen varmaa ja täysin salattua palvelua julkishallinnon käyttäjille kansallisissa hätätilanteissa tai kriisitilanteissa, kuten terrori-iskujen tapauksessa, jotta palvelujen jatkuvuus voidaan taata.

Galileon ensimmäisiä palveluja koskeva ilmoitus tarkoittaa, että Galileon satelliitit ja maan päällä toimiva infrastruktuuri ovat nyt käyttövalmiita. Nämä signaalit ovat erittäin tarkkoja, mutta ne eivät ole saatavilla kaiken aikaa. Siksi ensimmäisessä vaiheessa Galileon ensimmäisiä signaaleja käytetään yhdessä muiden satelliittinavigointijärjestelmien kuten GPS:n kanssa.

Tulevina vuosina laukaistaan uusia satelliitteja Galileo-konstellaation laajentamiseksi, mikä parantaa asteittain Galileon maailmanlaajuista saatavuutta. Satelliittikonstellaation odotetaan olevan valmis vuonna 2020, jolloin Galileo saavuttaa täyden toimintakapasiteettinsa.

Tausta

Galileo on Euroopan unionin maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä. Se tarjoaa käyttäjille huipputason paikannus-, navigointi- ja ajanmäärityspalveluja kaikkialla maailmassa. Galileo on täysin yhteentoimiva GPS-järjestelmän kanssa, mutta se tarjoaa tarkempia ja luotettavampia paikannustietoja loppukäyttäjille.

Galileo-konstellaatioon sisältyy tällä hetkellä 18 satelliittia, jotka ovat jo kaikki kiertoradalla. Lopulliseen satelliittikonstellaatioon on tarkoitus kuulua 30 satelliittia, ja sen odotetaan olevan valmis vuonna 2020.

Espanjalaisen matkapuhelinvalmistajan BQ:n suunnittelema ensimmäinen Galileo-älypuhelin on jo saatavilla markkinoilla, ja muiden valmistajien odotetaan seuraavan perässä. Galileo antaa myös sovellusten kehittäjille mahdollisuuden testata ideoitaan todellisen signaalin pohjalta.

Galileon ensimmäisiä palveluja hallinnoi Euroopan GNSS-virasto (GSA). Kokonaisvastuu Galileo-ohjelmasta on Euroopan komissiolla, mutta se on siirtänyt vastuun järjestelmän käyttöönotosta ja operatiivisten tehtävien teknisestä tuesta Euroopan avaruusjärjestölle (ESA).

Lisätietoja

Galileon ensimmäiset palvelut - usein kysyttyä (MEMO/16/4382)

Euroopan avaruusstrategia

Audiovisuaalista materiaalia

Eurooppalainen GNSS-järjestelmän palvelukeskus (GSC)

Galileon ensimmäisten palvelujen odotettu suorituskyky, tarkkuus ja saatavuus

Galileo kansalaisille

IP/16/4366

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar